Suppression là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Suppression là gì

*
*
*

suppress
*

suppress /sə"pres/ ngoại rượu cồn từ chặn (bệnh); triệt (giờ đồng hồ ồn) lũ ápto lớn suppress a rebellion: bọn áp một cuộc nổi loạn vứt, cnóng, cấm hoạt độngto lớn suppress a fascist association: cnóng một đội chức phát xít nín, nén, gắng lạito suppress a laugh: nín cười duy trì kín; tủ liếm, ỉm đilớn suppress evidence: giữ kín đáo hội chứng cớ; tủ liếm triệu chứng cớto lớn suppress a book: ỉm một cuốn sách đi (không có phạt hành); tịch thu một cuốn nắn sáchkhổng lồ suppress one"s conscience làm cho yên tiếng nói của một dân tộc của lương tâm
xóa bỏlớn suppresschặnlớn suppresskhửto lớn suppresstrietylen glycol
*Xem thêm: Chất Liệu Đá Swarovski Là Gì ? Đá Cz Đá Swarovski Là Gì Phân Biệt Thế Nào

*

*

suppress

Từ điển Collocation

suppress verb

1 stop sth by using force

ADV. bloodily, brutally, ruthlessly, vigorously, violently A pro-democracy uprising was brutally suppressed.

VERB + SUPPRESS attempt to lớn, seek to, try to lớn | use sth to using violence to lớn suppress opposition

PHRASES an attempt to suppress sth

2 stop sth from being seen/known

ADV. completely | effectively The medication effectively suppressed the pain. | deliberately This information had been deliberately suppressed. | systematically

VERB + SUPPRESS attempt lớn, seek to lớn, try khổng lồ

PHRASES an attempt to lớn suppress sth

3 stop yourself doing/expressing sth

ADV. firmly | hardly He could hardly suppress his surprise. | instantly The disloyal thought was instantly suppressed. | quickly

VERB + SUPPRESS be unable lớn, cannot/could not She was unable to suppress a giggle. | try khổng lồ | manage to | be hard khổng lồ

PHRASES barely suppressed Her face was charged with barely suppressed anger.

Từ điển WordNet


v.
Xem thêm: Vitamin K Là Gì - Công Dụng & Liều Dùng Hello Bacsi

English Synonym and Antonym Dictionary

suppresses|suppressed|suppressingsyn.: arrest bridle check curb hold baông xã inhibit keep down limit quell repress restrain restrict squash squelch stifle subdue

Chuyên mục: Định Nghĩa