Suspense account là gì trong tiếng việt? suspense account là gì

      93

tin tức nguồn vào mang lại tiến trình lập report tài chính là đọc tin về các nhiệm vụ tài chính (Business Transactions). Quy trình lập report tài thiết yếu gồm 4 bước cơ bản: Thu thập bệnh tự (Documenting), Ghi nhận biết tin kế toán thù (Recording), Tổng đúng theo công bố (Summarising), Trình bày thông báo (Presenting).Quý Khách vẫn xem: Suspense tài khoản là gì

Tại bước tổng đúng theo thông báo, sau khoản thời gian đề đạt các thông tin tài khoản tương ứng từ sổ sách ghi nhận ban sơ (Books of prime entry) lên sổ cái (Ledgers), kế toán vẫn tổng hợp dữ liệu với trình diễn báo cáo lên bảng bằng vận demo (Trial Balance). Bảng phẳng phiu test (Trial Balance) là cửa hàng nhằm kế tân oán lập và trình diễn những report tài thiết yếu (Financial Statements).

Bạn đang xem: Suspense account là gì trong tiếng việt? suspense account là gì

Phạm vi bài học tiếp sau đây đang tập trung vào tiến trình tự Bảng bằng phẳng demo (Trial Balance) nhằm kế toán thù lập các report tài chính (Financial Statements).

I. Mục tiêu

Bảng bằng phẳng test (The trial balance)Chuẩn bị báo cáo tài thiết yếu tự bảng cân đối test (Preparing financial statements from trial balance)

II. Nội dung

1. Bảng bằng vận test (The Trial Balance)

Bảng bằng phẳng demo (Trial balance) là list tập thích hợp các thông tin tài khoản bên trên sổ dòng (Ledgers accounts) được trình diễn dưới dạng 2 cột Nợ (Debit) với Có (Credit).Trên bảng bằng vận thử, Tổng bên Nợ (Total Debits) = Tổng bên Có (Total Credits)Ví dụ về bảng bằng vận thử:
*

Quy trình lập bảng bằng vận thử:


*

Cách 1: Tập thích hợp các thông tin tài khoản sổ cái (Collecting ledger accounts)

Bước 2: Cân đối các thông tin tài khoản sổ chiếc (Balancing ledger accounts)

khi cân đối các thông tin tài khoản sẽ sở hữu được các trường phù hợp sau:

Tổng Nợ = Tổng Có: không tiến hành điều chỉnhTổng Nợ > Tổng Có: thông tin tài khoản có số dư NợTổng Có > Tổng Nợ: tài khoản tất cả số dư Có

Ví dụ:


*

Tài khoản có bên trên bao gồm số dư Nợ là $2,000.

Xem thêm: Công Thức Tính Độ Rượu Là Gì ? Độ Rượu Là Gì

Số dư Nợ kỳ này sẽ được gửi quý phái kỳ sau là khoản dư Có thời điểm đầu kỳ (Balance b/d = Opening balance)

Đối cùng với các thông tin tài khoản gồm số dư vào cuối kỳ bên Có thì được ghi thừa nhận ngược trở lại.

Bước 3: Tập đúng theo những số dư (Collecting the balances)

Bước 4: Xử lý các khoản không bằng phẳng thân Nợ và Có (Test the accuracy of the double entry accounting records)

Bảng bằng phẳng test rất có thể được sử dụng nhằm đánh giá sự chính xác của Việc ghi dìm các nhiệm vụ kế tân oán. Nếu 2 bên Nợ và Có chênh lệch thì chắc chắn lỗi tạo ra vào bài toán ghi nhấn các thông tin tài khoản.Tuy nhiên bảng bằng vận thử không chỉ có ra được phần đa lỗi sau:
*

Chữa lỗi bên trên Bảng bằng phẳng thử:

Mở một thông tin tài khoản tạm thời (suspense account) để ghi nhận thêm các khoản ko cân nặng đốiKế tân oán vẫn kiểm soát lại để tìm ra các lỗiChuẩn bị nhật ký kết (a journal) nhằm chữa lỗi bằng cách ghi dìm vào tài khoản tạm thời cùng các tài khoản tất cả lỗi tương ứng khác

Ví dụ:

A payment of $1,234 for a telephone bill is correct entered in the cash book but debited to lớn telephone account as $1,243.

Lỗi:

Dr. Telephone a/c 1,243

Cr. Cash 1,234

Cr. Suspense a/c 9

Chữa lỗi:

Dr. Suspense a/c 9

Cr. Telephone a/c 9

2. Chuẩn bị báo cáo tài chính từ bỏ bảng bằng vận demo (Preparing Financial Statements from Trial Balance)

a. Báo cáo tác dụng chuyển động marketing (Statement of Profit or Loss)

- Báo cáo hiệu quả hoạt động khiếp doanh:Là report tài bao gồm tổng phù hợp, trình bày kỹ năng có lãi với hoàn cảnh chuyển động kinh doanh của doanh nghiệp

- Lập Báo cáo công dụng vận động kinh doanh (SPL) từ Bảng phẳng phiu thử:

Kế tân oán sử dụng thông tin tài khoản “Xác định công dụng gớm doanh” (P/L a/c hoặc SPL) nhằm tổng hòa hợp các tài khoản tương quan mang đến Thu nhập (Income) cùng Ngân sách chi tiêu (Expenses)
*

Các thông tin tài khoản liên quan cho Thu nhập và giá thành đôi khi thời điểm cuối kỳ được kết chuyển vào tài khoản “Xác định kết quả khiếp doanh”
Các tài khoản liên quan mang đến Thu nhập và Ngân sách chi tiêu không có số dư cuối kỳ

- Ví dụ:


b. Bảng bằng phẳng kế tân oán (The statement of financial position/ Balance sheet)

- Bảng bằng phẳng kế toán: Là một báo cáo tài thiết yếu sinh hoạt 1 thời điểm nhất thiết, cầm tắt nđính thêm gọn về đầy đủ gì nhưng công ty lớn có/cài đặt (tài sản - Assets) với những gì nhưng mà công ty nợ (những số tiền nợ - Liabilities) ở 1 thời điểm nhất định

- Lập Bảng bằng vận kế toán (BS) trường đoản cú Bảng bằng phẳng thử:

Kế toán tập phù hợp số dư của các tài khoản liên quan cho Tài sản với Nợ đề nghị trả theo 2 cột Nợ cùng Có nhỏng trên Bảng phẳng phiu thửĐối với những thông tin tài khoản gồm tác động tới Nguồn vốn (Capital): “Rút vốn” (Drawings) cùng “Xác định tác dụng kinh doanh” (SPL), kế toán triển khai kết gửi quý phái thông tin tài khoản Nguồn vốn như sau: