Định nghĩa Tabular Data Control (TDC) là gì?

Tabular Data Control (TDC) là Kiểm soát dữ liệu dạng bảng (TDC). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Tabular Data Control (TDC) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Đang xem: Tdc là gì, nghĩa của từ tdc

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Bảng kiểm soát dữ liệu (TDC) là một điều khiển ActiveX của Microsoft giúp các webmaster để lưu trữ dữ liệu và giải nén nó theo những cách khác nhau. Nó đơn giản hoá quá trình làm việc với nhiều loại hình công nghệ cơ sở dữ liệu quan hệ.

Giải thích ý nghĩa

Với dạng bảng kiểm soát dữ liệu, người dùng có thể trích xuất dữ liệu từ một cơ sở dữ liệu mà không cần server-side scripting – cho phép họ để hiển thị dữ liệu trong bảng hoặc điều khiển trong một biểu mẫu. kiểm soát dữ liệu bảng đại diện cho một trong số các công cụ đó đã giúp nội dung cơ sở dữ liệu cổng vào web trong thời đại của “Web 2.0” và mở rộng những gì các webmaster đã có thể làm gì với dữ liệu lớn.

Xem thêm: Top Down Là Gì ? Top Down Và Bottom Up Là Gì

What is the Tabular Data Control (TDC)? – Definition

Tabular Data Control (TDC) is a Microsoft ActiveX control that helps webmasters to store data and extract it in different ways. It simplifies the process of working with various types of relational database technologies.

Understanding the Tabular Data Control (TDC)

With Tabular Data Control, users can extract data from a database without server-side scripting – allowing them to display data in tables or controls in a form. Tabular data control represents one of a number of tools that have helped port database contents onto the web in the age of “Web 2.0” and expanded what webmasters have been able to do with big data.

Xem thêm: Không Được Đồng Kiểm Là Gì ? &#39Đồng Kiểm Hàng Hóa Là Không Cần Thiết&#39

Thuật ngữ liên quan

Database (DB)Database Manager (DB Manager)Database AdministrationDatabase Activity Monitoring (DAM)Database Administrator (DBA)ActiveXTabular DatabaseData ModelingDataClustering

Source: Tabular Data Control (TDC) là gì? Technology Dictionary – gocnhintangphat.com – Techtopedia – Techterm

Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bình luận

Tên *

Email *

Trang web

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi.

Tìm kiếm cho:

Được tài trợ

Giới thiệu

gocnhintangphat.com là website tra cứu thông tin file (thông tin định dạng, phân loại, nhà phát triển…) cách mở file và phần mềm mở file. Ngoài ra file.com cung cấp đầy đủ và chi tiết các thuật ngữ Anh-Việt phổ biến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *