Nghĩa của từ trauma là gì trong tiếng việt? chấn thương tâm lý

      241

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use tự gocnhintangphat.com.Học các tự bạn cần tiếp xúc một cách đầy niềm tin.


Bạn đang xem: Nghĩa của từ trauma là gì trong tiếng việt? chấn thương tâm lý

*

a family unit that includes grandmothers, grandfathers, aunts, và uncles, etc. in addition khổng lồ parents và children

Về Việc này
*

Trang nhật ký kết cá nhân

The icing/frosting on the cake: differences between British and American idioms


*

*

Xem thêm: Cách Thiết Lập Và Dùng Spyhunter Là Gì, Spyhunter Malware 4

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập gocnhintangphat.com English gocnhintangphat.com University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ lưu giữ cùng Riêng tứ Corpus Các quy định sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

*