Letter Of Transmittal là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Letter Of Transmittal – Definition Letter Of Transmittal – Kinh tế

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh Letter Of Transmittal
Tiếng Việt Thư Giải Thích Kèm Theo (Để Báo Cáo Nghiệp Vụ); Thư Chuyển Công Văn
Chủ đề Kinh tế

Định nghĩa – Khái niệm

Letter Of Transmittal là gì?

Thư truyền tải là một loại thư xin việc ngắn hoặc thư kinh doanh kèm theo một tài liệu để giải thích mục đích hoặc tầm quan trọng của nó. Thư này làm rõ sự tương ứng bằng cách đặt các tài liệu được gửi vào ngữ cảnh, để giữ cho sự nhầm lẫn ở mức tối thiểu. Người nhận hiểu những gì họ nhận được và tại sao họ nhận được nó. Đối với các tài liệu lớn hơn, một lá thư truyền qua cũng có thể bao gồm các chi tiết của các yếu tố quan trọng. Thư chuyển tiếp cũng làm rõ các yêu cầu hoặc hướng dẫn liên quan đến các tài liệu đính kèm.

Đang xem: Transmittal là gì, nghĩa của từ transmittal, transmittal là gì, nghĩa của từ transmittal

Letter Of Transmittal là Thư Giải Thích Kèm Theo (Để Báo Cáo Nghiệp Vụ); Thư Chuyển Công Văn.Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

Ý nghĩa – Giải thích

Letter Of Transmittal nghĩa là Thư Giải Thích Kèm Theo (Để Báo Cáo Nghiệp Vụ); Thư Chuyển Công Văn.

Xem thêm: Ultraiso Là Gì ? Hướng Dẫn Tải Và Cài Đặt Ultraiso

Thư chuyển đổi được định dạng phù hợp, nó gồm địa chỉ của người nhận, địa chỉ người gửi, danh sách phân phối, lời chào và kết thúc. Nó thường bao gồm lý do tại sao nó sẽ nhận được sự xem xét của người đọc và người đọc nên làm gì với nó. Thư truyền tải cung cấp cho người nhận một bối cảnh cụ thể để đặt tài liệu hoặc chứng chỉ lớn hơn và đồng thời cung cấp cho người gửi một hồ sơ vĩnh viễn về việc đã gửi tài liệu.

Xem thêm: Square Meter Là Gì – Những Cái Tên Sqm Thường Gặp

Definition: A letter of transmittal is a type of short cover letter or business letter that accompanies a document to explain the purpose or importance of it. This letter clarifies correspondence by putting the documents sent into context, to keep confusion at a minimum. Recipients understand what they received and why they received it. For larger documents, a transmittal letter may also include details of important elements. Transmittal letters also clarify requirements or instructions regarding the attached documents.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Letter Of Transmittal

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Letter Of Transmittal là gì? (hay Thư Giải Thích Kèm Theo (Để Báo Cáo Nghiệp Vụ); Thư Chuyển Công Văn nghĩa là gì?) Định nghĩa Letter Of Transmittal là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Letter Of Transmittal / Thư Giải Thích Kèm Theo (Để Báo Cáo Nghiệp Vụ); Thư Chuyển Công Văn. Truy cập gocnhintangphat.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *