Social nghĩa là gì

      12
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Social nghĩa là gì

*
*
*

social
*

social /"souʃəl/ tính từ có đặc điểm xã hội, có đặc điểm thành viên của một tập thể, sống thành xã hộiman is a social animal: người là một trong những con vật dụng xã hộisocial brirds: chim sinh sống thành bầy thuộc dục tình giữa tín đồ và người; thuộc xã hộisocial problems: những vụ việc xã hộithe social contract: quy cầu xã hộisocial services: gần như ngành công tác xã hội (giáo dục, y tế, hỗ trợ nhà cửa, bảo hiểm, hưu bổng)social evil: tệ nạn làng mạc hội, nàn mãi dâmsocial duties: trọng trách xã hội; nhiệm vụ phải giao thiệp; nhiệm vụ của bà gia chủ (tiếp khách) của các đồng minh, với các đồng minhthe Social war: (sử học)) trận chiến tranh giữa những đồng minh danh từ cuộc họp mặt (liên hoan, giải trí); buổi dạ hội
có tính chất xã hộithuộc về làng mạc hộiaverage social valuegiá trị xóm hội bình quânbalance of social productbảng bằng vận sản phẩm làng hộibe in compliance with social moralitytuân thủ đạo đức xã hộideduction for social insurancekhoản trích cho bảo hiểm xã hộidistribution of social labourphân phối lao cồn xã hộidynamic social economicskinh tế học xã hội hễ tháieconomic và social development programkế hoạch cải cách và phát triển kinh tế-xã hộimarginal social costchi phí xã hội biênmarginal social costphí tổn xã hội biên tếmarginal social productsản phẩm buôn bản hội biênmarginal social productsản phẩm xóm hội biên tếproductivity of social labournăng suất lao cồn xã hộisocial Darwinismchủ nghĩa Darwin xóm hộisocial Darwinismthuyết tiến hóa xã hộisocial accountinghạch toán xã hộisocial accountingkế toán xã hộisocial accountingtính toán làng hộisocial adjustmentđiều tiết xã hộisocial advantagelợi ích thôn hộisocial assistance granttiền cứu vãn tế làng hộisocial auditkiểm toán thôn hội

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): society, sociologist, sociology, socialism, socialist, socialite, socialize, sociable, unsociable, social, anti-social, unsocial, sociological, socially, sociologically


Xem thêm: Thuốc Tobicom Là Thuốc Gì ? Công Dụng & Liều Dùng Hello Bacsi

*

*

*

n.

adj.

living together or enjoying life in communities or organized groups

a human being is a social animal

mature social behavior

relating lớn or belonging to or characteristic of high society

made fun of her being so social & high-toned

a social gossip colum

the society page

composed of sociable people or formed for the purpose of sociability

a purely social club

the church has a large social hall

a social director

tending to move or live together in groups or colonies of the same kind

ants are social insects