" Tone Deaf Là Gì

      257

Nâng cao vốn từ vựng của doanh nghiệp với English Vocabulary in Use trường đoản cú gocnhintangphat.com.Học những tự bạn cần giao tiếp một bí quyết tự tín.


Bạn đang xem: " Tone Deaf Là Gì

At a young age, he showed an adept talent for performance, but was discouraged when directors thought he was tone-deaf.
These disabilities can appear separately, but some retìm kiếm shows that they are more likely lớn appear in tone-deaf people.
In an interview he admitted he used lớn be tone-deaf in primary school & was frequently ridiculed for his dream of becoming a singer.
Các quan điểm của các ví dụ không diễn tả ý kiến của các biên tập viên gocnhintangphat.com gocnhintangphat.com hoặc của gocnhintangphat.com University Press tuyệt của những nhà cấp phép.
*

*

*

Xem thêm: Vi Chất Dinh Dưỡng Là Gì ? 99% Cha Mẹ Không Biết Điều Này! Tìm Hiểu Ngay

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các app kiếm tìm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập gocnhintangphat.com English gocnhintangphat.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở lưu giữ cùng Riêng tứ Corpus Các quy định áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
*