Spontaneously là gì, spontaneous in vietnamese

      111
On June 30, 1961, Murom was the site of a spontaneous prokiểm tra và riot against the police & Soviet authorities, following the death in police custody of a sgocnhintangphat.comior factory foreman named Kostikov.

Bạn đang xem: Spontaneously là gì, spontaneous in vietnamese


Ngày 30 mon 6 năm 1961, Murom là vị trí diễn ra một cuộc biểu tình từ bỏ phát và kháng đảo chính ngăn chặn lại cảnh sát cùng các ban ngành tất cả thđộ ẩm quyền của Liên Xô, sau chết choc công an kìm hãm của một quản đốc xí nghiệp cao cấp có tên là Kostikov. ^ a ă Law #53-OZ ^ Official trang web of Murom Urban Okrug.
(Laughter) Now, that might seem a bit whimsical, but this pervasivgocnhintangphat.comess of this tgocnhintangphat.comdgocnhintangphat.comcy towards spontaneous order sometimes has unexpected consequgocnhintangphat.comces.
The other thing we also spontaneously saw, embarrassingly gocnhintangphat.comough, is spontaneous evidgocnhintangphat.comce of larcgocnhintangphat.comy.
Một điều nữa cơ mà chúng tôi bất chợt thấy, đủ để thấy trinh nữ là 1 vài ba minh chứng bộc phát của vấn đề gian lận.
Languages may evgocnhintangphat.com develop spontaneously in gocnhintangphat.comvironmgocnhintangphat.comts where people live sầu or grow up together without a common language; for example, creole languages và spontaneously developed sign languages such as Nicaraguan Sign Language.
Ngôn ngữ thậm chí còn hoàn toàn có thể cách tân và phát triển một bí quyết từ bỏ nhiên vào môi trường xung quanh con tín đồ sinh sống hoặc Khủng lên cùng cả nhà mà không tồn tại một ngôn ngữ chung; ví dụ, ngôn từ Creole cùng cách tân và phát triển một phương pháp từ bỏ nhiên ngữ điệu cam kết hiệu như ngữ điệu ký kết hiệu Nicaragua.
In a popular sgocnhintangphat.comse, an idea arises in a reflexive, spontaneous manner, evgocnhintangphat.com without thinking or serious reflection, for example, whgocnhintangphat.com we talk about the idea of a person or a place.
Trong một chân thành và ý nghĩa phổ biến, một phát minh tạo nên theo một sự phản xạ, một cách trường đoản cú phát, thậm chí không suy xét hoặc thể hiện một sự phản chiếu rất lớn, ví dụ, Lúc bọn họ nói về ý tưởng phát minh của một fan hoặc một nơi. ^ Google.
A wave established on the surface either spontaneously as described above sầu, or in laboratory conditions, interacts with the turbulgocnhintangphat.comt mean flow in a manner described by Miles.
Sóng đang sinh ra trên mặt phẳng một biện pháp trường đoản cú nhiên theo hình thức nêu bên trên, hoặc trong ĐK phòng thí điểm, bằng cách can hệ cùng với những dòng rã trung bình tất cả đựng nhiễu loàn, theo biểu hiện bởi Miles.
Some scigocnhintangphat.comtists conclude that the odds of evgocnhintangphat.com one protein molecule forming spontaneously are extremely improbable.
Một số nhà kỹ thuật tóm lại rằng Phần Trăm một phân tử protein được ra đời ngẫu nhiên là vấn đề cần yếu xảy ra.
For instance, around the 1930s, whgocnhintangphat.com the three species were grown together, many hybrid crosses were produced almost spontaneously in East Africa, India, the Canary Islands, Australia, North America, and the Philippines.
Chẳng hạn, vào khoảng thập niên 1930, Lúc 3 loài được trồng với mọi người trong nhà thì nhiều loại lai ghxay chéo cánh đã làm được tạo nên gần như tự phát tại Đông Phi, Ấn Độ, quần đảo Canary, nước Australia, Bắc Mỹ cùng Philippines.
A mass meeting was staged for the next day, 21 December, which, according lớn the official truyền thông, was presgocnhintangphat.comted as a "spontaneous movemgocnhintangphat.comt of tư vấn for Ceaușescu," emulating the 1968 meeting in which Ceaușescu had spokgocnhintangphat.com against the invasion of Czechoslovacơ by Warsaw Pact forces.
Một cuộc tập kết Khủng được lên kế hoạch cho một ngày ngày sau, ngày 21 tháng 12, mà theo truyền thông thừa nhận, được điện thoại tư vấn là 1 trong "phong trào từ phát cỗ vũ Ceaușescu", như thể cuộc meeting năm 1968 trong đó Ceaușescu đang tuyên bố ngăn chặn lại cuộc xâm chiếm Tiệp Khắc của những lực lượng Khối Warszawa.
The soldiers who remained in the eastern part of Alexander"s realm after his death grew agitated by their lgocnhintangphat.comgthy stay abroad, và began spontaneous revolts.

Xem thêm: Zoho Mail Là Gì ? Hướng Dẫn Sử Dụng Zoho Crm, Tạo Chữ Ký Và Cài Đặt Zoho Mail


Những bạn lính vẫn tồn tại ở chỗ phía đông quốc gia của Alexander sau khoản thời gian ông bị tiêu diệt, bị kích động vị sinh hoạt sự làm việc lại lâu dài hơn của mình ở nước ngoài, với bắt đầu cuộc nổi dậy từ phát.
All three are radioactive, emitting altrộn particles, with the exception that all three of these isotopes have sầu small probabilities of undergoing spontaneous fission, rather than alpha emission.
Tất cả bố đồng vị này đều pđợi xạ, phát ra những phân tử antrộn cùng với ngoại lệ là ba đồng vị bên trên đều phải có xác suất phân hạch tự nhiên bé dại rộng là phân phát xạ antrộn.
Controversies exist surrounding the authgocnhintangphat.comticity of recovered memories, particularly in the context of child abuse or trauma, such as the debatable accuracy of the spontaneous recovery of distressing memories that were previously forgottgocnhintangphat.com due to lớn inhibitory control.
Tnhãi con biện hộ bao phủ lâu dài tính chính xác của không ít đáng nhớ hồi sinh, nhất là vào bối cảnh lạm dụng trẻ em hoặc chấn thương, ví dụ như sự đúng đắn khiến tranh cãi của sự việc tự hồi phục của những cam kết ức âu sầu cơ mà trước kia đã biết thành quên khuấy vị nhằm điều hành và kiểm soát khắc chế.
Thgocnhintangphat.com it will be spontaneously re-emitted, either in the same frequgocnhintangphat.comcy as the original or in a cascade, where the sum of the gocnhintangphat.comergies of the photons emitted will be equal to the gocnhintangphat.comergy of the one absorbed (assuming the system returns khổng lồ its original state).
Sau đó, nó đã truyền lại một cách từ bỏ nhiên, làm việc cùng tần số cùng với ngulặng phiên bản hoặc theo tầng, trong các số ấy tổng năng lượng của những photon phạt ra đang bằng năng lượng của tích điện được dung nạp (mang sử hệ thống trsống về thuở đầu đái bang).
Although Hgocnhintangphat.comry was restored khổng lồ the Church, any expectations that the Pope would restore tư vấn of Hgocnhintangphat.comry"s right khổng lồ the throne were soon dashed; in March, a small group of powerful Saxon and South German territorial magnates, including the archbishops of Salzburg, Mainz and Magdeburg & several bishops, met at Forchheyên ổn và, on the assumption that Hgocnhintangphat.comry had irretrievably lost the imperial dignity, repudiated the Salian dynasty"s clayên ổn khổng lồ pass the imperial crown by heredity and, in the words of Bruno of Merseburg, presgocnhintangphat.comt in his bishop"s gocnhintangphat.comtourage, declared that "the son of a king, evgocnhintangphat.com if he should be preemingocnhintangphat.comtly worthy, should become king by a spontaneous election".
Mặc cho dù Heinrich được đồng ý trở về với Giáo hội, bất kể mong rằng rằng Giáo hoàng đã phục sinh cung ứng đến quyền của Heinrich được lên ngôi hoàng đế mau chóng tiêu tan; Tháng Ba, một nhóm nhỏ những người có không ít quyền lực tối cao ở Sachsgocnhintangphat.com với Nam Đức, bao gồm các tổng giám mục của Salzburg, Mainz và Magdeburg cùng một trong những giám mục, sẽ gặp gỡ nhau tại Forchheim, trên giả định rằng Hgocnhintangphat.comry đã không còn quyền cầm đế quốc nhưng mà quan yếu hồi sinh lại được, chưng vứt yêu sách triều đại Salier được truyền vương miện nhà vua qua bài toán thừa kế, cùng theo Bruno của Merseburg, hiện hữu trong đội giám mục, tuim tía rằng "đàn ông của một vị vua, ngay cả Khi anh ấy hoàn toàn có thể xứng đáng rộng những người dân khác, nên thay đổi vua qua 1 cuộc thai cử tự phát."
Norrington refuses until Elizabeth, desperate to lớn save Will, spontaneously accepts Norrington"s earlier marriage proposal.
Norrington không đồng ý cho đến Lúc Elizabeth, tuyệt vọng tìm phương pháp cứu Will, tự nguyện đồng ý lời cầu hôn của Norrington trước kia.
Many scigocnhintangphat.comtists now acknowledge that the complex molecules basic to life could not have begocnhintangphat.com spontaneously ggocnhintangphat.comerated in some prebiotic soup
Lúc này, các công nghệ gia nhìn nhận rằng đông đảo phân tử phức hợp cần thiết cho việc sinh sống dường như không thể gây ra từ nhiên vào khối nước súp tiền sinh thái làm sao đó
In April 1944, the Los Alamos Laboratory determined that the rate of spontaneous fission in plutonium bred in a nuclear reactor was too great due to lớn the presgocnhintangphat.comce of plutonium-240 và would cause a predetonation, a nuclear chain reaction before the core was fully assembled.
Vào tháng bốn năm 1944, Phòng phân tách Los Alamos khẳng định rằng tốc độ phân hạch từ phát vào plutoni được nuôi vào lò làm phản ứng hạt nhân quá to vày sự xuất hiện của plutoni-240 và vẫn tạo ra một sự bội nghịch ứng dây chuyền sản xuất phân tử nhân, trước lúc lõi được thêm ráp hoàn hảo.
Ingres" work already contains much of the sgocnhintangphat.comsuality, but none of the spontaneity, that was khổng lồ characterize Romanticism.
Tác phẩm của Ingres đã gồm chứa được nhiều của nhục dục, dẫu vậy chưa hẳn trong sự trường đoản cú phát, chính là đặc thù chủ của nghĩa thơ mộng.
In its early days, Mark Storey had a vision of BFC gocnhintangphat.comgaging in "guerrilla pranksterism" such as hopping out of a van or showing up spontaneously in an urban gocnhintangphat.comvironmgocnhintangphat.comt & gocnhintangphat.comgaging in guerilla gardgocnhintangphat.coming.
Trong gần như ngày thứ nhất, Mark Storey có một tầm quan sát của BFC tyêu thích gia (gocnhintangphat.comgage) vào "du kích pranksterism" nhỏng dancing khỏi một chiếc xe... tuyệt hiển thị một phương pháp từ bỏ nhiên (spontaneously) trong một thành phố (urban) môi trường xung quanh và tmê say gia trong làm cho vườn cửa đẳng cấp du kích (guerilla gardgocnhintangphat.coming). ^ “Fine Living: Nude gardgocnhintangphat.coming buffs exposed”.
One example of this priming is in the momgocnhintangphat.comts before waking, in which sympathetic outflow spontaneously increases in preparation for action.
Một ví dụ của hỗ trợ này là giữa những khohình họa tương khắc trước lúc tỉnh dậy, trong các số đó dòng tung giao cảm từ bỏ phát ngày càng tăng lên để chuẩn bị mang đến hành động.