Theme nghĩa là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Theme nghĩa là gì

*
*
*

theme
*

theme /θi:m/ danh từ đề tài, chủ đềthe theme of a speech: đề bài bài bác nói(ngôn từ bên trường) luận văn, bài luận (ngôn ngữ học) công ty tố rađiô bài xích hát dạo, khúc nhạc hiệu ((thường) nói đi kể lại sống bên trên đài từng lúc đến một buổi phân phát tkhô nóng nào đó) ((như) theme_song)
Lĩnh vực: toán và tinchủ đềGiải say đắm VN: Là mục tiêu diễn tả được khái niệm bởi vì người sử dụng đối với một tờ đối tượng người sử dụng, một lưới ô vuông, một lưới tam giác bất chủ yếu quy (TIN) hoặc một bộ dữ liệu hình họa địa lý. Nếu hoàn toàn có thể được, chủ thể được thể hiện vị thương hiệu lớp, thương hiệu nhiều loại đối tượng người tiêu dùng cùng thương hiệu bộ tài liệu, thuộc tính được quyên tâm, sơ vật phân các loại dữ liệu cùng mẫu vẽ màn biểu diễn chủ thể.chủ đềtheme advertising: quảng bá theo công ty đềtheme park: khu vui chơi giải trí công ty đềđề tàichủ đề, chủ đềtheme parkcông viên vui chơi-giải trítheme tunenhạc hiệu (trên đài phạt thanh)
*

*Xem thêm: Uber Delivery Là Gì ? Your Favorite Restaurants, Delivered Fast

*

Tra câu | Đọc báo giờ Anh

theme

Từ điển Collocation

theme noun

ADJ. basic, central, dominant, important, key, main, major, underlying | broad, general | comtháng, popular, universal universal themes of love & loneliness | constant, familiar, favourite, recurrent, recurring | related | unifying | contemporary, topical | historical, religious, etc. | campaign, conference, research | musical The film"s haunting musical theme stayed in my head for days.

VERB + THEME develop, discuss, examine, explore His later novels develop the theme of alienation. | warm khổng lồ ‘Our work’, he continued, warming khổng lồ his theme, ‘will be a milestone in scientific history.’

THEME + VERB emerge Several familiar themes emerged from the discussion. | run through sth The same themes run through all her novels.

THEME + NOUN music, tuy vậy, tune | park, pub

PREP. on the ~ of He gave sầu a talk on the theme of teenage unemployment.

PHRASES variations on a theme Most of the essays appear to be variations on a few central themes.

Từ điển WordNet


n.

v.

provide with a particular theme or motive

the restaurant often themes its menus
Xem thêm: Trầm Tính Là Gì - Nghĩa Của Từ Trầm Tĩnh

Microsoft Computer Dictionary

n. 1.A mix of visual elements that provide a unified look for your computer desktop. A theme determines the look of the various graphic elements of your desktop, such as the windows, icons, fonts, colors, and the background và screen saver pictures. It can also define sounds associated with events, such as opening or closing a program. 2.A mix of coordinated graphic elements applied khổng lồ a document or Web page, or across all pages in a Web site. Themes can consist of designs & color schemes for fonts, link bars, and other page elements.

File Extension Dictionary

Windows 7 Theme Packs (Microsoft Corporation)IRSSI IRC CLIENT IRSSI Theme FilePlus! Theme File (Microsoft Corporation)Windows 95 Desktop Theme

English Synonym and Antonym Dictionary

themessyn.: article composition discourse discussion dissertation essay issue motif paper point problem proposition question study subject text thesis topic treatise

Chuyên mục: Định Nghĩa