Lưu trữ dữ liệu với sqlite là gì, Ưu và nhược Điểm của sqlite

      195

Cơ bản độc nhất về SQLite cần sử dụng vào PHP, .NET, JAVA với sử dụng qui định SQLiteStudio với tài liệu mẫu mã nhằm mục đích thực hành thực tế học SQL


Giới thiệu SQLite

SQLite là một trong những hệ cai quản trị cơ sở tài liệu quan hệ nam nữ, không giống với các hệ cai quản trị DataBase không giống nó ko đề xuất client–server database engine (một hình thức dịch vụ, vận dụng thiết lập rất đầy đủ thông qua nó kết nối, can dự với những CSDL), nó được nhúng vào rất nhiều công tác khác biệt, từ destop, thiết bị di động mang lại website. Hầu không còn ngôn ngữ thiết kế có các thỏng viện cung cấp liên kết, tróc nã vấn mang đến SQLite như: PHPhường. C, Java, C#, JavaScript... Nó được nhúng vào những trình lưu ý, vào các khối hệ thống nhúng, hệ điều hành quản lý như Android, IOS ... hồ hết đang nhúng mang định.

Vì SQLite ko phải client–hệ thống database engine bắt buộc có thể hiểu tệp tin DataBase gắn vào hầu hết thiết bị, áp dụng tức thì không cần phải thiết đặt thêm sản phẩm gì.

Bạn đang xem: Lưu trữ dữ liệu với sqlite là gì, Ưu và nhược Điểm của sqlite

SQLite cân xứng với chuẩn SQL

Ở trên đây có một file cơ sở dữ liệu chủng loại dạng SQLite, chúng ta có thể mua về phân tích, thực hành: CSDL SQLite chủng loại. Hoặc thực hiện trực tiếp qui định Online: Chạy Squốc lộ

Việc liên kết cùng thi những lệnh Squốc lộ cùng với SQLite thiệt sự hết sức dễ dàng và đơn giản, ví dụ:

SQLite cùng với PHP

lấy ví dụ như bạn cần thi hành một lệnh SQL bên trên CSDL SQLite cùng với file có tên db.sqlite. Giả sử câu lệnh kia là:

SELECT * FROM Danhmuc Chạy demo Đoạn mã PHP.. liên kết và thực hành lệnh SQL như sau:

query('SELECT * FROM Danhmuc'); //Đọc hiệu quả tróc nã vấn while ($row = $results->fetchArray()) var_dump($row); $db->close();?>

SQLite với Java Android

Đoạn mã sau trong một Activity kết nối, tróc nã vấn đến file cơ sở dữ liệu SQLite

//Kết nốiSQLiteDatabase db = this.openOrCreateDatabase("db.sqlite", 0, null);//Truy vấnCursor c = db.rawQuery("SELECT * FROM Danhmuc", null);//Đọc dữ liệuif(c.moveToFirst())do //assing values String column1 = c.getString(0); String column2 = c.getString(1); //Do something Here with valueswhile(c.moveToNext());c.close();db.close();

SQLite cùng với .NET

Đối cùng với .NET thư viên truy cập SQLite được hỗ trợ tại http://sqlite.org/download.html, vào đó search đúng phiên bạn dạng binary đến .NET đề xuất dùng, cài về và setup.

Xem thêm: " Trai Tơ Là Gì, Nghĩa Của Từ Tơ, Vietgle Tra Từ

Sau kia thêm System.Data.SQLite nghỉ ngơi thư mục setup C:Program FilesSQLite.NETin vào dự án công trình của người sử dụng nhằm thực hiện.

Cách thứ hai tải System.Data.SQLite vào dự án bằng Package Manager Console vào Visual Studio

Mnghỉ ngơi hành lang cửa số lệnh Package Manager Console, rồi gõ lệnh sau để cài:

PM> Install-Package System.Data.SQLite Nếu setup thành công, knhị báo thực hiện thư viện trong tệp tin code:

using System.Data.SQLite; Dưới đấy là đoạn mã, liên kết và truy vấn vấn mang lại SQLite bởi C#

//Kết nốiSQLiteConnection m_dbConnection = new SQLiteConnection("Data Source=db.sqlite;Version=3;");m_dbConnection.Open();//Truy vấnstring sql = "SELECT * FROM Danhmuc";SQLiteCommand command = new SQLiteCommand(sql, m_dbConnection);SQLiteDataReader reader = commvà.ExecuteReader();//Đọc dữ liệustring r = "";while (reader.Read()) r += String.Format("0 1 2 ", reader<0>, reader<1>, reader<2>);MessageBox.Show(r);m_dbConnection.Close();

SQLite với C++ trong VS

Một phương pháp để thực hiện SQLite cùng với C++ thực hiện Visual Studio là tích đúng theo mã nguồn SQLite vào dự án của công ty. Để cài đặt mã này hãy vào Home sqlite.org/tải về.html tìm đến mục Source Code với cài đặt về, hoặc liên kết phiên bạn dạng hiện tại sqlite-amalgamation-3210000.zip

Sau Lúc download vể giải nén, đem hai file: sqlite3.hsqlite.c để sử dụng trong dự án

lấy một ví dụ cần sử dụng VS tạo ra dự án công trình C++, Win32 Console Application mang tên SQLiteConsole

Sau Lúc tạo thành dự án, copy file .h cùng .c ngơi nghỉ bên trên vào thư mục dự án, rồi yêu cầu chuột vào tên dự án chọn chọn Add > Existing item để gộp nhì file đó vào dự án công trình.

