Nghĩa của từ treason là gì, (từ Điển anh tra tæ°Ì€ treason

      64
sự bội nghịch bội·tội làm phản·tội mưu phản·tội bội phản quốc·sự có tác dụng phản·sự mưu phản·bội nghịch quốc
In 30 AD, his brother, Drusus Caesar, was imprisoned on charges of treason và his brother Nero died in exile from either starvation or suicide.

Bạn đang xem: Nghĩa của từ treason là gì, (từ Điển anh tra tæ°Ì€ treason


Trong năm 30 SCN, em trai của ông, Drusus Caesar, bị giam về tội bội nghịch quốc và em trai khác của ông Nero mất trong những lúc lưu đày vày bị tiêu diệt đói hoặc tự sát.
Hàng trăm nghi phạm fan Philippines, cả nhì không có tội với lầm lỗi, đã biết thành bắt và bị quăng quật tù bởi tội phản bội quốc.
Chhuon"s brother Slat Peou, a member of Sihanouk"s delegation at the United Nations and a frikết thúc of Matsui, was executed for treason.
Thân ở trong của Chhuon là Slat Peou, ở trong yếu tắc đại biểu của Cam Bốt sống LHQ thì bị Sihanouk mang xử phun bởi vì tội làm phản quốc.
Fallow, you have committed treason. We offer no quarter here. And anyone who follows under your comm&... will likewise be considered as a defector. We will spare no traitor. < Fallow > Gentlemen...
Fallow, ngươi vẫn làm phản bội bọn họ sẽ không còn tha thứ bất kể ai theo ngươi sẽ bị coi như kẻ đảo ngũ bọn họ sẽ không còn tha sản phẩm công nghệ cho kẻ phản nghịch bội nào. các quý ông...
1501-1562), Lord of the Manor of Lordington in Sussex, suspected of treason by King Henry gocnhintangphat.comII & accused of conspiring with Charles V, Holy Roman Emperor; lived in exile in Europe; married Constance Pakenđắm say, granddaughter & heir of Sir John Pakenđắm say.
1501 - 1562), Huân tước đoạt Trang gocnhintangphat.comên của Lordington sinh sống Sussex, bị vua Henry gocnhintangphat.comII buộc tội phản bội quốc cùng móc ngoặc với Karl V, vua La Mã Thần thánh; nên sống lưu vong nghỉ ngơi châu Âu đại lục; kết hôn với Constance Pakenđê mê, con cháu gái cùng người vượt kế của Sir John Pakenmê say.
Accused of treason by the Houthis, he was killed by a Houthi sniper while attempting to flee the capital city of Sana"a amidst the 2017 battle for the đô thị on 4 December 2017.
Charles was accused of treason against England by using his power khổng lồ pursue his personal interest rather than the good of the country.

Xem thêm:


Charles đã bị buộc tội bội nghịch quốc, ngăn chặn lại Anh quốc bằng cách dùng quyền lực của bản thân mình nhằm âu yếm mang đến tác dụng cá thể cố kỉnh vị ích lợi quốc gia.
On that basis, Jesus was a scoundrel, a man who committed treason against the state, a man who deserved the punishment used for slave sầu revolts.”
Dựa bên trên các đại lý kia, Chúa Giê-su là một trong tên vô lại, một kẻ tội lỗi phản quốc, một người xứng đáng phải chịu hình phạt giành cho bầy tớ nổi loạn”.
On 11 December, aý muốn crowded và silent streets, the deposed king was brought from the Temple khổng lồ stand before the Convention & hear his indictment, an accusation of high treason và crimes against the State.
Ngày 11 mon 12, fan ta rước đơn vị vua bị truất phế truất ngang qua phần nhiều đám đông im thin thít trê tuyến phố phố cho bên tù đọng Temple nhằm đứng trước Đại hội Quốc dân nghe đọc cáo trạng về tội làm phản quốc với phạm tội cản lại Nhà nước.
On 3 September, Sokha was arrested and charged of "treason", raising questions about the party"s future.
Vào ngày 3 tháng 9, Sokha bị bắt cùng bị cáo buộc "phản bội", nêu lên các thắc mắc về tương lai của đảng này.
In 1949 the leader of the Hungarian Catholic Church, Cardinal József Mindszenty, was arrested and sentenced to life imprisonment for treason.
Năm 1949 lãnh đạo Giáo hội Ki-sơn giáo Hungary, Hồng y Giáo nhà József Mindszenty, bị bắt giữ cùng kết án tù túng thông thường thân vì tội phản nghịch bội.
Rather than ignoring the matter, usually a sovereign —even a benevolent ruler— would render judgment against the rebels, declaring them guilty of treason.
Thay vị lờ đi vấn đề, thường thì một vị vua, tức thì từ đầu đến chân siêu thánh thiện, cũng kết tội đầy đủ kẻ nổi loạn là phản quốc.