Báo cáo Cập nhật tình hình kinh tế của Ngân hàng Thế giới cho thấy kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng nhanh hơn
In particular, Taking Stock notes that Vietnam lacks well-functioning institutions for collective bargaining and dispute resolution.

Đang xem: To take stock là gì, nghĩa của từ take stock (of something)

Cụ thể hơn, báo cáo cho rằng Việt Nam còn thiếu các thể chế thích hợp để đàm phán và giải quyết tranh chấp liên quan tới lao động.
The Taking Stock, launched today, also says that the medium-term macroeconomic outlook remains favorable on balance.
Báo cáo Điểm lại tình hình kinh tế Việt Nam được công bố hôm nay cũng cho rằng triển vọng kinh tế vĩ mô trung hạn vẫn tiếp tục có những điều kiện thuận lợi trong cán cân thanh toán.
Vietnam’s medium-term outlook has improved further since the last Taking Stock release in December 2017.
Triển vọng trung hạn của Việt Nam tiếp tục cải thiện kể từ lần ban hành báo cáo trước vào tháng 12/2017.
Chuyên đề đặc biệt của Điểm lại kỳ này tập trung vào chủ đề cải thiện năng suất và công bằng trong chi tiêu công.
Truy cập ngày 30 tháng 11 năm 2016. ^ Kessler R. More than Cosmetic Changes: Taking Stock of Personal Care Product Safety.
Key Findings from Taking Stock – an update on Vietnam”s recgocnhintangphat.comt economic developmgocnhintangphat.comts (December 2012)
Báo cáo Điểm lại là một ấn phẩm bán thường niên của Ngân hàng Thế giới tập trung vào tình hình kinh tế Việt Nam.
I ask you mgocnhintangphat.com, particularly, to pause and take stock of yourselves as husbands and fathers and heads of households.
Tôi đặc biệt yêu cầu các anh em, hãy ngừng lại và ngẫm nghĩ về bản thân mình với tư cách là người chồng và người cha, và người gia trưởng.
I”d like all of you to pause for a momgocnhintangphat.comt, you wretched weaklings, and take stock of your miserable existgocnhintangphat.comce.
Tôi muốn tất cả các bạn hãy ngưng lại trong giây lát, chính các bạn những con người yếu đuối khốn khổ, và tự nhận định kiếp sống khổ ải của mình.

Xem thêm: Đá Ecz Là Gì – Tiêu Chuẩn Đánh Giá Và Ý Nghĩa Của Đá Cz Dhkj

Results from a new perceptions survey reported in the Taking Stock show concern about inequality in Vietnam, especially among urban residgocnhintangphat.comts.
Kết quả từ một khảo sát nhận thức về bất bình đẳng trong báo cáo Điểm lại cho thấy mối lo ngại về bất bình đẳng ở Việt Nam, đặc biệt trong nhóm dân cư đô thị.
According to Taking Stock, concerns over inequality have arisgocnhintangphat.com despite Vietnam’s rapid long-term growth with only modest increases in income inequality.
Theo báo cáo Điểm lại, về tổng thể, Việt Nam đã đạt được tăng trưởng nhanh với tỷ lệ tăng khiêm tốn về bất bình đẳng thu nhập theo thời gian.
He continued: “I ask you mgocnhintangphat.com, particularly, to pause and take stock of yourselves as husbands and fathers and heads of households.
Ông nói tiếp: “Tôi đặc biệt yêu cầu các anh em, hãy ngừng lại và ngẫm nghĩ về bản thân mình với tư cách là người chồng và người cha, và người gia trưởng.
Hanoi, December 3, 2014 – Early signs show that Vietnam’s economic recovery is on track, says the World Bank’s Taking Stock report, released today.
Taking Stock, the World Bank’s review of Vietnam’s economic performance, is published twice a year and is available for free on our website.
Báo cáo Điểm lại là báo cáo đánh giá toàn diện hoạt động kinh tế của quốc gia do Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam thực hiện và được xuất bản 2 lần/một năm.
According to Taking Stock, the medium-term outlook for Vietnam remains positive, with growth projected to strgocnhintangphat.comgthgocnhintangphat.com and inflation expected to remain low.
Theo báo cáo, viễn cảnh trung hạn của Việt Nam là tích cực – dự kiến đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì và lạm phát sẽ ở mức thấp.
Today, all of us do well from time to time to take stock of our abilities as teachers and see how we can make improvemgocnhintangphat.comts.

Xem thêm: Chức Danh Chuyên Môn Là Gì ? Phân Biệt Chức Vụ Và Chức Danh

Ngày nay, điều có lợi cho tất cả chúng ta là đều đặn kiểm điểm lại khả năng của mình trong việc dạy dỗ và hãy xem làm thế nào chúng ta có thể cải tiến.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *