Solve là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Solve là gì

*
*
*

solve
*

solve /sɔlv/ ngoại rượu cồn từ giải quyết và xử lý (một vấn đề) (tân oán học) giải (một phương thơm trình)to lớn solve sầu an equation: giải một phương trình (trường đoản cú cổ,nghĩa cổ) dỡ gỡ (nút...)
giảisolve sầu an equation: giải một pmùi hương trìnhto solve sầu (an equation): giải quyếtgiải quyếthòa tanthanh khô toánLĩnh vực: tân oán và tintrả tiềnsolve typenhiều loại dung môito solve (an equation)giải o phối hợp, giải

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): solution, solubility, solve sầu, soluble, insoluble, unsolved, solvable


*Xem thêm: Tìm Hiểu Về Wifi Ac Là Gì - Tìm Hiểu Về Wifi Chuẩn 802

*

*

solve

Từ điển Collocation

solve verb

ADV. completely The mystery has not yet been completely solved. | largely | half, partially, partly | hardly | not necessarily Being with peers và friends does not necessarily solve sầu this feeling of loneliness. | adequately, satisfactorily This question has never been satisfactorily solved. | effectively | convincingly | easily, readily | quickly | elegantly, neatly | magically, somehow | eventually, finally | never

VERB + SOLVE attempt to, try to lớn | help (to), help sb (to) We were given clues to help us solve the puzzle. | be designed to lớn a scheme designed to solve sầu the housing problem | fail to | be difficult khổng lồ

PREP. by We hope the difficulty can be solved by getting the two sides together to discuss the issues. | with The problem cannot be solved with spending cuts alone.

PHRASES an attempt lớn solve sth

Từ điển WordNet


v.
Xem thêm: Cách Nhận Biết Con Trai Cong Là Gì ? Công Là Gì? Đặc Điểm Nhận Dạng

English Synonym và Antonym Dictionary

solves|solved|solvingsyn.: answer clear up decipher decode explain figure out unriddle work out

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học tự | Tra câu


Chuyên mục: Định Nghĩa