Định nghĩa Sparse Matrix là gì?

Sparse Matrix là Thưa thớt Matrix. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Sparse Matrix – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Đang xem: Sparse là gì, nghĩa của từ sparse

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một ma trận thưa thớt là một ma trận trong đó có nhiều hoặc hầu hết các yếu tố có giá trị bằng không. Điều này trái ngược với một ma trận dày đặc, nơi có nhiều hoặc hầu hết các yếu tố có giá trị khác không. ma trận thưa thớt được sử dụng theo những cách cụ thể trong khoa học máy tính, và có phân tích dữ liệu và lưu trữ các giao thức và các kỹ thuật liên quan đến việc sử dụng của họ khác nhau.

Giải thích ý nghĩa

Có một ma trận với một loạt các yếu tố không khác với việc có một ma trận với một loạt các giá trị đầy đủ. Một trong những khác biệt lớn nhất là lưu trữ toàn bộ ma trận thưa thớt trong một định dạng kỹ thuật số được coi là “lãng phí” bộ nhớ máy tính. Nén lossless hoặc lưu trữ cắt ngắn của một ma trận thưa thớt là một xem xét chung về khoa học máy tính.

Xem thêm: Truyện Ngược Là Gì – Ngôn Tình Ngược Là Gì

What is the Sparse Matrix? – Definition

A sparse matrix is a matrix in which many or most of the elements have a value of zero. This is in contrast to a dense matrix, where many or most of the elements have a non-zero value. Sparse matrices are used in specific ways in computer science, and have different data analysis and storage protocols and techniques related to their use.

Understanding the Sparse Matrix

Having a matrix with a wide range of zero elements is different than having a matrix with a range of full values. One of the biggest differences is that storing the entire sparse matrix in a digital format is seen as “wasting” computer memory. The lossless compression or truncated storage of a sparse matrix is a common consideration in computer science.

Xem thêm: Yamero Là Gì – Đâu Là Sự Khác Biệt Giữa Tomare Và Yamero

Thuật ngữ liên quan

Diode MatrixX-Y MatrixArraySparse ArrayCompressed SensingAlan TuringBoolean LogicComputer ScienceComputer SystemDeterministic System

Source: Sparse Matrix là gì? Technology Dictionary – gocnhintangphat.com – Techtopedia – Techterm

Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bình luận

Tên *

Email *

Trang web

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi.

Tìm kiếm cho:

Được tài trợ

Giới thiệu

gocnhintangphat.com là website tra cứu thông tin file (thông tin định dạng, phân loại, nhà phát triển…) cách mở file và phần mềm mở file. Ngoài ra file.com cung cấp đầy đủ và chi tiết các thuật ngữ Anh-Việt phổ biến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *