There is là một trong những cấu trúc cơ bản đầu tiên mà chúng ta được học khi bắt đầu quá trình chinh phục tiếng Anh. Nhưng bạn đã thực sự nắm chắc phần kiến thức này chưa? Hãy tham khảo bài viết sau, chúng tôi sẽ giới thiệu tới bạn cấu trúc và cách dùng there is trong tiếng Anh sao cho chuẩn nhất.

Đang xem: Nghĩa của từ there is là gì, cấu trúc và cách dùng there is trong tiếng anh

1. There is là gì? Phân biệt there is và there are

There is và there are đều được dùng để giới thiệt một cái gì đó, ai đó hoặc ở đâu trong thì hiện tại.

There is được dùng khi chủ thể được nhắc đến số ít. There are được dùng với chủ thể số nhiều.

*

( Phân biệt rõ there is và there are)

Ví dụ:

– There is an apple on the table.

Dịch nghĩa: Có một quả táo ở trên bàn.

– There are some students in the class

Dịch nghĩa: Có vài bạn học sinh ở trong lớp học.

– The televison is there.

Ví dụ: Cái ti vi ở đó.

2. Cấu trúc với there is

2.1. Cấu trúc there is ở thể khẳng định.

– There is + danh từ không đếm được (uncoutable nouns) hoặc danh từ số ít (plural nouns)+ trạng ngữ (nếu có)

Lưu ý:

– Trước mỗi danh từ số ít cần đi kèm với A, AN, THE.

– Trước danh từ không đếm được, chúng ta không dùng a/an nhưng có thể đi kèm với NO (không), A LITTLE (một ít), LITTLE (ít), MUCH (nhiều), A LOT OF (nhiều).

Ví dụ:

– There is a ruler on the desk.

Dịch nghĩa: Có một cái thước ở trên bàn.

– There is no water in the bottle.

Xem thêm: Xét Nghiệm Triple Test Là Gì Và Những Thông Tin Mẹ Bầu Cần Nắm Rõ

Dịch nghĩa: Không có nước trong chai.

– There is a lot of sugar in my cup of coffe.

Dịch nghĩa: Có rất nhiều đường trong tách cà phê của tôi.

2.2. Cấu trúc there is ở thể phủ định

There is not (there isn’t) + any + danh từ số ít (singular nouns) hoặc danh từ không đếm được (uncountable nouns) + trạng ngữ (nếu có)

Ví dụ:

– There isn’t any money in her pocket.

Dịch nghĩa: Không có xu nào trong túi của cô ấy.

– There isn’t any apple in the table.

Dịch nghĩa: Không có trái táo nào trên bàn cả.

– There isn’t any salt in his beef-stake

Dịch nghĩa: Không có một chút muối nào trong món bít tết của anh ấy.

2.3. Cấu trúc there is ở thể nghi vấn

Is there any + danh từ số ít (singular nouns) hoặc danh từ không đếm được (uncountable nouns) + trạng ngữ (nếu có) ?

Ví dụ:

– Is there any milk in the cup of coffee?

Dịch nghĩa: Có chút sữa nào trong ly cà phê không?

– Anybody there?

Dịch nghĩa: Có ai ở đây không?

– Is there a way to fix this telephone?

Dịch nghĩa: Có cách nào sửa cái điện thoại này không?

*

( Cấu trúc there is)

3. Cách sử dụng there is trong tiếng anh

– Chúng ta sử dụng there is khi muốn nói có cái gì đó hoặc không có. Ví dụ như khi có một cái bút ở trên bàn, thì chúng ta dùng there is sau đó là danh từ.

– Nếu là danh từ ở dạng số ít thì ta dùng there is ở dạng sau:

Cấu trúc : There + is/was/has been +

Ví dụ:

– There is a pen on the table.

Dịch nghĩa: Có một cái bút ở trên bàn

– There is ice on the lake.

Dịch nghĩa: Có đá ở trên mặt hồ

– There was an accident yesterday.

Dịch nghĩa: Có một vụ tai nạn ngày hôm qua.

Xem thêm: Cập nhật điểm chuẩn thi tuyển sinh vào 10 năm 2022 mới nhất

Có thể nói there is hoặc there are là cấu trúc thông dụng nhất trong tiếng Anh. Hầu hết, các cuộc hội thoại hay bài thi tiếng Anh đều sử dụng cấu trúc này. Đây cũng là một trong những cấu trúc cơ bản, quan trọng nhất của tiếng Anh. Vì thế hãy ghi nhớ thật kỹ bài học ngày hôm nay để chắc chắn phần kiến thức quan trọng này nhé. Chúc các bạn học tốt tiếng Anh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *