Nghĩa Của Từ Stimulation Là Gì ? (Từ Điển Anh Nghĩa Của Từ Stimulation

      58
However, the one conducting a meeting may occasionally draw out those in attendance & stimulate their thinking on the subject by means of supplementary questions.

Bạn đang xem: Nghĩa Của Từ Stimulation Là Gì ? (Từ Điển Anh Nghĩa Của Từ Stimulation


Tuy nhiên, thỉnh phảng phất anh tinh chỉnh và điều khiển có thể đặt đầy đủ câu hỏi phú để gợi ý cho cử tọa suy xét cùng phát biểu.
A scientist working at Sydney University"s Auditory Neuroscience Laboratory reports growing egocnhintangphat.comdence that infrasound may affect some people"s nervous system by stimulating the vestibular system, and this has shown in animal models an effect similar to sea sickness.
Một nhà công nghệ trên Phòng thể nghiệm Khoa học thần gớm Thính giác trên trường ĐH Sydney báo cáo bằng chứng cho biết thêm sóng hạ âm có thể ảnh hưởng hệ thần khiếp của một số tín đồ Khi kích thích hệ chi phí đình, và rất nhiều nghiên cứu bên trên động vật hoang dã cho biết thêm ảnh hưởng y hệt như say sóng.
Needle handles made with copper and silver get oxidized during use and storage , which reduces their electrical conductigocnhintangphat.comty making them unsuitable for electrical stimulation .
Cán klặng làm bằng đồng và bạc hay bị ô-xy hoá vào quy trình áp dụng và bảo vệ , rất có thể làm mất đi tài năng dẫn năng lượng điện dẫn mang đến ko kích thích điện .
(2) Piông xã out a statement or a quoted scripture in this article that you believe will stimulate the interest of the householder.
2) Lựa một lời tuyên ổn ba hoặc một câu Kinh-thánh được trích dẫn vào bài xích mà lại chúng ta có niềm tin rằng vẫn tạo cho chủ nhà để ý.
Somatotropin also stimulates the release of another growth inducing hooc môn Insulin-like growth factor 1 (IGF-1) mainly by the liver.
Somatotropin cũng kích thích gocnhintangphat.comệc phát triển thêm hooc môn Insulin - như nhân tố lớn mạnh 1 (IGF-1) đa số sinh hoạt gan.
When an atom (or some other two-level system) is illuminated by a coherent beam of photons, it will cyclically absorb photons and re-emit them by stimulated emission.
Lúc một nguim tử (hoặc một vài khối hệ thống nhì tâm trạng khác) được chiếu sáng vì chưng một chùm các photon, nó đang hấp thụ photon theo chu kỳ luân hồi cùng lại tái phát ra bọn chúng bởi phát xạ kích thích.
(Isaiah 55:11) This, in turn, should stimulate us khổng lồ carry on until we see the final realization of all of God’s promises by Jesus Christ.
Đúng vậy, lời Đức Giê-hô-va mang đến thời kỳ cuối cùng đã trở thành thực sự (Ê-sai 55:11). Vậy thì điều đó cần khuyến khích họ thường xuyên các bước cho tới Khi chúng ta thấy tất cả rất nhiều lời hứa hẹn của Đức Chúa Ttách được thực hiện qua Giê-su Christ.
8 Regọi that Jesus was a master at using questions to get his disciples to express what was on their minds & to stimulate and train their thinking.
8 Hãy nhớ là Chúa Giê-su là bậc thầy trong gocnhintangphat.comệc cần sử dụng câu hỏi để gợi cho những đồ đệ thể hiện cảm tưởng của họ, mặt khác để kích thích và cải tiến và phát triển kĩ năng quan tâm đến của mình.
If we can identify which parts of the brain are activated & stimulated by love , clinicians và therapists might have sầu a deeper understanding of what is going on when treating a love-siông chồng patient , the authors believe .
Nếu chúng ta cũng có thể khẳng định được phần như thế nào của óc được kích hoạt với kích thích bởi vì tình yêu , bác sĩ với các công ty điều trị có thể gọi biết thâm thúy hơn về phần đa gì xẩy ra khi chữa bệnh cho 1 người mắc bệnh bị thất tình , những người sáng tác tin yêu điều đó .

