Một Đơn vị cacbon (1 Đvc là gì, nguyên tố hóa học là gì

      3,568

NGUYÊN TỐ HÓA HỌCTrên nhãn hộp sữa, ghi rõ từ “canxi” đương nhiên hàm lượng coi như một lên tiếng về cực hiếm dinh dưỡng của sữa cùng ra mắt chất canxi bổ ích mang lại xương, góp phòng chống bệnh loãng xương. Thực ra buộc phải nói đầy đủ: “trong nguyên tố sữa tất cả nguyên ổn tố chất hóa học canxi.” Bài học tập này sẽ giúp đỡ những em hiểu rõ cố như thế nào là nguyên ổn tố hóa học.

Bạn đang xem: Một Đơn vị cacbon (1 Đvc là gì, nguyên tố hóa học là gì


ĐẠI CƯƠNG VỀ NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

I. LÝ THUYẾT

1. Nguyên tố chất hóa học là gì?

- Là tập phù hợp hầu như nguim tử thuộc một số loại, gồm thuộc số proton vào hạt nhân.

- Số proton là số đặc trưng của 1 nguyên tố.

2. Kí hiệu hóa học

- Mỗi nguyên ổn tố được biểu diễn bằng 1 kí hiệu hóa học (KHHH)

VD: + Nguim tố Natri được kí hiệu : Na

+ Nguyên ổn tố Oxi được kí hiệu: O

3. Nguim tử khối

- Đơn vị cacbon: theo qui ước, bạn ta rước trọng lượng của ngulặng tử cacbon làm cho đơn vị cân nặng ngulặng tử, Call là đơn vị cacbon.

VD: C = 12 đvC, H = 1 đvC; O = 16 đvC; Ca = 40 đvC; Cl = 35,5 đvC…

- Nguim tử khối: là trọng lượng của một ngulặng tử tính bằng đơn vị chức năng cacbon.

- Mỗi nguyên ổn tố tất cả ngulặng tử khối lẻ tẻ.

- Có trên 110 nguyên ổn tố (trong các số ấy tất cả 92 nguyên tố từ nhiên).

- Oxi là ngulặng tố phổ biến nhất.

II. BÀI TẬP CỦNG CỐ

Bài 1. Điền vào vị trí trống cùng với nhiều từ thích hợp

Những ngulặng tử tất cả cùng……vào phân tử nhân các là đa số ……. cùng các loại, nằm trong thuộc một………. chất hóa học.Mỗi ……. được màn biểu diễn bằng 1 …………

Bài 2.

Nguyên ổn tố hóa học là gì?Cách biểu diễn nguim tố hóa học? Cho ví dụ.

Bài 3.

Cách viết 2 C; 5 O; 3 Ca thứu tự chỉ ý gì?Hãy sử dụng chữ số và kí hiệu hóa học diễn tả những ý sau: cha nguyên ổn tử nitơ, bảy nguim tử can xi, tứ nguyên tử natri.

Bài 4. Lấy từng nào phần khối lượng của nguim tử cacbon có tác dụng đơn vị cacbon? Ngulặng tử kăn năn là gì?

Bài 5. Hãy đối chiếu nguim tử magie nặng nề rộng tốt nhẹ hơn bằng bao nhiêu lần so với:

Nguyên tử cacbon.Ngulặng tử lưu huỳnh.Ngulặng tử nhôm.

Bài 6. Nguim tử X nặng gấp 2 lần ngulặng tử nitơ. Tính nguim tử kăn năn và cho thấy X ở trong nguyên ổn tố nào? Viết kí hiệu chất hóa học của nguyên ổn tố đó.

Xem thêm: Tìm Hiểu Về Tomboy Là Gì ? Hiểu Như Thế Nào Cho Đúng Về Tomboy

Bài 7.

Biết quý hiếm khối lượng tính bởi gam của nguyên ổn tử cacbon là một trong những,9926 . 10-23 (g). hãy tính xem một đơn vị chức năng cacbon tương ứng bao nhiêu gam?Khối hận lượng tính bởi gam của ngulặng tử nhôm là A, B, C giỏi D?

A. 5,432 . 10-23 g B. 6,023 . 10-23 g C. 4,483 . 10-23 g D. 3,990 . 10-23 g

HƯỚNG DẪN GIẢI.

Bài 1.

 Những ngulặng tử gồm cùng số proton vào hạt nhân mọi là rất nhiều nguyên tử cùng các loại, trực thuộc và một nguim tố hóa học.Mỗi ngulặng tố hóa học được màn trình diễn bởi 1 kí hiệu hóa học.

Bài 2.

Nguyên ổn tố hóa học là phần lớn nguyên ổn tử thuộc một số loại, gồm cùng số protron trong hạt nhân.Kí hiệu chất hóa học màn trình diễn ngulặng tố. VD: C = 12 đvC; Na = 23 đvC; O = 16 đvC; N = 14 đvC.

Bài 3.

Cách viết 2 C; 5 O; 3 Ca thứu tự cho ta biết có nhị nguyên ổn tử cacbon, năm nguim tử oxi với ba nguyên ổn tử oxi. – Ba nguim tử nitơ: 3 N.

– Bảy nguim tử canxi: 7 N.

– Bốn nguim tử natri: 4 Na.

Bài 4.

Đơn vị cacbon bao gồm trọng lượng bằng khối lượng nguyên ổn tử cacbon. 1đvC = C.

Nguyên ổn tử kân hận là khối lượng của nguim tử tính bởi đơn vị cacbon.

Bài 5.

*

Bài 6.

Do ngulặng tử X nặng trĩu gấp đôi lần nguyên tử nitơ buộc phải nguyên tử kăn năn của X là: X = 2 x 14 = 28 (đvC).

Nguyên tử X có ngulặng tử kăn năn là 28. Vậy nguim tử X là silic.

Ki hiệu chất hóa học là Si.

Bài 7.

Ta có: C = 12đvC = 1,9926. 10-23

→ 1đvC = 1,6605. 10-24 (g)

2. Khối hận lượng tình bởi gam của nguyên tử nhôm là:

mAl = 27 ddvC = 27. 1,6605. 10-24= 4,48335. 10-23 4,483 . 10-23g .

Đán án đúng : C.

 


Tải về

Luyện Những bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 8 - Xem ngay


*