Tham Số Là Gì ?

      194

khi nói bằng lời về các cách thức, tôi ko lúc nào chắc hẳn rằng đề nghị thực hiện Word argument xuất xắc tham số xuất xắc cái gì khác. Dù bằng phương pháp nào thì bạn khác cũng gọi ý tôi, tuy thế điều gì là đúng cùng lịch sử vẻ vang của những pháp luật là gì?

Tôi là 1 trong những xây dựng viên C #, mà lại tôi cũng từ bỏ hỏi liệu hồ hết người dân có sử dụng các thuật ngữ không giống nhau trong những ngôn từ khác biệt không.

Bạn đang xem: Tham Số Là Gì ?

Đối với hồ sơ tôi tự học mà không có gốc rễ về Khoa học tập Máy tính. (Xin đừng bảo tôi gọi Hoàn thành mã bởi vì tôi sẽ hỏi điều này bởi ích lợi của những người khác chưa có bản sao của cuốn nắn sách tuyệt đối của Steve McConnell ".)

Tóm lược

Sự đồng thuận phổ biến dường như thể ổn Khi thực hiện các thuật ngữ này sửa chữa thay thế cho nhau vào môi trường team. Ngoại trừ chắc hẳn rằng khi chúng ta xác định thuật ngữ thiết yếu xác; sau đó bạn có thể áp dụng "chính thức đối số/tsi số" và "thực tế đối số/ttê mê số" nhằm triết lý.


parameterslanguage-agnosticargumentsterminology
559
1 thg 10, 2008rohancragg
Một tsay mê số là 1 trong những biến chuyển trong quan niệm thủ tục. Lúc một thủ tục được điện thoại tư vấn, những đối số là tài liệu chúng ta truyền vào các tmê mẩn số của cách làm.

public void MyMethod(string myParam) ...string myArg1 = "this is my argument";myClass.MyMethod(myArg1);
674
1 thg 10, 2008Torbjörn Hansson
Tsay đắm số là đổi mới vào knhị báo hàm.

Xem thêm: Tra Từ: Thanh Cao Là Gì, Nghĩa Của Từ Thanh Cao, Thanh Cao In English

Đối số là giá trị thực của phát triển thành này được truyền cho hàm.


266
1 thg 10, 2008Rinat Abdullin
Đã bao gồm một mục Wikipedia về chủ thể (coi Tđê mê số ) xác định cùng phân biệt những thuật ngữ ttê mê số cùng argument. Nói kết luận, một tmê mẩn số là một trong những phần của chữ ký hàm/thủ tục/thủ tục và một đối số là giá trị thực được cung cấp trên thời gian chạy và/hoặc trang Gọi cho tsay mê số. 

Bài viết Wikipedia cũng nói rằng nhì thuật ngữ thường xuyên được sử dụng đồng nghĩa (nhất là lúc trình bày về mã không chính thức):

Mặc dù những tsi số cũng thịnh hành điện thoại tư vấn là đối số, lập luận được nghĩ chính xác là giá trị thực tiễn hoặc tư liệu xem thêm được giao cho các biến ttê mê số Lúc công tác bé được Hotline vào thời gian chạy.

Cho hàm ví dụ sau vào C tất cả thêm nhị số nguyên ổn, x cùng y sẽ được Gọi là tham số của nó:

int add(int x, int y) return x + y;Tại website cuộc gọi thực hiện add, ví dụ như ví dụ được hiển thị bên dưới, 123 với 456 sẽ tiến hành Điện thoại tư vấn là argument của cuộc gọi.

int result = add(123, 456);Bên cạnh đó, một trong những đặc tả ngôn từ (hoặc tài liệu chủ yếu thức) lựa chọn áp dụng riêng rẽ tmê mẩn số hoặc argument và thực hiện các tính tự như chính thức cùng thực tế nhằm phân minh giữa nhì ngôi trường đúng theo. Ví dụ: tư liệu C/C++ thường đề cùa tới hàm tmê man sốđối số bao gồm thức và Call hàm đối sốđối số thực tế. Để biết ví dụ, hãy coi team Đối số bằng lòng và thực tế vào phần Tsi khảo ngôn từ Visual C++ . 

*