Esp8266/ nodemcu và thingspeak là gì, thingspeak là gì

      122

ESP8266 cùng Thingspeak là vụ việc không mới, mình đã tất cả trình bày qua những nội dung bài viết trước.

Bạn đang xem: Esp8266/ nodemcu và thingspeak là gì, thingspeak là gì

Tuy nhiên mình xem nhẹ là chưa xuất hiện bài xích lí giải chỉ cần sử dụng 1 modul ESP8266 gửi tài liệu lên thẳng thingspeak luôn luôn đề nghị nay trỡ ràng thủ làm cho luôn luôn cho vừa khéo bộ

Trước khi bước đầu bạn có thể liếc qua bài viết:

Vậy thì làm việc bài xích này sẽ không giống gì ?

Trước tiên là bản thân đang tạm quăng quật TIVA/Uno, tiếp sẽ là mình vẫn lập trình sẵn thẳng trên ESP8266 thông qua Arduino IDE luôn luôn. Mình vẫn đi nhanh khô vào bước làm cầm thể

Chuẩn bị

Phần cứng

NodeMCU hoặc ESP8266 v12 + modul USB2UARTCảm biến hóa DHT11 hoặc DHT22Dây nối với mối cung cấp (giả dụ dùng modul v12 câu dây)

Phần mềm

Arduino IDE

Kết nối

Ta sẽ có được liên kết như hình

*
Thingspeak

Mình sẽ khởi tạo một tài khoản thingspeak, thêm 2 field với lưu giữ key của thingspeak nhằm sử dụng vào lịch trình.

Xem thêm: Vc, Vcc Là Gì ? Viết Tắt Của Từ Gì? Ký Hiệu V+/V Ký Hiệu V+/V

Nếu các bạn tất cả rắc rối tại vị trí này thì tham khảo phần Thingspeak trong bài bác TIVA với thingspeak hoặc bài xích Hệ thống nông nghiệp & trồng trọt logic phần 1 nhé. Mình copy lại hình luôn mang đến chúng ta dễ hình dung

*
Chương trình

Mình sẽ có được chương trình cùng lý giải luôn trong code, các bạn xem luôn đến dễ dàng nắm bắt.

Ở phía trên tất cả 2 vị trí yêu cầu quan tâm là ten_wifi, mật khẩu với key thingspeak

//---------------- Fill in your credentails ---------------------char ssid<> = "xxxx"; // your network SSID (name)char pass<> = "xxxxxxxx"; // your network passwordunsigned long myChannelNumber = 1; // Thay như là một bằng channel number mà lại bạn có nhu cầu lưu giữ dữ liệuconst char * myWriteAPIKey = "xxxxxx"; // Copy mã WriteAPI ThingSpeak của khách hàng vào thân dấu ""https://------------------------------------------------------------------ví dụ như 1: Chương trình gửi 2 dữ liệu random lên 2 field của thingspeak

#include "ThingSpeak.h"#include //---------------- Fill in your credentails ---------------------char ssid<> = "xxx"; // your network SSID (name), tên wifichar pass<> = "xxxxx"; // your network password, passwordunsigned long myChannelNumber = 1; // Replace the 0 with your channel number, channel của bạnconst char * myWriteAPIKey = "xxxxx"; // Paste your ThingSpeak Write API Key between the quotes, write API key//------------------------------------------------------------------WiFiClient client;int number = 0;void setup() //Mngơi nghỉ port với baudrate 9600 Serial.begin(9600); while (!Serial) ; // Chờ kết nối USB, giao hàng công tác debug WiFi.mode(WIFI_STA); ThingSpeak.begin(client);void loop() float h = random(100); float t = random(70); // Connect or reconnect lớn WiFi if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) Serial.print("Attempting to lớn connect lớn SSID: "); // Serial.println(SECRET_SSID); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) WiFi.begin(ssid, pass); Serial.print("."); delay(5000); Serial.println(" Connected."); // Ghi dữ liệu lên 1 field // int x = ThingSpeak.writeField(myChannelNumber, 1, t, myWriteAPIKey); // int y = ThingSpeak.writeField(myChannelNumber, 2, t, myWriteAPIKey); // Ghi tài liệu lên nhiều field int x = ThingSpeak.setField(1, h); //setField(field, value) int y = ThingSpeak.setField(2, t); //setField(field, value) int z = ThingSpeak.writeFields(myChannelNumber, myWriteAPIKey); // Kiểm tra return code if (z == 200) Serial.println("Channel update successful."); else Serial.println("Problem updating channel. HTTP error code " + String(z)); delay(20000); // Chờ 20s trước lúc gửi tài liệu mớilấy ví dụ 2: Chương thơm trình gửi tài liệu DHT22 lên thingspeak nạm mang lại 2 tài liệu random

https://github.com/mathworks/thingspeak-arduino/blob/master/examples

Kết quả

Sau khi nạp công tác thì bản thân sẽ có dữ liệu được update lên thingspeak nlỗi sau

*

Tạm kết

Vậy là tôi đã trình diễn nhanh qua cách gửi dữ liệu nhận ra từ cảm biến, ở đấy là DHT22 với báo cáo nhiệt độ độ ẩm trải qua ESP8266, tất yếu chỉ khoảng độ cơ bản, các bạn cũng có thể phân tích thêm về các bài khuyên bảo khác cùng với ESP8266 nhằm rất có thể thâu tóm nkhô hanh rộng.