thư mục mẹ là gì? là một trong những từ khóa được search nhiều nhất trên google về chủ đề thư mục mẹ là gì? Trong bài viết này,hoclamwebsẽ viết bài viết nói về thư mục mẹ là gì? tìm hiểu thêm về thư mục mẹ

*

Tin học Đức Minh sẽ tut cho các bạn về:

1. Tập tin là gì? (File)

a) Khái niệm:

Tập tin (File) là tập hợp các thông tin có liên quan với nhau được lưu trữ trên bộ nhớ ngoài. Cụ thể tập tin là các chương trình, dữ liệu được lưu trữ trên đĩa. Để phân biệt giữa các tập tin với nhau, mỗi tập tin có một tên.Bạn đang xem: Thư mục là gì

b) nguyên tắc đặt tên tập tin: Tên tập tin có dạng như sau .

Đang xem: Folder là gì? tất tần tật về thư mục là gì, folder là gì

= Tên file phần xây dựng rộng

– Trong đó phần tên chính của tập tin (file name) là bắt buộc phải có.

– Phần xây dựng rộng (extension) sử dụng để định loại tập tin và đủ sức có hoặc không.

– Phần mở rộng của tập tin được phân mẹo với phần tên bởi dấu chấm (.)

ví dụ : Quyet toan 1.xls (file EXCEL), Tong-ket-qui1-2004.doc, Turbo.exe

quan tâm :

– Các ký tự k được sử dụng để đặt tên tập tin là / * ? ≪ > ;

– Các tập tin có phần xây dựng rộng là EXE, COM, BAT thường là các tập tin chương trình.

– Các tập tin có phần mở rộng là DOC, TXT, HTM thường là các tập tin văn bản.

– Các tập tin có phần xây dựng rộng là PAS, PRG, C là các tập tin chương trình nguồn của ngôn ngữ PASCAL, FOXPRO, C.

Xem thêm:

Trong phần tên chính hay phần mở rộng của tập tin đủ nội lực sử dụng ký tự * hoặc ? Để chỉ một họ tập tin thay vì một tập tin.– Ký tự * đại diện cho một nhóm ký tự tùy ý tính từ lúc vị trí của *.– Ký tự ? đại diện cho một ký tự tùy ý tại vị trí của ?.

gợi ý : *.PAS là group tập tin có phần xây dựng rộng là PAS, còn phần tên chính là tùy ý. DATA?.DOC là tên của các tập tin có ký tự thứ 5 tùy ý, đó là group tập tin có tên như : DATA1.DOC, DATA2.DOC, DATAT,…

– MS-DOS và Windows dành những tên sau để đặt tên cho một số thiết bị ngoại vi, k sử dụng những tên này đặt cho tên File.

Tên dành riêng Thiết bị
CON Bàn phím, màn hình (Console)
LPT1 (PRN) Parallel Port 1 (Máy in song song 1)
LPT2, LPT3 Parallel Port 2,3 (Máy in cùng lúc 2, 3)
COM1 (AUX) Serial Port 1 (Port tiếp nối 1)
COM2 Serial Port 2 (Port nối tiếp 2)
CLOCKS Đồng hồ của máy
NUL Thiết bị giả (Dummy Device)

2. Thư mục là gì? (Folder/Directory)

*

*

– Thư mục nguồn là thư mục cao nhất được tổ chức trên đĩa và được tạo ra trong quá trình định hình đĩa bằng lệnh Format, cho nên ta k thể xóa thư mục này.

– Thư mục hiện hành (Working Directory) là thư mục mà tại đó chúng ta vừa mới chọn hay đã làm việc.

Xem thêm: Toefl Junior Là Gì ? Luyện Thi Toefl Junior Và Những Điều Cần Biết

– Thư mục rỗng (Empty Directory) là thư mục trong đó k chứa tập tin hay thư mục con.

Ví dụ: Theo sơ đồ cấu trúc của cây thư mục ảnh trên ta thấy:

– Thư mục gốc C: chứa các thư mục BC4, BP, DYNEDWIN, …

– Trong thư mục con cấp 1 WINDOWS chứa các thư mục con tất cả USERS, APPLICATION DATA,…

– Trong thư mục con cấp 2 COMMAND chứa thư mục con cấp 3 EBD và các tập tin ANSI.SYS, ATTRIB.EXE, …

3. Đường dẫn (Path):

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *