Tâm linh ( spiritual là gì, spiritual trong tiếng tiếng việt

      197
A thành gocnhintangphat.comên of a branch of the Franciscan order who advocated simple dress and renounced the owning of property.

Bạn đang xem: Tâm linh ( spiritual là gì, spiritual trong tiếng tiếng việt


Food, water, shelter, medical care, và emotional and spiritual tư vấn are progocnhintangphat.comded as soon as possible
Cung cung cấp càng cấp tốc càng giỏi thức ăn, nước uống, địa điểm ở, sự chăm lo y tế cũng giống như sự giúp sức về niềm tin cùng thiêng liêng
Mercifully, they were taught the gospel, repented, và through the Atonement of Jesus Christ became spiritually much stronger than Satan’s enticements.
Khoan dung vắt, họ được đào tạo và giảng dạy cho phúc đáp, đang hối hận cải, cùng qua Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô trnghỉ ngơi bắt buộc vững khỏe mạnh về phần nằm trong linh rộng so với những cám dỗ của Sa Tan.
Christians, breathing clean spiritual air on the elevated mountain of Jehovah’s pure worship, resist this inclination.
Tín thiết bị đấng Christ thở hít bầu không khí thiêng liêng thanh khiết bên trên núi cao có sự thờ phượng tkhô hanh không bẩn của Đức Giê-hô-va, tất chống lại xu thế này.
As Christians, we are judged by “the law of a không tính tiền people”—spiritual Israel in the new covenant, hagocnhintangphat.comng its law in their hearts.—Jeremiah 31:31-33.
Với tứ biện pháp là tín trang bị đấng Christ, họ được xét đoán thù dựa trên “luật-pháp tự-do” của dân Y-sơ-ra-ên thiêng liêng vào gimong muốn mới, bọn họ gồm quy định ghi trong trái tim (Giê-rê-mi 31:31-33).
The results of sincere repentance are peace of conscience, comfort, & spiritual healing & renewal.
Kết trái của sự hối hận cải tình thật là xúc cảm bình an của lương tâm, sự an ủi, và sự trị lành với đổi mới phần ở trong linh.
Still, we kept our spiritual goals in mind, & at the age of 25, I was appointed congregation servant, the presiding overseer in a congregation of Jehovah’s Witnesses.
Thế mà lại Shop chúng tôi vẫn ghi nhớ những mục tiêu thiêng liêng, với Lúc 25 tuổi, tôi được chỉ định có tác dụng tôi tớ hội thánh, tức giám thị nhà tọa trong một hội thánh Nhân Chứng Giê-hô-va.
The prophet is speaking of the spiritual heavens, where Jehovah và his ingocnhintangphat.comsible spirit creatures dwell.
Nhà tiên tri nói đến các tầng ttách thiêng liêng, nơi ngự của Đức Giê-hô-va với các sinh sản đồ thần linch vô hình của Ngài.
25 The release of loyal Jews from exile, made possible by the fall of Babylon, foreshadowed the release in 1919 of anointed Christians from spiritual exile.

Xem thêm: Tra Từ Chánh Văn Phòng Tiếng Anh Là Gì ? Định Nghĩa Và Ví Dụ


25 Ba-by-lôn sụp đổ mang lại sự pngóng ham mê cho tất cả những người Do Thái trung thành. Điều này là hình nhẵn cho gocnhintangphat.comệc phóng đam mê khỏi phu tù hãm về thiêng liêng của rất nhiều tín thứ Đấng Christ xức dầu vào khoảng thời gian 1919.
The second article considers how keeping a simple eye, pursuing spiritual goals, and maintaining a Family Worship evening are essential to the entire family’s spiritual well-being.
Bài thiết bị nhị để ý có tác dụng cầm cố như thế nào gocnhintangphat.comệc giữ mắt đơn thuần, theo đuổi các mục tiêu thiêng liêng và gia hạn Buổi thờ phượng của gia đình là vấn đề xung yếu nhằm mái ấm gia đình vững vàng mạnh dạn về thiêng liêng.
Jehovah does not deny us this pleasure, but realistically we know that such actigocnhintangphat.comties bởi not in themselves help us to lớn store up any spiritual treasures in heaven.
Đức Giê-hô-va không cấm nụ cười này, nhưng bên trên thực tiễn bọn họ hiểu được đa số vận động đó không hỗ trợ họ giữ gìn của cải thiêng liêng sinh hoạt trên ttránh.
The nation of Israel was not to lớn allow caring for physical needs khổng lồ crowd out attention given lớn spiritual actigocnhintangphat.comties.
The two great commandments—khổng lồ love sầu God and our neighbor—are a joining of the temporal và the spiritual.
Hai giáo lệnh lớn—mếm mộ Thượng Đế cùng bạn bên cạnh của chúng ta—là phối kết hợp của điều đồ gia dụng hóa học với ở trong linh.
However, if misdirected, self-examination that prompts us lớn look for our “identity” or lớn tìm kiếm for answers outside our relationship with Jehovah or the Christian congregation will prove sầu to be pointless và can be spiritually fatal.
Tuy nhiên, nếu như không được hướng dẫn đúng chuẩn, câu hỏi tự xét bản thân có thể khiến bọn họ hy vọng “trường đoản cú khẳng định mình” hoặc tra cứu câu trả lời bên phía ngoài quan hệ với Đức Giê-hô-va hoặc bên cạnh hội thánh đạo Đấng Christ, gocnhintangphat.comệc này sẽ bất nghĩa cùng hoàn toàn có thể tai sợ hãi về thiêng liêng.
4:10) And may we ourselves continue khổng lồ make spiritual progress in rendering sacred sergocnhintangphat.comce to lớn Jehovah.
Teaching a people whose traditions were seemingly not conducive sầu to lớn spiritual growth, these faithful missionaries nonetheless helped bring about a mighty change in these Lamanites.
Vì huấn luyện và đào tạo một dân tộc bản địa nhưng tất cả truyền thống lịch sử có lẽ ko mang tới sự phát triển thuộc linh, tuy vậy, những người truyền giáo trung tín này đã giúp mang lại một sự thay đổi to con nơi những người dân dân La Man này.
*