Strained là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Strained là gì

*
*
*

strain
*

strain /strein/ danh từ sự căng, sự căng thẳng; tinh thần căng, trạng thái căng thẳngthe rope broke under the strain: dây thừng đứt do căng quákhổng lồ be a great strain on someone"s attention: là một sự stress to so với sự để ý của ailớn suffer from strain: mệt mỏi bởi thao tác làm việc căng (kỹ thuật) mức độ căng giọng, điệu nóito lớn speak in an angry strain: nói giọng giận dữ (âm nhạc) ((thường) số nhiều) giai điệu, nhạc điệu; đoạn nhạc, khúc nhạc (thơ ca); (văn học) ((thường) số nhiều) hứng định hướng, chiều hướngthere is a strain of weakness in him: làm việc anh ta có khunh hướng nhu nhược chiếc dõi (người); kiểu như (súc vật)khổng lồ come of a good strain: là con cái cháu giống ngoại hễ từ căng (dây...); làm căng thẳnglớn strain one"s ears (eyes): vểnh tai (căng mắt) bắt thao tác thừa mức độ, bắt thao tác làm việc căng quá, tận dụng quá mứctake care not khổng lồ strain your eyes: cẩn thận đừng chăm chút thao tác căng quáto strain somebody"s loyalty: tận dụng lòng trung thành của ai vi phạm (quyền hành), lân quyềnto lớn strain one"s powers: lân quyền của mình ôm (người nào)to strain someone to lớn one"s bosom: ôm tín đồ nào lọc (lấy nước hoặc lấy cái); nhằm ráo nướcto lớn strain rice: để gạo ráo nước (kỹ thuật) có tác dụng cong, làm méo nội động từ ra sức, rán mức độ, nạm sức, cầm sức; nỗ lực một cách ậm ạch, vác ì ạchplants straining upwards to the light: cây chũm vượt qua ánh sángrowers strain at the oar: tín đồ chèo thuyền ra mức độ bơi lội mái chèo (+ at) căng ra, trực tiếp ra (dây); kéo căngdog strains at the leash: chó kéo căng dây xích lọc qua (nước)lớn strain at a gnat vượt câu nệ, vượt thận trọngkhổng lồ strain every nerve vắt sức, ra sức
chúng (vi khuẩn)dạnggiốnglắng lọcloàisự biến đổi dạngsự thanh lọc quaeye strainmở to mắt (trước màn hình hiển thị...)eye strainsự mỏi mắtstrain testsự demo hàng phân loại danh từ o sự biến dạng Sự biến đổi hình dạng hoặc thể tích của một vật bởi tác dụng của ứng suất. o ứng suất o lực, lực kéo o sự biến dạng o kéo § compressive strain : sự biến dạng nén § plastic strain : sự biến dạng dẻo § shearing strain : sự biến dạng cắt § tensile strain : sự biến dạng căng, sự biến dạng kéo § yield strain : biến dạng tại giới hạn chảy § strain ellipsoid : elipsoit biến dạng § strain gauge : dưỡng đo biến dạng
*Xem thêm: Sommelier Là Gì - Giải Mã Những Sự Thật Thú Vị Về Sommelier

*

*

strain

Từ điển Collocation

strain noun

1 severe demand on strength, resources, etc.

ADJ. considerable, enormous, great, heavy, real, severe, terrible, tremendous It"s a real strain having khổng lồ get up so early! | slight | increasing | constant | excessive sầu, intolerable, unbearable, undue | emotional, financial, mental, nervous, physical, psychological The mental strain of sharing an office with Alison was starting lớn tell. | breaking a fishing line with a 15lb breaking strain

VERB + STRAIN be/come under, feel, suffer (from) Television web4_newsreaders come under enormous strain. After weeks of overtime, she was starting lớn feel the strain. | cause, create, impose, place, put Increasing demvà is placing undue strain on services. | ease, reduce | cope with, stvà, take | increase

STRAIN + VERB show, take its toll (on sb), tell (on sb) After six weeks of uncertainty, the strain was beginning khổng lồ take its toll.

PREP. under the ~ The ice gave way under the strain. He broke under the strain of having to work twelve hours a day. | ~ on There"s too much strain on the corner of the table.

PHRASES a bit of a strain I found it a bit of a strain making conversation with her. | signs of strain After three years, their marriage was beginning to lớn show signs of strain. | stresses và strains the stresses và strains of a long day | take the strain off sb/out of sth The new scheme is designed to lớn take the strain out of shopping.

2 injury

ADJ. bad | slight | back, eye, muscle, thigh, etc.

VERB + STRAIN have, be suffering from | get You"ll get eye strain if you don"t put the light on. | recover from, shake off Gerrard will play if he can shake off a slight thigh strain.

Từ điển WordNet


n.

(physics) deformation of a physical body under the action of applied forcesinjury to a muscle (often caused by overuse); results in swelling & pain

v.
Xem thêm: 3 Lợi Ích Về Bộ Môn Tai Chi Là Gì ? Tai Chi Chuan

English Synonym and Antonym Dictionary

strains|strained|strainingsyn.: descent extkết thúc hurt injure pull chất lượng race sprain streak stretch tow trace tug wrenchant.: relax

Chuyên mục: Định Nghĩa