Social business là gì (what is social entrepreneurship in vietnam?)

      281

The màn chơi is determined by a majority opinion of students who have sầu reviewed this class. The teacher"s recommendation is shown until at least 5 student responses are collected.

Bạn đang xem: Social business là gì (what is social entrepreneurship in vietnam?)


Khởi nghiệp xã hội là vấn đề vận dụng những cách làm sáng chế, theo triết lý Thị Trường nhằm mục tiêu giải quyết các nguyên ổn nhân nền tảng của vụ việc xã hội cùng môi trường xung quanh, tự kia làm nên biến hóa mang ý nghĩa khối hệ thống và cung ứng phương án chắc chắn.

Xem thêm: Chất Liệu Abs Là Gì ? Những Ứng Dụng Của Nhựa Abs Trong Cuộc Sống

Tsi mê gia khóa huấn luyện online YSEE, bạn sẽ gọi thêm về khởi nghiệp thôn hội trên VN, khẳng định vấn đề xóm hội nhưng bạn quan tâm và xuất bản ý tưởng sale nhằm giải quyết vụ việc buôn bản hội đó!

Social entrepreneurship refers lớn the practice of combining innovation, resourcefulness and opportunity to address critical social & environmental challenges. Social entrepreneurs focus on transforming systems and practices that are the root causes of poverty, marginalization, environmental deterioration & accompanying loss of human dignity.

Let"s enroll in YSEE online course to understand social entrepreneurship in Vietnam, identify social problem of personal interest & come up with entrepreneurial idea to solve sầu this social problems on your own!

*


Meet Your Teacher


*

YSEE Vietnam giới


Teacher

?? th?c ??y tinc th?n kh?i nghi?p trong c?ng ??ng gi?i tr? Vi?t Nam, d? ?n YSEE - YSEALI Social Entrepreneurship Empowerment ra ??i. D? ?n ???c th?c hi?n b?i nh?m c?u sinch vi?n c?c ch??ng tr?nh h?c b?ng c?a ch?nh ph? Hoa K? v? ???c h? tr? t?i ch?nh b?i ??i s? qu?n Hoa K? t?i Vi?t Nam. D? ?n YSEE k?o d?i vào v?ng 1 n?m v?i c?c ho?t ??ng c? th? l? c?c kh?a h?c tr?c tuy?n, h?i th?o t? v?n phân tách s? v? tr?i h? kh?i nghi?p x? h?i v?i s? g?p m?t c?a nh?ng doanh nghi?p x? h?i v? di?n gi? n?i ti?ng. Th?ng qua c?c ho?t ??ng ?a d?ng nh? v?y, YSEE hy vọng mu?n c? th? t?o ra m?t c?ng ??ng doanh nh?n kh?i nghi?p l?n m?nh h?n, ??ng th?i g?p ph?n lan t?a kh?i ni?m "Doanh nh?n x? h?i" trong c?ng ??ng gi?i tr?!

---------------------------------------

YSEE - YSEALI Social Ent... See full profile


Related Skills

Entrepreneurship Business Business Development Social Innovation Social Entrepreneurship Khởi Nghiệp Xã Hội YSEE

Hands-on Class Project

Chủ đề: Xác định sự việc buôn bản hội các bạn quyên tâm cùng lên ý tưởng tởm doanh

Hướng dẫn: quý khách hàng vẫn lắng tai phần đa mẩu chuyện của các doanh nhân thôn hội tại cả nước, phần đa sự việc làng hội mà người ta luôn luôn nhức đáu với cách thức họ desgin ý tưởng sale nhằm xử lý vấn đề xã hội đó. Đồng thời, bạn cũng đọc thêm khởi nghiệp làng mạc hội trên nước ta ra sao, đều tổ chức nào đang lẹo cánh mang lại khởi nghiệp xóm hội cũng như 9 thắc mắc yêu cầu vấn đáp khi bạn ban đầu hiện nay hóa ý tưởng kinh doanh của chính bản thân mình. 

Hãy share đông đảo vụ việc xã hội nhưng các bạn quan tâm, nghành nghề dịch vụ nào bạn muốn xử lý cùng lên ý tưởng phát minh kinh doanh bằng cách vấn đáp 3 thắc mắc sau:

1. Liệt kê hầu hết sự việc xóm hội bao bọc địa pmùi hương bạn hoặc trong nghành nghề cơ mà các bạn quyên tâm. Y tế, Giáo dục tốt Nông nghiệp?

2. Quý khách hàng gồm kỹ năng về ngành/sự việc làng mạc hội kia ko hoặc các bạn tất cả làm cho việc/tự nguyện cho tổ chức như thế nào sẽ xử lý về vấn đề đó?

3. Quý khách hàng tất cả kĩ năng gì nổi trội?

Tổng phù hợp 3 nhân tố bên trên, chúng ta đã tạo ra ý tưởng phát minh kinh doanh của bản thân chưa? Hãy share sự việc làng mạc hội cùng ý tưởng sale của mình và nhận ra góp ý trường đoản cú Chuyên Viên với công ty lớn nhé!

---------------------------------------------------

Topic: Identify social problems of personal interest & come up with business idea

Description: You have listen several stories of Vietnamese social entrepreneurs, how they identify their social issues they want to solve sầu and how they come up with business idea to tackle the problems. You also get a big picture of Vietnam social entrepreneurship, which organizations và companies are supporting social entrepreneurship as well as 9 questions need to be answered before you start up social venture.

Now"s your turn khổng lồ tóm tắt your social issues that you have sầu concerned, which fields you want to tackle & come up with a business idea. Below are 3 questions that could help you figure out your own mind:

1. List several social problems happening in your area or the fields you have sầu concerned. Education, Agriculture or Health?

2. Do you have knowledge related khổng lồ this social issue or Do you volunteer for any organizations which are addressing this issue?

3. What skills or talents do you have?

After answering 3 questions above sầu, have sầu you had any idea yet? Share your social problem và idea with to get feedback from other students & social entrepreneurs as well as experts in the field!

*