Nghĩa của các từ state, province, Territory, town, city, postcode, ID là gì? Kiến thức là vô hạn trong khi não con người chỉ có hạn mức nào đó thôi. Tuy nhiên chúng ta cũng cần phải trau dồi thêm nhiều kiến thức, cũng như nhiều khái niệm, định nghĩa, ngôn ngữ khác nhau trong nhiều lĩnh vực để có “não có nhiều nếp nhăn” tức là chúng ta hiểu biết nhiều hơn và trí não hoạt động nhanh nhạy hơn. Và bài viết này gocnhintangphat.comrum sẽ giải thích ý nghĩa của một số từ state, province, Territory, town, city, postcode, ID? Sau đây hãy cùng gocnhintangphat.comrum tìm hiểu nhé. State nghĩa là gì? State dịch ra có nghĩa là “tiểu bang” Từ này được dùng trong hoành cảnh chỉ về một tiểu bang nào đó mà người nói muốn nhắc đến.Tiểu bang là từ dành cho những nước lớn có bang như Mỹ chẳng hạn có rất nhiều tiểu bang như California, Dallas, Los Angeles, …Khi bạn đang kí tài khoản trên một số trang web, nó đòi phải có mục state, thì mục này bạn nên để trống nhé vì nước mình không có bang.

*

Province nghĩa là gì? Province dịch ra có nghĩa là “tỉnh” Từ này nhằm chỉ các tỉnh thành nơi nào đó khi cần sử dụng.Các từ liên quan với Province là:provinces = các tỉnhprovince region = vùng của tỉnhprovince state = tỉnh bang Ví dụ: There was more than one such congregation in that sizable Roman province. Trong tỉnh La Mã rộng lớn ấy có nhiều hội thánh. That is the finest silk in the province!Đó là lụa tốt nhất trong tỉnh!

*

Territory nghĩa là gì? Territory dịch ra có nghĩa là “lãnh thổ”Từ này dùng để chỉ một lãnh thổ của một nước hay một khu vực nào đó.Các từ liên quan với Territory là: territory manager = người quản lý lãnh thổterritory sales manager = quản lí bán hàng lãnh thổ.territory of the british virgin islands = lãnh thổ của quần đảo Virgin thuộc Anh Ví dụ: Your ship landed in our territory.

Đang xem: State province là gì, hướng dẫn tự mua hàng trên amazon

Phi thuyền của các cô hạ cánh xuống lãnh thổ của chúng tôi. What responsibility do you feel toward the people in your territory?Bạn thấy mình trách nhiệm gì đối với những người trong lãnh thổ của bạn?

*

Town nghĩa là gì? Town dịch ra có nghĩa là “thị trấn”Town dùng để chỉ những thị trấn khi bạn muốn nhắc đến. Ví dụ:I went to different towns.Tôi đã đi đến các thị trấn khác nhau. Each town has a symbol next to it.

Xem thêm: Gọi Video Call Là Gì – Nếu Máy Không Trang Bị Sẵn Thì Gọi Như Thế Nào

Mỗi thị trấn có một biểu tượng bên cạnh nó.

*

City nghĩa là gì? City dịch ra có nghĩa là “thành phố”, từ này thì rất quen thuộc rồi. Các từ liên quan với City là city hall = tòa thị chínhcity center = trung tâm thành phố Ví dụ: All those nights in new York city.

Xem thêm: Định Nghĩa Tình Yêu Là Gì – Tình Yêu Là Gì Qua Những Câu Nói Hay (Song Ngữ)

Tất cả những đêm chúng ta ở thành phố New York. We should evacuate the city.Chúng ta nên sơ tán thành phố.

*

Postcode nghĩa là gì? Postcode dịch ra có nghĩa là mã bưu điện Từ này thường được gặp ở các bưu điện là chủ yếu. Ngoài ra các bạn còn có thể bắt gặp từ postcode zip tức là mã bưu/ mã zip Ví dụ: You can take, from a postcodeBạn có thể lấy, từ mã bưu điện
ID nghĩa là gì?
ID là từ viết tắt của Identification. ID có nghĩa là giấy tờ tùy thân có ảnh để xác định người nào đó là ai. Trong internet bạn sẽ hay thấy User ID chính là tên hoặc từ nào đó để xác định bạn là ai thường đi kèm với mật khẩu.ID là tên của tài khoản trên mạng của bạn, thường được sử dụng trong game online, forum, web, …Ngoài ra ở nước ngoài thì ID được xem là giấy tờ tiền thân của họ. Ví dụ: You”re gonna have to show ID.Bạn sẽ phải trình thẻ ID Kate knows we”re tracking her embassy ID.Kate biết chúng tôi đang theo dõi ID đại sứ quán của cô.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *