Struggling là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Struggling là gì

*
*
*

struggle
*

struggle /"strʌgl/ danh từ sự đấu tranh; cuộc chống chọi, cuộc chiến đấuthe struggle for independence: cuộc đương đầu giành độc lậpthe struggle for existence: cuộc đương đầu sinh tồn nội động từ đấu tranh, chống lạikhổng lồ struggle against imperialism: tranh đấu phòng nhà nghĩa đế quốc vùng vẫy; trang bị lộnthe child struggled và kicked: đứa tphải chăng vùng vẫy với đạplớn struggle for one"s living: vận lộn tìm sốngto lớn struggle with a mathematical problem: đánh thiết bị với cùng một bài xích toán nỗ lực, vắt sứcto lớn struggle to express oneself: nỗ lực diễn tả, nỗ lực phát biểu chủ ý (về một vụ việc gì) di chuyển một phương pháp khó khăn, len quato struggle through the crowd: len qua đám đông

Từ điển siêng ngành Thể thao: Điền kinh

Struggle

Ganh đua , phấn đấu

Từ điển chăm ngành Thể thao: Điền kinh

Struggle

Ganh đua, phấn đấu


*

*Xem thêm: Dầu Squalane Là Gì Và Nó Ngăn Ngừa Lão Hóa Sớm Và Điều Trị Mụn Như Thế Nào?

*

Tra câu | Đọc báo giờ đồng hồ Anh

struggle

Từ điển Collocation

struggle noun

1 fight

ADJ. great, life-and-death, titanic | bitter, desperate, fierce, heroic, violent There were the sounds of a desperate struggle. | just The UN supported what it saw as the just struggle of an oppressed people. | unequal | armed The group supported the armed struggle against the dictator. | class, internecine Marx wrote about the class struggle. | economic, ideological, leadership, political, power, revolutionary

VERB + STRUGGLE begin, put up, take up If someone snatched your bag, would you put up a struggle? They took up the struggle against racism. | be engaged/locked in, carry on, wage species engaged in a life-or-death struggle with the ever-changing environment

STRUGGLE + VERB ensue, take place | continue, go on | intensify

PREPhường. in a/the ~ One of the security guards was hurt in the struggle. | without a ~ She won"t give up without a struggle. | ~ against the struggle against fascism | ~ between the struggle between good and evil | ~ for the long struggle for democracy | ~ over a struggle over the property | ~ with He was involved in a struggle with the police.

PHRASES a sign of a struggle The police said that there was no sign of a struggle by the murder victyên. | years of struggle After 150 years of struggle against brutal colonial rule, the country won its independence.

2 great effort

ADJ. desperate, great, hard, real, uphill It will be an uphill struggle to lớn maintain exports at the current level. | long | ceaseless, constant, endless | unequal

VERB + STRUGGLE face, have We had a real struggle khổng lồ get everything into the suitcase. | give sầu up I"ve sầu given up the unequal struggle khổng lồ keep my house tidy.

PHRASES a bit of a struggle It was a bit of a struggle for me to get there so early.

Từ điển WordNet


n.

strenuous effort

the struggle lớn get through the crowd exhausted her

v.

khổng lồ exert strenuous effort against opposition

he struggled to get không tính phí from the rope
Xem thêm: Tuyết Là Gì ? Tại Sao Lại Có Hiện Tượng Tuyết Rơi? Tuyết Là Gì

English Synonym & Antonym Dictionary

struggles|struggled|strugglingsyn.: attempt battle contend endeavor fight scuffle strive sầu try tussle

Chuyên mục: Định Nghĩa