Swear là gì

      22
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Swear là gì

*
*
*

swear
*

swear /sweə/ danh từ lời thề lời chửi rủa, câu chửi rủa ngoại động tự swore; sworn thề, thề nguyền, tuim thệkhổng lồ swear eternal fidelity: thề trung tành muôn đời bắt thềto lớn swear somebody toàn thân lớn secrecy: bắt ai thề giữ túng thiếu mật nội rượu cồn từ chửi, nguyền rủato swear at nguyền rủa (ai)to swear by (thông tục) tỏ ra tin, tỏ ra tín nhiệm chỉ dẫn (để gia công thí dụ) viện (ai, thần thánh...) để thềkhổng lồ swear by Jupiter; to lớn swear by all Gods: thề gồm trờito lớn swear off thề vứt, thề chừa (rượu...)
Lĩnh vực: xây dựngthề

Động trường đoản cú bất luật lệ (Base form/Past Simple/Past Participle): swear / swore / sworn

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): swearing, swear, sworn


*

Xem thêm: Kiểu Dữ Liệu Signed Và Unsigned Int Là Gì ? Unsigned Int

*

*

swear

Từ điển Collocation

swear verb

1 use bad language

ADV. loudly | quietly, silently, softly, under your breath | viciously, violently

VERB + SWEAR hear sb He heard her swear under her breath.

PREPhường. at He swore loudly at her and left.

2 make a serious promise

ADV. solemnly He swore solemnly that he would never hit her again. | on oath

VERB + SWEAR be prepared to lớn I would be prepared to lớn swear on oath that they didn"t see me. | make sb He made her swear on the Bible that she wouldn"t leave him.

PREP. by I swear by Almighty God to tell the truth. | to lớn I swear to lớn you, I don"t know anything.

PHRASES swear sb to lớn secrecy/silence We were all sworn to lớn secrecy about the plan.

Từ điển WordNet


v.

promise solemnly; take an oath

English Synonym and Antonym Dictionary

swears|swore|swearing|swornsyn.: curse promise vouch vow

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học từ | Tra câu