Xem thêm: Tổng Hợp Về Cấu Trúc Whether Nghĩa Là Gì ? Phân Biệt Whether Và If


It is also used recreationally as an inhalant drug that induces a brief euphoric state, và when combined with other intoxicant stimulant drugs such as cocaine or MDMA, the euphoric state intensifies và is prolonged.
Nó cũng được sử dụng nlỗi là một bài thuốc hít tạo thành tâm trạng mừng quýnh, và khi kết hợp với những hóa học kích thích khác ví như cocaine hoặc MDMA, tinh thần prộng phỡn tăng cường và kéo dãn dài.
Endeavor to lớn stimulate a desire on the part of people to be subjects of the Kingdom, in which Jesus Christ rules as King.
Hãy cố gắng gợi lòng tín đồ ta mong ước trlàm gocnhintangphat.comệc thành công xuất sắc dân Nước Trời vì chưng Chúa Giê-su Christ có tác dụng Vua giai cấp.
Stimulants or "uppers" increase mental and/or physical function, hence the opposite drug class of depressants is stimulants, not antidepressants.
Các thuốc kích thích hoặc "nâng trung khu trạng" có tác dụng tăng công dụng thần tởm và/hoặc thể chất, vì thế phương thuốc khắc chế là đối nghịch cùng với thuốc kích thích, chđọng không hẳn dung dịch cùng với dung dịch chống khắc chế.
The consequent rise in CO2 tension and drop in pH result in stimulation of the respiratory centre in the brain which eventually cannot be overcome voluntarily.
Hậu trái là lượng CO2 tạo thêm và sút pH dẫn tới sự kích thích trung vai trung phong thở trong óc mà lại cuối cùng cấp thiết vượt qua được với chủ kiến.
When we get angry , the heart rate , arterial tension and testosterone production increases , cortisol ( the bức xúc hooc môn ) decreases , & the left hemisphere of the brain becomes more stimulated .
Khi chúng ta khó chịu , nhịp tlặng , huyết áp cồn mạch và sự tiếp tế hoóc-môn sinch dục nam giới tăng , cortisol ( hoóc-môn căng thẳng mệt mỏi ) bớt , và phân phối cầu óc trái bị kích thích những .
In addition to lớn stimulating our repentance, the very experience of enduring chastening can refine us và prepare us for greater spiritual prigocnhintangphat.comleges.
Ngoài vấn đề khuyến khích chúng ta ân hận cải, thiết yếu tay nghề của câu hỏi chịu đựng khiển trách nát có thể cách tân với sẵn sàng mang lại chúng ta những quánh ân trực thuộc linh lớn lao hơn.
Kích thích thần khiếp cùng với một thời khóa biểu ngặt nghèo đang nâng cấp đáng kể tính năng nhấn thức của ông.
Một cuộc nghiên cứu và phân tích sinh sống Nhật cho biết trò nghịch năng lượng điện tử chỉ kích thích 1 phần hạn định như thế nào đó của óc trẻ nhỏ.
Citing an unqualified labour force và less-developed infrastructure, the Chinese government has encouraged migrants to stimulate competition và change Tibet from a traditional to a market economy with economic reforms mix forth by Deng Xiaoping.
Cho là nhân lực không đủ tiêu chuẩn cùng hạ tầng kém cách tân và phát triển, chính phủ China đang khuyến nghị tín đồ nhập cư kích thích tuyên chiến đối đầu cùng thay đổi Tây Tạng tự nền kinh tế tài chính truyền thống lâu đời lịch sự nền tài chính Thị Trường với rất nhiều cải tân kinh tế tài chính vì chưng Đặng Tiểu Bình đưa ra.
Warming again made the land hospitable, which brought high rainfall along the eastern coast, stimulating the growth of the state"s tropical rainforests.
Khí hậu nóng quay lại khiến khoanh vùng dễ sinh sống rộng, các cơn mưa bự dọc theo duim hải phía đông kích thích sự cải tiến và phát triển của các rừng mưa nhiệt đới gió mùa vào bang.