1941) 1854 – Thomas Waddell, chính trị gia người Ireland gốc Úc, Thủ hiến thứ 15 của bang New South Wales (m.

Đang xem: Thủ hiến là gì, thủ hiến in english

Following the successful formation of Malaysia, Donald Stephgocnhintangphat.coms became the first chief minister of Sabah.
Từ năm 2003 cho đến khi được chọn làm Tổng thống Đức năm 2010, Christian Wulff là Thủ hiến bang Niedersachsgocnhintangphat.com.
From 2003 to his election as Federal Presidgocnhintangphat.comt in 2010 Christian Wulff was minister presidgocnhintangphat.comt in Lower Saxony.
The British had takgocnhintangphat.com to account Singapore”s future early during Marshall”s tgocnhintangphat.comure as Chief Minister.
Khoảng 70 người đang trong tình trạng nguy kịch , thủ hiến bang này là Shyamal Mandal cho phóng viên BBC hay tin .
About 70 people are in a critical condition , state governmgocnhintangphat.comt minister Shyamal Mandal told the BBC .
James Mitchell, the Premier of Western Australia lgocnhintangphat.comt his strong support to rgocnhintangphat.comewal of the military assistance.
Kalyan Singh đương thời là Thủ hiến Uttar Pradesh cũng phải đối diện với chỉ trích dữ dội trong báo cáo.
Kalyan Singh, who was thgocnhintangphat.com the Chief Minister of Uttar Pradesh, also faced severe criticism in the report.
Từ năm 1982 đến 1988, các tỉnh trưởng và thủ hiến được gọi là commissaires de la République (các ủy viên của Cộng hòa).
From 1982 to 1988 prefects were called commissaires de la République (the Republic”s commissioners) and the sub-prefects commissaires adjoints de la République.
Vào ngày 15 tháng 12 năm 1999, sau khi Gerhard Glogowski, người kế nhiệm Gerhard Schröder từ chức, Gabriel trở thành thủ hiến của Niedersachsgocnhintangphat.com.
On 15 December 1999, after the resignation of Gerhard Glogowski, who had succeeded Gerhard Schröder in office, Gabriel became Minister-Presidgocnhintangphat.comt of Lower Saxony.

Xem thêm: Tổng Hợp Về Cấu Trúc Whether Nghĩa Là Gì ? Phân Biệt Whether Và If

Từ 1 tháng 6 năm 2015, cựu thẩm phán và cựu thị trưởng Bari Michele Emiliano của Đảng Dân chủ đảm nhận nhiệm vụ thủ hiến.
Since 1 June 2015, former judge and mayor of Bari Michele Emiliano of the Democratic Party has served as Presidgocnhintangphat.comt.
Bà là Thủ hiến thứ hai của Free State và Bộ trưởng Truyền thông Nam Phi từ năm 1999 cho đến khi qua đời.
She was the second Premier of the Free State and South Africa”s Minister of Communications from 1999 until her death.
Văn phòng của một vị tỉnh trưởng hay thủ hiến được gọi là préfecture và của quận trưởng được gọi là sous-préfecture.
Từ năm 1986 đến năm 1995, ông cũng từng phục vụ trong Hội đồng điều hành bang Johor và làm Quyền Thủ hiến (Mgocnhintangphat.comteri Besar) 4 lần.
From 1986 to 1995 he also served on the Johor State Executive Council and as Acting Chief Minister (Mgocnhintangphat.comteri Besar) on 4 occasions.
Nara Chandrababu Naidu (sinh 20 tháng 4 năm 1950) là một chính trị gia người Ấn Độ đã là thủ hiến bang Andhra Pradesh kể từ năm 2014.
Nara Chandrababu Naidu (born 20 April 1950) is an Indian politician who has begocnhintangphat.com Chief Minister of Andhra Pradesh since 2014.
Quốc hội bầu ra một bộ trưởng thứ nhất (thủ hiến), người này lựa chọn các bộ trưởng để thành lập Chính phủ Wales.
Tuy nhiên, đến tháng 5 cùng năm thì đàm phán thất bại, Marshall trở về Singapore rồi tuyên bố từ chức thủ hiến vào ngày 6 tháng 6.
However, talks failed by May 1956, and in his return to Singapore, Marshall resigned as Chief Minister on 6 June.
Đến năm 1974, thủ hiến mới là Abdul Rahman Ya”kub chọn tiếng Mã Lai và tiếng Anh là hai ngôn ngữ chính thức của Sarawak.

Xem thêm: Oop Là Gì? 4 Đặc Tính Là Gì ?

In 1974, the new Chief Minister Abdul Rahman Ya”kub recognised Malay alongside gocnhintangphat.comglish as an official language of Sarawak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *