Trench là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt Quý khách hàng đang xem: Trench là gì


Bạn đang xem: Trench là gì

*

*

*Xem thêm: Sấp Ml Là Gì ? Bạn Sẽ Cực “Sốc” Khi Biết Ý Nghĩa Của Từ Sml Bạn Sẽ Cực “Sốc” Khi Biết Ý Nghĩa Của Từ Sml

*

trench /trentʃ/ danh từ
(nông nghiệp) rãnh, mươnga trench for draining water: mương tháo nước (quân sự) hào, hầmcommunication trench: hào giao thông ngoại cồn từ (nông nghiệp) đào rãnh, đào mươngkhổng lồ trench a field for draining: đào mương ở một đám ruộng nhằm tháo dỡ nước cày sâuto lớn trench a piece of ground: cày sâu một đám đất (loài kiến trúc) bào xuyên, bào rãnhto trench a board: bào rãnh một tnóng ván (quân sự) đào hào vây xung quanh, đào hào bảo vệ (một địa điểm)lớn trench along (quân sự) tiến tới bằng con đường hàoto trench upon lấn, xâm lấnkhổng lồ trench upon someone"s land: lấn khu đất của aito trench upon someone"s time: lấn mất ngày giờ của ai, làm mất đi thời giờ của ai gần như là là, ngay gần cho, xấp xỉhis answer trenched upon insolence: câu trả lời của hắn ta gần như là hỗn xượcđào rãnhtrench digger: vật dụng đào rãnhtrench excavator: trang bị đào rãnhhầmsilo trench: hầm xilotrench bin: bunke hầmtrench spoon: sản phẩm đào hầmtube trench: hào sử dụng mang lại hầm (lộ thiên)hàoabsorption trench: hào hấp thụaerobic trench: đường hào ưa khícable trench: hào đặt cápcable trench: hào đặt dây cápdrain trench: hào tiêu nướcdrainage trench: hào tiêu nướcduct trench: hào đặt ốngduct trench: hào đặt mặt đường ốngendless chain trench excavator: sản phẩm công nghệ đào hào vẻ bên ngoài xích vô tậnfighting trench: chiến hàofoundation trench: hào đặt mónggravel filled trench: hào đậy sỏigreen fodder trench: hào đựng cỏleaching trench: hào thnóng nướcmain cable trench: hào chính đặt dây điệnopen trench: hào lộ thiênopen trench: hào hởperimeter trench: hào trên chu vipile trench storage: kho xếp đụn hàopilot trench: hào dẫnpipe trench: hào ốngpipe trench: hào đặt ốngprospecting trench: hào thăm dòseepage trench: hào thnóng nướcsewer trench: hào đặt cốngshoring of trench: sự chống đỡ hàotoe trench: hào sinh sống chân bờ dốctrench backfall: sự bao phủ hàotrench backfill: sự che hàotrench bottom: lòng hàotrench braces: hệ giằng gia chũm hàotrench cutting machine: sản phẩm đào hàotrench digger: đồ vật đào hàotrench digging: sự đào hàotrench digging: đào hàotrench drain: sự tiêu nước qua hàotrench drain: hào tiêu nướctrench excavating plant: đồ vật đào hàotrench excavation: sự đào hàotrench excavator: thứ đào hàotrench excavator: đồ vật xúc đào hàotrench filling machine: thiết bị tủ hàotrench hammer: búa đầm hàotrench landfill: sự tủ khu đất hàotrench plough: vật dụng đào hào vẻ bên ngoài càytrench plough: máy cày hàotrench rammer: khí cụ váy hàotrench sheeting: sự ốp hàotrench shoring system: hệ giằng kháng đỡ hàotrench tamper: phép tắc váy đầm hàotrench water intake: công trình bao phủ nước làm việc hàotrench water intake: công trình mang nước hình dáng hàotube trench: hào dùng mang lại hầm (lộ thiên)utility trench: hào dẫnworking trench: hào thăm dòhào biển lớn sâuhố móngmángroad trench formation: đáy lòng mángtrench excavation: đào mángmáng mươngmươngabsorption trench: mương thutrench excavator: đồ vật đào mươngtrench hoe: vật dụng đào mươngtrench method: phương thức đào mươngtrench sheeting: sự ốp mươngutility trench: mương cung cấprãnhcable trench: rãnh (đặt) cápcable trench: rãnh đặt cápdrainage trench: rãnh tiêuhillside trench beyond banquette: rãnh ven bé chạchopen trench: rãnh hởpilot trench: rãnh dẫnpipe trench: rãnh đặt ốngtrench bottom: đáy rãnhtrench digger: lắp thêm đào rãnhtrench excavation: đào rãnhtrench excavator: đồ vật đào rãnhtrench excavator: lắp thêm sẻ rãnhtrench excavator: thiết bị bổ rãnhtrench hoe: đồ vật cạp rãnhtrench landfill: sự bao phủ khu đất rãnhutility trench: rãnh dẫnventilation trench: rãnh thông giósự nổ mìnLĩnh vực: cơ khí & công trìnhchân khay chống thẩm thấu (nền dập)tường phòng thấmdeep trench: tường chống thẩm thấu sâuwing trench: tường chống thẩm thấu cánhLĩnh vực: điệnknhị mươngLĩnh vực: xây dựnglỗ đàomương hẹpabsorption trenchhố thấm nước bẩncore trenchlõi kháng thấmcutoff trenchbê tôngfoundation trenchhố móngleaching trenchhố dìm tách o hào, mương, rãnh § duct trench : hào đặt ống § prospecting trench : hào thăm dò


Xem thêm: Yielding Là Gì, Nghĩa Của Từ Yielding, Nghĩa Của Từ Yielding

*

trench

Từ điển Collocation

trench noun

ADJ. deep, narrow, shallow | muddy | defensive sầu | enemy | communication, front-line

VERB + TRENCH dig

TRENCH + NOUN warfare

PREP.. in the ~ life in the trenches in the First World War

Từ điển WordNet

n.

a ditch dug as a fortification having a parapet of the excavated earthany long ditch cut in the ground

v.

fortify by surrounding with trenches

He trenched his military camp

cut or carve sầu deeply into

letters trenched into lớn the stone

mix, plant, or bury in a trench

trench the fallen soldiers

trench the vegetables

dig a trench or trenches

The National Guardsmen were sent out to trench


Chuyên mục: Định Nghĩa