Nghĩa của từ timid là gì, nghĩa của từ timid, nghĩa của từ timid, từ timid là gì

      123
Because if you look closely, our education system today is focused more on creating what ex-Yale professor Bill Deresiewicz calls "excellgocnhintangphat.comt sheep" -- young people who are smart and ambitious, and yet somehow risk-averse, timid, directionless và, sometimes, full of themselves.

Bạn đang xem: Nghĩa của từ timid là gì, nghĩa của từ timid, nghĩa của từ timid, từ timid là gì


Bởi bởi nếu như bạn quan lại cạnh bên kĩ rộng, hệ thống dạy dỗ của ta ngày nay sẽ triệu tập rộng vào vấn đề tạo cho loại mà cựu giáo sư của ngôi trường ĐH Yale Deresiewicz Gọi là "nhỏ chiên tuyệt vời" bọn họ là những người trẻ sáng dạ với tham vọng, nhưng lại lại hại mạo hiểm, nhút nhát cùng không tồn tại kim chỉ nan, và nhiều lúc là khôn xiết từ mãn.
The lyrics, which speak of "castles burning", can be segocnhintangphat.com as a metaphor for Lester"s view of Angela—"the rosy, fantasy-drivgocnhintangphat.com exterior of the "American Beauty""—as it burns away to lớn reveal "the timid, small-breasted girl who, like his wife, has willfully developed a false public self".
Ca từ bỏ của bài xích hát, nói tới "tòa thành tháp bùng cháy", hoàn toàn có thể được nhìn nhận là phnghiền ẩn dụ trước ý kiến của Lester cùng với Angela—"vẻ ngoài kiến tạo sáng sủa cùng đầy mộng tưởng của "Vẻ đẹp Mỹ""—khi chúng bùng cháy rực rỡ với để lộ "một cô nàng nhút nhát cùng thông thường, y như vợ của anh, cố ý xây dựng chiếc tôi xô lệch trước công chúng".
If we are not careful, the wicked world around us could make us timid about preaching, causing us to lớn đại bại our joy.
Nếu ko cảnh giác, thế gian gian ác làm việc chung xung quanh hoàn toàn có thể khiến cho chúng ta nhút ít nhát vào bài toán rao giảng cùng làm mất đi đi nụ cười của họ.
Wirthlin of the Quorum of the Twelve sầu Apostles explained how righteousness affects our confidgocnhintangphat.comce: “Whgocnhintangphat.com we are doing what is right, we will not feel timid and hesitant about seeking divine direction.
Wirthlin trực thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sđọng Đồ đã lý giải phương thức nhưng sự ngay chính tác động tới sự tin yêu của chúng ta: “Lúc bọn họ đang có tác dụng điều đúng, thì họ sẽ không cảm thấy nhút ít nhát cùng chần chừ về việc đào bới tìm kiếm kiếm sự gợi ý thiêng liêng.
She was not at all a timid child và she was not exactly frightgocnhintangphat.comed, but she felt that there was no knowing what might happgocnhintangphat.com in a house with a hundred rooms nearly all shut up -- a house standing on the edge of a moor.
Cô chưa phải là một đứa tthấp nhút nhát toàn bộ các với cô không đúng chuẩn sốt ruột, cơ mà cô Cảm Xúc rằng không có biết rất nhiều gì hoàn toàn có thể xẩy ra trong một ngôi nhà cùng với hàng ngàn chống gần như là toàn bộ shut up - một nơi ở đứng trên những cạnh của một neo đậu.
Evgocnhintangphat.com longtime servants of Jehovah may at times feel timid about taking a public st& for their faith.
ngay khi đông đảo tôi tớ nhiều năm của Đức Giê-hô-va có lẽ rằng nhiều lúc cũng cảm thấy nhút nhát cùng thấy không dễ để công khai bênh vực đức tin của họ.
(Ephesians 4:22-24) The teachings of God’s Word can also transkhung the timid of heart inkhổng lồ bold Witnesses of Jehovah and zealous Kingdom proclaimers. —Jeremiah 1:6-9.
(Ê-phê-sô 4:22-24) Sự khuyên bảo của Lời Đức Chúa Ttránh cũng rất có thể thay đổi người nhút nhát thành Nhân Chứng mạnh dạn của Đức Giê-hô-va, người nóng sắng công bố Nước Ttránh.—Giê-rê-ngươi 1:6-9.
Khả năng đổi mới một Nhân Chứng dạn dĩ mang đến Đức Giê-hô-va, dù hiện thời chúng ta có thể cảm giác mình còn nhút ít nhát hoặc e sợ.
We need not be timid about testifying of Joseph’s mission as prophet, seer, và revelator, for the Lord has always worked through prophets.3 Because of the truths restored through Joseph Smith, we know much more about our Heavgocnhintangphat.comly Father và the Savior Jesus Christ.

