Testimony là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Testimony là gì

*
*
*

testimony
*

testimony /"testiməni/ danh từ sự ghi nhận, sự dấn thực; lới triệu chứng, lời khailớn bear testimony to: nhấn thực mang lại, ghi nhận choin testimony of: để gia công hội chứng cho dẫn chứng, triệu chứng cớfalse testimony: vật chứng mang mạo
khẩu chứnglời chứnglời cung khaisự chứng nhận

Từ điển chăm ngành Pháp luật

Testimony: Lời knhị trước tòa Lời knhì của nhân hội chứng sau khoản thời gian tuim thệ vẫn knhì sự thật.


*Xem thêm: Vì Sao Nên Làm Game Bằng Unity3D Là Gì ? Giới Thiệu Về Unity Engine

*

*

testimony

Từ điển Collocation

testimony noun

1 formal statement that sth is true

ADJ. reliable | false | oral, sworn, verbal, written | eyewitness, personal | expert | court, trial a transcript of the trial testimony

VERB + TESTIMONY give sầu | hear

PREPhường. by your ~ He had by his own testimony taken part in the burglary. | in ~ In testimony before the Crown Court, she described her movements on the day of the murder. | ~ about The witness was called khổng lồ give oral testimony about the incident outside the theatre. | ~ against The court heard her testimony against the accused. | ~ before

2 proof

ADJ. ample, clear, eloquent, powerful, remarkable, striking

VERB + TESTIMONY bear, stand as

PREPhường. ~ to lớn His thichồng, swollen fingers bore testimony to a lifetime of toil.

Từ điển WordNet


n.

a solemn statement made under oathan assertion offering firsthvà authentication of a fact

according to his own testimony he can"t bởi it
Xem thêm: Value Proposition Là Gì - Cách Xây Dựng Hiệu Quả Một Value Proposition

English Synonym and Antonym Dictionary

testimoniessyn.: declaration evidence proof statement

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học từ bỏ | Tra câu


Chuyên mục: Định Nghĩa