Definition of synchronized swimming là gì, synchronized swimming

      197

Synchronized swimming is a hybrid of swimming, gymnastics, & dance, consisting of swimmers (either individuals, duets, trquả táo, teams or combos) performing a synchronized routine of elaborate & dramatic moves in the water, accompanied by music.

Bạn đang xem: Definition of synchronized swimming là gì, synchronized swimming

Quý Khách đang xem: Synchronized swimming là gì

Đang xem: Synchronized swimming là gì

Synchronized swimming demands proficient water skills, và requires strength, endurance, flexibility, grace, artistry and precise timing, not lớn mention exceptional breath control while upside down underwater. Developed in the early 1900 s in Canada, it is a sport performed almost exclusively by women, although there is some participation by men. In its early size it was some-times known as “water ballet”.It is a Summer Olympic Games sport. First demonstrated in 1952, it has been an official sự kiện since 1984. Olympic and World Championship competition is not currently open to men; but other international & national competitions allow male competitors: Both USA Synchro & Synchro Canada allow men to lớn compete with women.Competitors show off their strength, flexibility, & aerobic endurance required lớn perform difficult routines. Swimmers perkhung two routines for the judges, one technical and one không lấy phí.Synchronized Swimming is governed internationally by FINA (Federation Internationale de Natation Amateur).

Xem thêm: Sugar Free Là Gì ? Nghĩa Của Từ Sugar Reize Vietnam

B. is performed under water

D.

is performed in groups

Bơi số đông là sự phối hợp của bơi lội, thể dục thể thao hình thức, và nhảy đầm, bao hàm lượn lờ bơi lội (hoặc cá thể, tuy vậy ca, cỗ ba, nhóm hoặc combo) triển khai cồn tác đồng điệu của động thái phức tạp cùng đầy kịch tính trong nước, hẳn nhiên music.Bơi tập thể yên cầu tài năng nước thạo, với yên cầu sức khỏe, sức Chịu đựng đựng, sự linh hoạt, sự điệu đà, thẩm mỹ với thời hạn chính xác, chưa nói đến kiểm soát tương đối thở đặc trưng trong khi lộn ngược bên dưới nước. Được phát triển vào đầu những năm 1900 s nghỉ ngơi Canadomain authority, nó là một môn thể thao biểu diễn số đông độc quyền của phụ nữ, mặc dù nhiều lúc tất cả sự tsay đắm gia của phái mạnh. Trong bề ngoài đầu của nón nhiều khi được điện thoại tư vấn là “tía lê trên nước “.Nó là một trong những môn thể dục Olympic mùa hè. Trước tiên chứng minh vào thời điểm năm 1952, nó vẫn là 1 trong sự kiện chính thức từ năm 1984. Cuộc thi Olympic và giải vô địch trái đất chưa hẳn là hiện tại vẫn đang mnghỉ ngơi để những người bọn ông; cơ mà các cuộc thi nước ngoài cùng non sông không giống có thể chấp nhận được kẻ địch tuyên chiến đối đầu nam: Cả Mỹ Synchro và Synchro Canadomain authority chất nhận được bạn lũ ông để tuyên chiến và cạnh tranh cùng với thiếu nữ.Vận cổ vũ nên biểu lộ sức mạnh của họ, tính linc hoạt, thời gian chịu đựng với hiếu khí quan trọng để thực hiện những đụng tác khó. Vận cổ vũ bơi lội tiến hành nhị màn màn trình diễn cho các thđộ ẩm phán, một nghệ thuật cùng một tự do. Bơi nghệ thuật được chứng nhận quốc tế vì chưng FINA (Liên đoàn Internationale de thuật lượn lờ bơi lội nghiệp dư)

anh suy nghĩ in water khác với under water em nha. under là ngơi nghỉ dưới nước hẳn luôn, còn in thì một số thành phần khung người vẫn có thể sinh hoạt trên bề mặt nước
Chuim mục: Tài liệu
*