Treasury Department là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Treasury Department – Definition Treasury Department – Kinh tế

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh Treasury Department
Tiếng Việt Bộ Tài Chính
Chủ đề Kinh tế

Định nghĩa – Khái niệm

Treasury Department là gì?

Quản lý ngân quỹ (hay hoạt động ngân quỹ) bao gồm quản lý nắm giữ của doanh nghiệp, với mục tiêu cuối cùng là quản lý thanh khoản của công ty và giảm thiểu rủi ro hoạt động, tài chính và uy tín. Quản lý kho bạc gồm các hoạt động thu thập, giải ngân, tập trung, đầu tư và tài trợ của một công ty. Trong các công ty lớn hơn nó cũng có thể bao gồm giao dịch trái phiếu, tiền tệ, các công cụ tài chính phái sinh và quản lý rủi ro tài chính liên quan.

Đang xem: Treasury là gì, khám phá từ ngữ chuyên ngành liên quan Đến treasury

Treasury Department là Bộ Tài Chính.Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

Ý nghĩa – Giải thích

Treasury Department nghĩa là Bộ Tài Chính.

Xem thêm: Thúc Phụ Là Gì ? Nghĩa Của Từ Thân Phụ Trong Tiếng Việt Nghĩa Của Từ Thân Phụ Trong Tiếng Việt

Đối với các tổ chức phi ngân hàng, thuật ngữ quản lý ngân quỹ và quản lý tiền mặt đôi khi được sử dụng thay thế cho nhau, trong khi trên thực tế, phạm vi quản lý ngân quỹ lớn hơn (gồm các hoạt động tài trợ và đầu tư được đề cập ở trên). Nói chung, hoạt động ngân quỹ của một công ty nằm dưới sự kiểm soát của CFO, phó chủ tịch / Giám đốc tài chính hoặc thủ quỹ và được xử lý hàng ngày bởi nhân viên kho bạc, kiểm soát viên hay người điều phối của tổ chức.

Xem thêm: Bill Surrender Là Gì ? Surrender Là Gì, Nghĩa Của Từ Surrender

Definition: Treasury management (or treasury operations) includes management of an enterprise”s holdings, with the ultimate goal of managing the firm”s liquidity and mitigating its operational, financial and reputational risk. Treasury Management includes a firm”s collections, disbursements, concentration, investment and funding activities. In larger firms, it may also include trading in bonds, currencies, financial derivatives and the associated financial risk management.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Treasury Department

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Treasury Department là gì? (hay Bộ Tài Chính nghĩa là gì?) Định nghĩa Treasury Department là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Treasury Department / Bộ Tài Chính. Truy cập gocnhintangphat.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *