Species là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Species là gì

*
*
*

species
*

species /"spi:ʃi:z/ danh từ (sinh vật học) loàiour (the) species: loài người một số loại, hạng, thứa species of dogcart: một đời xe chóto lớn have sầu a species of cunning: tất cả tính láu cá dạng, hình thái
dạnghạngkiểuloàidiovulatory species: loại rụng hai trứngindicator species: loại chỉ thịmonovulatory species: loại rụng một trứngpolyovulatory species: loài rụng các trứngloạiloại (hóa chất)loại, loại, phạm trùphạm trùspecies of a mix points: phạm trù một tập hợp điểmLĩnh vực: y họcdung dịch thang o loại, hạng, thứ o dạng, hình thái o (sinc vật) loài

Từ điển chăm ngành Môi trường

Species: 1. A reproductively isolated aggregate of interbreeding organisms having common attributes and usually designated by a common name.2. An organism belonging khổng lồ such a category.

Loài: 1. Tập đúng theo hiếm hoi về mặt chế tạo những sinh vật giao pân hận tất cả thuộc ở trong tính bình thường với hay được gọi là một thương hiệu phổ biến. 2. Một sinc đồ vật thuộc loại những điều đó.
Xem thêm: Tra Từ ' Water Feature Là Gì, Nghĩa Của Từ Water Feature, Water Feature

*

*

*Xem thêm: Lý Thuyết Vpn Client Là Gì, Tại Sao Cần Dùng Và Dùng Trong Trường Hợp Nào

species

Từ điển Collocation

species noun

ADJ. living | extinct | common | rare | different, distinct | related closely related species of beetle | native | alien | wild | dominant | endangered, threatened | protected | animal, bird, fish, insect, mammal/mammalian, plant, tree, etc. The area is rich in different plant species. | human the development of the human species

SPECIES + VERB be found, grow, live, occur Similar species of fish occur in Mongolia. | be threatened with extinction, become extinct, die out | survive sầu

PREP. ~ of a native sầu species of fish

PHRASES a thành viên of a species

Từ điển WordNet


n.

(biology) taxonomic group whose members can interbreedomain authority specific kind of something

a species of molecule


Chuyên mục: Định Nghĩa