Tiếp theo buộc phải loài chuột vào sqlite.c chọn Properites, mục C/C++ bấm chuột Precomplied Header chọn Not Using Precomplied Header

bởi thế bạn bước đầu có thể thực hiện được những hàm của thư viện SQLite vào dự án công trình C++/C của mình cùng với Visual Studio. Các hàm thư viên tham khảo sống đây: SQLite C/C++ Interface

Giờ bạn copy thêm file tài liệu mẫu db.sqlite ở bên trên để tiến hành thử một truy hỏi vấn trong ví dụ SQLiteConsole

// SQLiteConsole.cpp : Defines the entry point for the console application.#include "stdafx.h"#include #include #include #include #include "sqlite3.h"static int mycallback(void *data, int argc, char **argv, char **azColName) {int i;std::wcout Giải mê say đoạn code cùng với C++ ở trên

Knhị báo áp dụng tlỗi viện SQLite

#include "sqlite3.h" Kết nối cho CSDL sử dụng hàm sqlite3_open, sau khi thực hiện những làm việc với DataBase đóng lại liên kết với hàm sqlite3_close

Một truy tìm vấn cùng với SQLite thực hiện bởi hàm sqlite3_exec gồm cú pháp nhỏng sau:

int sqlite3_exec( sqlite3*, /* Một liên kết mang đến SQLite */ const char *sql, /* Câu lệnh SQL */ int (*callback)(void*,int,char**,char**), /* Hàm callbaông chồng */ void *, /* tsay đắm số truyền đến callbaông xã */ char **errmsg /* Thông báo lỗi */); Lúc hotline hàm sqlite3_exec với từng làm việc trên CSDL nó đã gọi hàm callbachồng trong tđê mê số, như vậy nên có mang hàm callbaông xã của bạn để dấn dữ liệu ...

Hàm callbachồng quan niệm theo mẫu

typedef int (*sqlite3_callback)( void*, /* dữ liệu nhấn tự tmê man số đồ vật 4 của hàm sqlite3_exec*/ int, /* Số chiếc của cột */ char**, /* Mảng chuỗi diễn đạt các cột của cái dìm được*/ char** /* Mảng chứa tên cột */); lấy một ví dụ trên hàm callbaông xã tao ra có tên là: mycallback

SQLiteStudio - Giao diện trực quan lại làm việc với SQLite

Để thực hành thực tế, học tập về SQL nói tầm thường bạn có thể sử dụng cơ sở dữ liệu mẫu bằng SQLite nhằm thực hành, với mục đích thúc đẩy cùng với DataBase mà lại không bắt buộc vận dụng cho các loại ngữ điệu xây dựng làm sao. quý khách hàng có thể thiết đặt điều khoản SQLiteStudio, chúng ta có thể download về đến macOS, Windows tốt Linux.

Sau đó cài luôn luôn tài liệu chủng loại tôi chuẩn bị sẵn, lưu lại tệp tin dữ liệu mẫu mã thương hiệu db.sqlite CSDL SQLite chủng loại vào folder làm sao bạn muốn.

Chạy file: SQLiteStudio, đồ họa công tác có dạng

*

Giao diện SQLiteStudio

Quý Khách ban đầu hoàn toàn có thể tạo thành new DataBase SQLite, thực hành những lệnh Squốc lộ bên trên đồ họa này, tại đây bạn đã sở hữu tệp tin dữ liệu mẫu db.sqlite nên chỉ việc thêm nó vào cùng thực hành

Nhấn CTRL-0 thêm file db.sqlite mẫu mã vừa cài đặt về để làm bài toán Nhấn ALT+E mở cửa sổ soạn thảo lệnh SQL ví dụ nhập lệnh select * from Danhmuc Nhấn F9 nhằm chạy lệnh SQL nhtràn vào, công dụng trả về được thông tin hiện lên trực quan lại vào cửa sổ lịch trình.

Đây là giải pháp nhưng các bài lí giải về Squốc lộ nhắc nhở dùng để làm thực hành bên trên website này. Hình như chúng ta có thể dùng thẳng những lịch trình khác như: MySquốc lộ console

Quý khách hàng rất có thể setup XAMPPhường. hoặc wampserver để sở hữu luôn cửa hàng dữ liệu MariaDB, MySquốc lộ với nguyên lý PHPAdmin nhằm tác động trực quan tiền cùng với CSDL

*