Surprise là gì, nghĩa của từ : surprised

      308
It"s not lượt thích you khổng lồ behave sầu like this, Alice - I"m surprised at you (= I feel disappointed with you)!

Bạn đang xem: Surprise là gì, nghĩa của từ : surprised

I"ve sầu managed khổng lồ fix your oto for now, but don"t be surprised if it breaks down again (= it probably will stop working again).
 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của công ty với English Vocabulary in Use trường đoản cú gocnhintangphat.com.Học các trường đoản cú bạn cần giao tiếp một cách lạc quan.


*

*

*

*

Xem thêm: Âm Bass Là Gì ? Thế Nào Là Tiếng Bass Hay Trong Âm Nhạc? Tìm Hiểu Thuật Ngữ Bass Trong Âm Nhạc

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các phầm mềm tìm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập gocnhintangphat.com English gocnhintangphat.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở lưu giữ và Riêng bốn Corpus Các pháp luật áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
*