Suppress là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt Quý khách hàng vẫn xem: Suppress là gì


Bạn đang xem: Suppress là gì

*

*

*Xem thêm: Săm Xe Là Gì ? Nghĩa Của Từ Săm Lốp Trong Tiếng Việt

*

suppress /sə"pres/ ngoại cồn từ
ngăn (bệnh); triệt (tiếng ồn) bầy áplớn suppress a rebellion: bọn áp một cuộc nổi loạn bỏ, cấm, cấm hoạt độngto suppress a fascist association: cấm một nhóm chức phân phát xít nín, nén, cụ lạito suppress a laugh: nín cười duy trì kín; bao phủ liếm, ỉm đito suppress evidence: duy trì kín hội chứng cớ; bao phủ liếm hội chứng cớto suppress a book: ỉm một quyển sách đi (không tồn tại vạc hành); tịch thu một cuốn sáchto lớn suppress one"s conscience làm im ngôn ngữ của lương tâmxóa bỏto lớn suppresschặnkhổng lồ suppresskhửto suppresstrietylen glycol


Xem thêm: Nghĩa Của Từ Sphinx Là Gì - Nghĩa Của Từ Sphinx, Từ Sphinx Là Gì

*

suppress

Từ điển Collocation

suppress verb

1 stop sth by using force

ADV. bloodily, brutally, ruthlessly, vigorously, violently A pro-democracy uprising was brutally suppressed.

VERB + SUPPRESS attempt to lớn, seek khổng lồ, try khổng lồ | use sth to using violence khổng lồ suppress opposition

PHRASES an attempt to suppress sth

2 stop sth from being seen/known

ADV. completely | effectively The medication effectively suppressed the pain. | deliberately This information had been deliberately suppressed. | systematically

VERB + SUPPRESS attempt to lớn, seek lớn, try khổng lồ

PHRASES an attempt lớn suppress sth

3 stop yourself doing/expressing sth

ADV. firmly | hardly He could hardly suppress his surprise. | instantly The disloyal thought was instantly suppressed. | quickly

VERB + SUPPRESS be unable khổng lồ, cannot/could not She was unable to suppress a giggle. | try lớn | manage lớn | be hard khổng lồ

PHRASES barely suppressed Her face was charged with barely suppressed anger.

Từ điển WordNet

v.


Chuyên mục: Định Nghĩa