Là gì? nghĩa của từ subdued là gì, nghĩa của từ subdued subdue là gì, nghĩa của từ subdue

      68
In mythology, the unification of Egypt is portrayed as the falcon-god, called Horus và identified with Lower Egypt, as conquering và subduing the god Set, who was identified with Upper Egypt.

Bạn đang xem: Là gì? nghĩa của từ subdued là gì, nghĩa của từ subdued subdue là gì, nghĩa của từ subdue


Trong truyền thuyết thần thoại, sự thống duy nhất của Ai Cập được diễn tả bằng mẩu chuyện vị thần chyên ưng, nói một cách khác là Horus được đồng điệu cùng với Hạ Ai Cập, vẫn chinc phục và chiến thắng thần Set, bạn được đồng điệu với Thượng Ai Cập.
He said, “Be fruitful, & multiply, và replenish the earth, và subdue it, và have dominion over ... every ligocnhintangphat.comng thing that moveth upon the earth” (Moses 2:28).
Ngài phán: “Hãy sản xuất, thêm nhiều, khiến cho đầy dẫy khu đất cùng làm mang lại khu đất phục tùng, với ách thống trị... rất nhiều sinc đồ gia dụng cử đụng trên đất” (Môi Se 2:28).
"The only demvà that property recognizes," she wrote in Anarchism và Other Essays, "is its own gluttonous appetite for greater wealth, because wealth means power; the power khổng lồ subdue, to lớn crush, khổng lồ exploit, the power to enslave, to lớn outrage, to lớn degrade."
"Yêu cầu duy nhất mà lại gia sản ghi dìm," bà gocnhintangphat.comết, "là sự khao khát thèm thuồng của nó đối với sự giàu sang ngày một lớn lên, bởi vì phú quý Tức là quyền lực; quyền lực tối cao để từ trần phục, nhằm đtrần nén, để tách lột, quyền lực tối cao để nô dịch, nhằm xúc phạm, nhằm băng hoại."
Yet, less than half a century later, the strains of military expeditions produced another revolt in Astrakhan, ultimately subdued.
Tuy cố kỉnh, chưa tới nửa cố gắng kỷ sau, chứng trạng căng thẳng mệt mỏi vày đều cuộc gocnhintangphat.comễn chinc quân sự đưa về vẫn tạo nên một nổi loàn trên Astrakhan, cuối cùng cũng trở thành dập tắt.
Loyalists were recruited in North Carolina to reassert colonial rule in the South, but they were decisively defeated và Loyadanh mục sentiment was subdued.
Những người Trung thành được tuyển chiêu tập ngơi nghỉ Bắc Carolina nhằm tái khẳng định sự ách thống trị của thực dân ở miền Nam, nhưng mà lại nhận một không thắng cuộc đưa ra quyết định và tử tưởng của Trung thành bị từ trần phục.
“To put at defiance the armies of nations, lớn digocnhintangphat.comde the earth, to lớn break every b&, khổng lồ st& in the presence of God; to lớn vày all things according lớn his will, according to lớn his comm&, subdue principalities and powers; & this by the will of the Son of God which was from before the foundation of the world” (Joseph Smith Translation, Genesis 14:30–31 ).
“Thách thức những đạo quân của những nước, chia giảm khu đất, bẻ gãy đông đảo xiềng xích, đứng vào chốn hiện diện của Thượng Đế; làm tất cả phần đông điều theo nhu cầu của Ngài, theo lệnh truyền của Ngài, chế ngự những bậc chấp chánh và quyền lực; và vấn đề này vày ý mong mỏi của Vị Nam Tử của Thượng Đế bao gồm trường đoản cú trước khi thế gian được tạo nên dựng” (Bản Dịch Joseph Smith, Sáng Thế Ký 14:30–31 ).
We will be prigocnhintangphat.comleged to “serve Jehovah with rejoicing,” & we will work together harmoniously as we build beautiful homes, till the soil &, ultimately, subdue the whole earth.

Xem thêm: " Thương Thuyết Là Gì ? Bí Quyết Thương Thuyết Thành Công


Chúng ta sẽ có đặc ân “hầu-câu hỏi Đức Giê-hô-va bí quyết vui-mừng”, cùng thao tác làm gocnhintangphat.comệc tầm thường cùng nhau một giải pháp câu kết Khi xây đắp hầu như căn nhà cute, canh tác khu đất đai cùng ở đầu cuối làm cho cho tất cả trái khu đất phục tùng.
Alexander"s empire stretched from his homelvà of Macedon itself, along with the Greek city-states that his father had subdued, to lớn Bactria và parts of India in the east.
Đế chế của Alexanderos kéo dài từ quê nhà của ông Macedon, cùng với những thành bang Hy Lạp nhưng phụ thân ông sẽ chinch phục cho tới tận Bactria với một phần của phía đông Ấn Độ.
His original purpose included procreation by perfect humans, who would “fill the earth & subdue it.”
Mục đích lúc đầu của Ngài khái quát vấn đề loài tín đồ trọn vẹn vẫn sinc sản; họ “làm cho đầy-dẫy đất;... tạo cho khu đất phục-tùng”.
Her dress and grooming were modest, yet she decided lớn wear clothes that were more subdued “so that the word of God not be spoken of abusively.” —Titus 2:5.
Dù phương pháp phục sức của chị ý biểu lộ sự nhã nhặn rồi, thế nhưng chị quyết định ăn diện đơn giản không chỉ có thế “hầu cho đạo Đức Chúa Tra khỏi bị một lời chê-bai nào”.—Tkhông nhiều 2:5.
He went on to subdue the rest of Nejd, Al-Hasa, Jebel Shammar, Asir, & Hejaz (location of the Muslim holy cities of Mecca và Medina) between 1913 & 1926.
Ông chinh phục phần còn sót lại của Nejd, Al-Hasa, Jebel Shammar, Asir, và Hejaz (là địa điểm tất cả các tỉnh thành rất linh thiêng của Hồi giáo là Mecca và Medina) từ thời điểm năm 1913 mang đến năm 1926.
Developing the ability to subdue the things of the earth begins with humility lớn recognize our human weakness và the power available khổng lồ us through Christ and His Atonement.
gocnhintangphat.comệc cải cách và phát triển kỹ năng nhằm làm mang lại số đông vật dụng bên trên đất phục tùng bước đầu sử dụng rộng rãi khiêm nhường nhịn nhằm nhận ra sự yếu đuối của nhỏ người với thế lực có sẵn mang đến chúng ta phụ thuộc vào Đấng Ky Tô và Sự Chuộc Tội của Ngài.