Là gì? nghĩa của từ tenure là gì tenure là gì

      284
07:51 Jun 12, 2016
English to Vietnamese translationsMedical - Medical (general) / U, ung thư với ung thư
English term or phrase: tenure
Em đang dịch về y tế bị vướng cụm này. Tenure có nghĩa là gì ý muốn hầu hết người chỉ giáo. Thanks. Context 1. Medical students typically engage in both basic science and practical clinical coursework during their tenure in medical school.<55> Course structure and length vary greatly aao ước countries (see above). Context 2. Kirschenbaum was a tenured psychologist in the medical school at Northwestern University.
This person is a gocnhintangphat.com Certified PRO in English to VietnameseClichồng the red seal for more information on what it means lớn be a gocnhintangphat.com Certified PRO. ", this, sự kiện, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">Nam Vo

Bạn đang xem: Là gì? nghĩa của từ tenure là gì tenure là gì

*

Local time: 23:07
Vietnamese translation:tham gia (dự học)/được biên chế
Explanation:Please refer to: https://www.interglot.com/dictionary/en/en/translate/tenure tenure (noun) = engagement = tsay đắm gia tenure (verb) = give sầu life-time employment to lớn = biên chế tenured = được biên chế, ngược nghĩa cùng với non-tenured = thích hợp đồng Suggest translations: Context 1: during their tenure in medical school = vào thời gian (họ) dự học tập trên ngôi trường y. Context 2: Kirschenbaum was a tenured psychologist in the medical school at Northwestern University. = ... là 1 đơn vị tư tưởng học (được) biên chế tại ngôi trường y nằm trong ... tín đồ này rất có thể được biên chế có tác dụng công tác làm việc huấn luyện và giảng dạy hoặc nghiên cứu và phân tích, v.v; tùy theo ngữ cảnh rất có thể dịch cụ thể hóa; còn nếu như không hiểu rõ ngữ chình họa hoặc nhằm bình yên có thể chỉ việc dịch từ biên chế.

*

Xem thêm: " Chiếu Tiếng Anh Là Gì ? Nghĩa Của Từ ChiếC ChiếU

*

*

4 mins confidence:
*

Explanation:Context 1: "...trong thời hạn họ học trên ngôi trường y..." Context 2: "...đơn vị tâm lý học đã làm cho việc/giảng dạy tại ngôi trường y của Đại học Northwestern." Anh HiepVietnamLocal time: 23:07Native sầu speaker of:
*
VietnamesePRO pts in category: 65
*