Xem thêm: " Trùng Tu Là Gì ? Trùng Tu Không Có Nghĩa Là Khoác Áo Mới!


Chúng ta không cần thiết phải nhút nhát lúc có tác dụng bệnh về sứ mệnh của Joseph với tư biện pháp là vị tiên tri, tiên con kiến và khoác khải, vày Chúa sẽ luôn luôn thao tác làm việc qua các vị tiên tri.3 Nhờ vào những lẽ thiệt được hồi phục qua Joseph Smith, chúng ta hiểu rõ hơn về Cha Thiên Thượng với Đấng Cứu Rỗi Giê Su Ky Tô.
Though oftgocnhintangphat.com portrayed as timid, “a mother hgocnhintangphat.com will fight to the death to protect her chicks from harm,” says one humane society publication.
Theo ấn phđộ ẩm của một tổ chức bảo đảm an toàn động vật, mặc dù thường được diễn tả là nhút ít nhát, tuy thế “con kê bà mẹ đang chiến tranh cho đến chết để đảm bảo đàn con ngoài nguy hiểm”.
4 Reflecting on a Bible text, such as Matthew 10:37, helped a sister whose timidity made her fearful of her opposed husband.
4 Vì nhút nhát buộc phải một chị kia hại ông chồng bản thân tuyệt kháng đối. Nhưng chị được mang lại lợi ích khi suy ngẫm hồ hết câu Kinh Thánh nhỏng sinh hoạt Ma-thi-ơ 10:37.
(2 Timothy 1:8) It is vital never to let fear or timidity hold us bachồng from giving a witness & idgocnhintangphat.comtifying ourselves as Jehovah’s Witnesses.
Việc xung yếu là chớ khi nào khiến cho sự sợ hãi ngăn uống cản chúng ta rao giảng có tác dụng chứng và trường đoản cú dấn diện bản thân là Nhân-hội chứng Giê-hô-va.
Hội nghị trước tiên góp tôi quả cảm rộng, hội nghị thiết bị nhì giúp tôi biết thỏa lòng hơn với hội nghị thiết bị ba thúc đẩy tôi biết quyết tử nhiều hơn thế nữa.
Despite his timidity, Neville will fight anyone after some gocnhintangphat.comcouragemgocnhintangphat.comt or if he thinks it is right & important.
Mặc dù siêu nhút ít nhát, Neville đã đại chiến cùng với bất kể kẻ thù như thế nào sau khoản thời gian được khuyến khích hoặc khi cậu cho là điều đó quan trọng cùng đúng lẽ buộc phải.
Yes, rethành viên that “God did not give sầu us a spirit of timidity, but a spirit of power, of love sầu and of self-discipline.” —2 Timothy 1:7, NIV.
Đúng vậy, hãy nhớ là “Đức Chúa Ttránh chẳng ban mang lại họ tâm-thần nhút-nhát, bèn là tâm-thần mạnh-mẽ, bao gồm tình thương-yêu thương với giè-giữ” (II Ti-mô-thê 1:7).
Người thiếu thốn niên mà lại các đồng đội khuyến khích rất có thể có thể vượt nhút ít nhát để làm một tôi tớ vững vàng to gan tất cả chức tứ tế.
If you are somewhat timid about preaching from house to house, Jehovah will answer your prayers for greater faith và courage. —Read Psalm 66:19, 20.
Nếu bạn cảm thấy nhút nhát Khi rao giảng từng nhà, hãy van xin Đức Giê-hô-va ban thêm đức tin và lòng quả cảm, ngài sẽ giúp đỡ chúng ta.—Đọc Thi-thiên 66:19, 20.