Ties là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Ties là gì

*
*
*

ties
*

tie /tai/ danh từ dây buộc, dây cột, dây trói; dây giày ca vát nơ, nút bím tóc (loài kiến trúc) thanh nối; (tự Mỹ,nghĩa Mỹ) tà vẹt con đường ray (nghĩa bóng) mọt buộc ràng, quan lại hệties of blood: quan hệ nam nữ cái máu sự ràng buộc, sự hạn chế (chính trị); (thể dục,thể thao) sự nang phiếu, sự ngang điểmthe game ended in a tie: cuộc chiến hoàn thành ngang điểm (âm nhạc) vệt nối nước ngoài đụng từ buộc, cột, tróikhổng lồ tie a buffalo to a tree: buộc một nhỏ trâu vào câylớn tie one"s shoe-laces: buộc dây giầy của mình thắtto tie a knot: thắt nút link, nốia steel bar ties the two columns: một thanh hao thép nối hai cột (nghĩa bóng) rảng buộc, trói buộc, cột; giữ lại lạito lớn be tied to lớn one"s work: bị quá trình ràng buộc (âm nhạc) đặt vệt nối nội động từ ngang điểm, ngang phiếu, hoà nhauthe two teams tied: hai nhóm ngang điểm cột, buộc, càidoes this sash tie in front or at the back?: loại khăn uống quàng này buộc đằng trước tốt đằng sau?to lớn tie down cột, buộc vào, ràng buộckhổng lồ tie a man down khổng lồ a contract: ràng buộc một tín đồ vào một hợp đồngkhổng lồ tie on cột, buộc (nhãn hiệu)khổng lồ tie up cột, buộc, trói (y học) buộc, băng (một lốt thương) (tài chính) bảo quản, giữ lại nằm im (một số trong những tiền) (pháp lý) khiến cho không huỷ được, tạo nên không bán được, tạo cho không nhường được (một di sản) (nghĩa bóng) gìn giữ, trói buộclớn be tied up (trường đoản cú Mỹ,nghĩa Mỹ) sẽ phải xong vận động (do làm reo...)to get tied up kết bạn, lấy vk, lấy chồnglớn tie someone"s tongue khoá miệng ai lại, bưng mồm ai lại
giằngsuspended rafters with ties và king post: vì chưng kèo treo tất cả tkhô giòn giằng và tkhô hanh phòng đứngvertical ties: tkhô hanh giằng đứnggiằng chống giódistance between tieskhoảng cách tà vẹtgiant tiescon đường dây liên lạcpoint tiesrầm vượt giangpoint tiestkhô giòn ngang quá giang

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): tie, ties, tie, untie


*Xem thêm: Sốc Nhiệt Là Gì - Sốc Nhiệt Nguy Hiểm Thế Nào

*

*

n.

eunique of score in a contest(music) a slur over two notes of the same pitch; indicates that the note is lớn be sustained for their combined time valuea cord (or string or ribbon or wire etc.) with which something is tied

he needed a tie for the packages

v.

limit or restrict to

I am tied to lớn UNIX

These big jets are tied to large airports

size a knot or bow in

tie a necktie

make by tying pieces together

The fishermen tied their flies

unite musical notes by a tie


Xem thêm: Tdt Là Gì - Logo Tdt Có Ý Nghĩa Gì

English Synonym và Antonym Dictionary

ties|tied|tyingsyn.: bind fasten lash strap wrapant.: release untie

Chuyên mục: Định Nghĩa