Ở bài trước mình đã giới thiệu cơ bản về mô hình TCP/IP và như đã hứa bài này mình sẽ giới thiệu về 2 giao thức TCP và UDP, sự khác nhau giữa 2 giao thức này. Bắt đầu cùng tìm hiểu nào mọi người

*

Source port và destination port (đều dài 16 bit): được sử dụng để định danh cho session của giao thức nào đó trên lớp ứng dụng đang được truyền tải trong TCP segment đang xétSequence number (32 bit): dùng để đánh số thứ tự gói tin (từ số sequence nó sẽ tính ra được số byte đã được truyền).

Đang xem: Tcp là gì, kiến thức về giao thức mạng tcp/ip tcp/ip là gì

Acknowledge number (32 bit): : dùng để báo đã nhận được gói tin nào và mong nhận được byte mang số thứ tự nào tiếp theo.Header length (4 bit): cho biết toàn bộ header dài bao nhiêu tính theo đơn vị word(1 Word = 4 byte).Các bit reserverd (4 bit): đều được thiết lập bằng 0Các bit control (9 bit): các bit dùng để điều khiển cờ (flag) ACK, cờ Sequence …Window size (16 bit): số lượng byte được thiết bị sẵn sàng tiếp nhậnChecksum (16 bit): kiểm tra lỗi của toàn bộ TCP segmentUrgent pointer (16 bit): sử dụng trong trường hợp cần ưu tiên dữ liệuOptions (tối đa 32 bit): cho phép thêm vào TCP các tính năng khácData: dữ liệu của lớp trên

Cách thức hoạt động

TCP hoạt động theo tiến trình bắt tay 3 bước mà mình đã nói ở trên. Vậy tiến trình đó hoạt động thế nảo nhỉ?

*

Giả sử host A muốn truyền dữ liệu cho host B thông qua một kết nối TCP. Trước khi thực hiện truyền , host A cần phải thiết lập kết nối TCP với host B việc này được tiến hành thông qua quá trình bắt tay 3 bước như s:

Bước 1: Host A gửi cho B một gói tin có cờ SYN được bật lên, với số thứ tự được đánh là 100. Segment đầu tiên này không chứa phần dữ liệu nên không có phần data, tuy nhiên số lượng byte dữ liệu vẫn được tính là một byte cho hoạt động gửi cờ SYN.Bước 2: Host B nhận được gói tin thì B gửi lại gói tin có cờ SYN được bật lên, kèm theo đó là cờ ACK để xác nhận.

Giả sử host B thiết lập segment có số thứ tự là 300. Segment trả lời từ Host B này cũng không có dữ liệu nhưng vẫn được tính là 1 byte cho phần data. Khi phản hồi lại host A, host B cũng cần phải chỉ rõ trong trường ACK sequence số thứ tự của byte kế tiếp mà nó muốn nhận từ host A. Do segment SYN do A gửi qua được tính là 1 byte nên B sẽ mong muốn nhận byte tiếp theo là byte thứ 101 từ A , do đó ACK sequence được đánh số là 101. (SEQ=300, ACK=101)

Bước 3: Sau khi kết nối đã được thiết lập thì A gửi lại gói tin để đáp ứng nhu cầu của B.Gói tin được đánh số SEQ = 101 để đáp ứng nhu cầu của B. ACK =301 dùng để báo là đã nhận được gói tin có SEQ = 300.

Xem thêm: Ví Momo Là Gì ? Sử Dụng Momo Có An Toàn Không

Sau khi 3 bước được hoàn tất , kết nối TCP được thiết lập giữa host A và B, lúc này 2 host đã có thể truyền dữ liệu được với nhau. (Cũng dễ hiểu phải k ạ

*

source portdestination port(đều 16 bit): cho phép định danh một session của một ứng dụng nào đó chạy trên UDP. Có thể coi port chính là địa chỉ của tâng TransportUDP length(16 bit): cho biết chiều dài của toàn bộ UDP datagram tổng cộng bao nhiêu byte. (16 bit thì sẽ có tổng cộng 2^16 byte = 65536 giá trị (từ 0 -> 65535 byte)).Data: dữ liệu tầng trên được đóng gói vào UDP datagram đang xét.

Cách hoạt động của UDP

UDP hoạt động tương tự như TCP nhưng nó không cung cấp kiểm tra lỗi khi truyền gói tin.

Khi một ứng dụng sử dụng UDP, các gói tin chỉ được gửi đến người nhận. Người gửi không đợi để đảm bảo người nhận nhận được gói tin hay không, mà tiếp tục gửi các gói tiếp theo. Nếu người nhận miss mất một vài gói tin UDP thì gói tin đó coi như bị mất vì người gửi sẽ không gửi lại chúng. => Các thiết bị có thể giao tiếp nhanh hơn.

So sánh UDP và TCP

GIống nhau: đều là các giao thức mạng TCP/IP, có chức năng kết nối các máy lại với nhau và có thể gửi dữ liệu cho nhau….

Xem thêm: Là Gì? Đơn Vị Tính Điện Áp Volt Là Gì ? Đơn Vị Điện Áp Volt Là Gì

Khác nhau

TCPUDP
Hướng kết nối Hướng không kết nối
Độ tin cậy cao Độ tin cậy thấp
Gửi dữ liệu dạng luồng byte Gửi đi Datagram
Không cho phép mất gói tin Cho phép mất gói tin
Đảm bảo việc truyền dữ liệu Không đảm bảo việc truyền dữ liệu
Có sắp xếp thứ tự các gói tin Không sắp xếp thứ tự các gói tin
Tốc độ truyền thấp hơn UDP Tốc độ truyền cao

Vậy nên sử dụng giao thức nào?

Điều này phụ thuộc vào những gì một ứng dụng cần, hầu hết các ứng dụng muốn sửa lỗi và phát triển hơn thì sử dụng TCP, nhưng một số ứng dụng cần tốc độ và giảm chi phí thì sử dụng UDP. Mọi người có thể sử dụng công cụ phân tích mạng như Wireshark để thấy rõ hơn cách thức hoạt động của 2 giao thức này

*

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *