The subjunctive là gì, past subjunctive là gì

      402

khi đối tượng này muốn đối tượng tê thực hiện việc gì thì họ sẽ sử dụng câu mệnh lệnh hoặc câu cầu khiến tốt còn gọi là câu giả định. Khác với câu mệnh lệnh, câu giả định với sắc thái cầu khiến chứ không có tính ép buộc.Trong câu giả định, người ta sử dụng dạng nguyên ổn thể không “to”của những động từ sau một số động từ bao gồm và thường bao gồm “that”.

Bạn đang xem: The subjunctive là gì, past subjunctive là gì

Ở bài bác này, gocnhintangphat.com sẽ cùng với những ạn search hiểu về cách cần sử dụng của câu giả định vào tiếng anh bên trên một số cấu trúc câu giả định giỏi gặp.

1. Định nghĩa

“Subjunctive” -Câu giả địnhhay còn gọi làcâu cầu khiếnlà loại câu đối tượng thứ nhất muốn đối tượng thứ hai có tác dụng việc gì. Câu giả định cótính chất cầu khiếnchứkhông mang tính yêu thương cầu, xay buộcnhư câu mệnh lệnh.

2. Cách sử dụng

“Subjunctive” chủ yếu được sử dụng để nói đến những sự việc ko chắc chắn sẽ xảy ra.

Ví dụ, chúng ta sử dụng lúc nói về những sự việc cơ mà một ai đó:+ muốn xảy ra+ dự đoán sẽ xảy ra+ tưởng tượng xảy ra

Trong câu giả định, người ta sử dụng dạng nguim thểkhông có tocủa những động từ sau 1 động từ chính mang tính cầu khiến. Thường cóthatvào câu giả định, trừ 1 số trường hợp đặc biệt.

Ví dụ: I suggest that you vày the project.

3. Một số cấu trúc câu giả định thường gặp

*

3.1 Câu giả định sử dụng would rather cùng that

a. Diễn tả sự việc ở hiện tại (present subjunctive):

Sử dụng Khi người thứ nhất muốn người thứ nhị có tác dụng việc gì (nhưng làm cho hay là không còn phụ thuộc vào người thứ hai). lúc đó, động từ ở mệnh đề nhị để ở dạng nguyên thể không to lớn cùng đặt not trước nguyên ổn thể không lớn với thể phủ định.

S1 + would rather that + S2 +

Ví dụ:

My sister would rather that I vày the housework tomorrow.Chị gái tôi muốn tôi dọn dẹp đơn vị cửa vào ngày mai.

He would rather that his daughter not go trang chính late.Ông ấy không muốn con gái bản thân về bên muộn.

Chú ý:Ngữ pháp nói ngày nay đặc biệt là ngữ pháp Mỹ được cho phép bỏ that trong cấu trúc này nhưng mà vẫn giữ nguyên ổn hình thức giả định.

b. Diễn tả sự việc đối lập với thực tế ở hiện tại

Động từ sau chủ ngữ hai sẽ phân tách ở quá khứ đơn, nếu sử dụng động từ khổng lồ be thì chia là were ở tất cả những ngôi.

S1 + would rather that + S2 +

Ví dụ:

Linda would rather that her father worked fewer 10 hours per day as he used khổng lồ. (In fact he works 10 hours per day).Lindomain authority muốn bố cô ấy làm việc ít hơn 10 tiếng một ngày như trước đây. (Trên thực tế bố cô ấy làm việc 10 tiếng mỗi ngày)

I would rather that today were Sunday. (Infact, it is not Sunday).Tôi muốn từ bây giờ là chủ nhât. (Trên thực tế hôm nay không là chủ nhật)

Nếu muốn thành lập thể phủ định dùng didn’t + verb hoặc were not sau chủ ngữ nhì.

Ví dụ:

Linda would rather that her father didn’t work more than 10 hours per day.Lindomain authority muốn bố cô ấy ko làm cho việc nhiều hơn 10 tiếng mỗi ngày.

I would rather that today were not Sunday.Tôi muốn hôm nay ko phải chủ nhật.

c. Diễn tả sự việc trái ngược với thực tế ở vượt khứ

Động từ sau chủ ngữ nhị sẽ phân tách ở dạng thừa khứ hoàn thành, ở thể phủ định sẽ gồm dạng hadn’t + pII

S1 + would rather that + S2 + past perfect …

Tom would rather that he had finished the work yesterday. (Tom did not finish the work yesterday).Tôm muốn anh ấy xong công việc ngày ngày hôm qua. (Tom đã không kết thúc công việc ngày hôm qua)

Bill would rather that his girlfrikết thúc hadn’t gone baông chồng her promise. (His girlfrikết thúc went baông xã her promise).Bill muốn bạn gái bản thân không thất hứa. (Bạn gái anh ấy đã thất hứa)

Chụ ý:Ngữ pháp hiện đại có thể chấp nhận được lược bỏ that vào một số câu giả định dùng would rather

*

3.2. Câu giả định dùng với những động từ vào bảng dưới đây.

AdviseDemandPreferRequire
askinsistproposestipulate
commandmoverecommendsuggest
decreeorderrequesturge

– Trong câu nhất định phải cóthat.

– Động từ sau chủ ngữ 2 ở dạng nguim thể khôngto.

S1 + verb + that + S2 +

Ví dụ:

I suggest that he kiểm tra the homework carefully.Tôi gợi ý anh ấy kiểm tra bài xích tập về bên thật cẩn thận.

Nếu bỏthatđi chủ ngữ 2 sẽ trở thành tân ngữ, động từ trở về dạng nguyên ổn thể cóto, câu sẽ mất đi ý nghĩa giả định với trở thành câu bình thường.

Ví dụ:

I urge hyên ổn to be faster.Tôi thúc giục anh ta nhanh hao lên.

Crúc ý: Trong tiếng Anh của người Anh (British English), trước động từ nguim thể ko khổng lồ bao gồm should. Nhưng vào tiếng Anh của người Mỹ (American English) người ta bỏ nó đi.

Xem thêm: Utilitarian Là Gì ? Định Nghĩa Và Giải Thích Ý Nghĩa Utilitarian Là Gì, Nghĩa Của Từ Utilitarian

Ví dụ:

The little boyinsisted thatthe toybebought immediately.Cậu nhỏ xíu khăng khăng đòi thiết lập đồ chơi ngay lập tức.

This schoolrequired thatall the studentsdothe entrance demo.Trường học này yêu thương cầu mọi học sinch làm bài kiểm tra đầu vào.

3.3. Câu giả định sử dụng với tính từ

Các tính từ sử dụng trong câu giả định gồm các tính từ trong bảng dưới đây.

AdvisedNecessary

Essential

Vital

RecommendedUrgent
ImportantObligatoryRequiredImperative
MandatoryProposeSuggested

Trong công thức sau,adjectivechỉ định một trong các tính từ gồm trong bảng bên trên.

It + be + adjective sầu + that + subject … (any tense)

Ví dụ:

It is necessary that he water these trees everyday.Việc anh ấy tưới những cây này hằng ngày rất cần thiết.

It has been suggested that children play sports.Người ta gợi ý rằng trẻ em buộc phải chơi thể thao.

Trong một số trường hợp có thể dùng danh từ tương ứng với các tính từ ở bên trên theo công thức sau.

It + be + noun that subject … (any tense)

Ví dụ:

It is a suggestion that children play sports.Có lời gợi ý rằng trẻ em bắt buộc chơi thể thao.

3.4.Dùng với một số trường hợp khác

– Câu giả định còn dùng được vào một số câu cảm thán, thường bao hàm các thế lực rất nhiên.

Ví dụ:

God save sầu my family!Thần phù hộ đến gia đình tôi.

God be with you ! = good bye.Tạm biệt.

– Dùng với một số thành ngữ:Come what may: Dù tất cả chuyện gì đi nữa.

Ví dụ:

Come what maywe will always be with you.Dù bao gồm chuyện gì đi nữa Shop chúng tôi vẫn luôn luôn bên cạnh bạn.

If need be : nếu cần

Ví dụ:

If need bewe can buy another book.Nếu cần họ hãy cài đặt quyển sách không giống.

– Dùng với if this betrong trường hợp muốn nêu ra một giả định từ phía người nói nhưng không thật chắc chắn lắm về khả năng.

Ví dụ:

If this be hard person, you would be chosen.Nếu là một người chăm chỉ thì bạn tất cả thể được chọn.

3.5.Câu giả định dùng với it is time

It is time (for smb) khổng lồ bởi smth : đã đến thời gian phải làm cái gi. (thời gian vừa vặn, không đưa ra giả định)

Ví dụ:

It is timefor himlớn getlớn the gas station (just in time).Đã đến thời gian anh ấy phải ra ga rồi. (vừa đúng giờ)

It is high/about time subject + simple past : đã đến thời gian làm những gì (giả định thời gian đến trễ một chút)

Chú ý:High/ aboutđược dùng trướctimeđể sản xuất ý nhấn mạnh.

Ví dụ:

It’s high timeIcameto the meeting (it is a little bit late). Đã đến thời gian tôi đi họp rồi. (Hơi trễ một chút)

3.6. Cấu trúc giả định vớiAS IF/ AS THOUGH

as if/ as though(như thể là cứ như là) đứng trước mệnh đề diễn một điều không có thật hoặc trái với thực tế.

a. Nếu tình huống ở hiện tại:

Có thật:S + V-s/-es + as if / as though+ S +V-s/-es

Không có thật:S + V-s/-es + as if / as though+ S +V2/-ed

Ví dụ:

He actsas if/ as thoughhe knows the answers. (He really knows the answers).(Anh ta thể hiện cứ như anh ta đã biết đáp án rồi vậy - Sự thực là anh ta gồm biết đáp án)

He actsas though/ as ifhe knew the answers.(He doesn’t know the answers, he just pretover that he knows).(Anh ta thể hiện cứ như thể anh ta biết đáp án rồi vậy - Thực tế là anh ta chả biết gì sất)

2. Nếu tình huống ở vượt khứ:

Có thật:S + V2/-ed + as if/ as though + S + have/has + V3/-ed

Không có thật:S + V2/-ed + as if + S + had + V3/-ed

Ví dụ:

She lookedas ifshe has had some bad news. (She really has some bad news).(Trông cô ấy cứ như là vừa nghe tin dữ hoàn thành vậy - Cô ấy sự thực bao gồm tin buồn)

She lookedas ifshe had had some bad news. (She has just waken up).(Trông cô ấy cứ như vừa nghe tin dữ chấm dứt vậy - Thực sự là mới ngủ dậy đề nghị mặt bờ phờ)

*