Định Nghĩa

ống gi là gì

ống gi là gì

chị dậu tên thật là gì

Chị dậu tên thật là gì

chế độ standby là gì

Chế độ standby là gì

webpage là gì

Webpage là gì

uberx là xe gì

Uberx là xe gì

uni là gì

Uni là gì

tramadol là thuốc gì

Tramadol là thuốc gì

âm thanh là gì

âm thanh là gì

varnish là gì

Varnish là gì

vị ngữ là gì

Vị ngữ là gì

chứng chỉ ic3 là gì

Chứng chỉ ic3 là gì

thậm xưng là gì

Thậm xưng là gì

tpo là gì

Tpo là gì

vkontakte là gì

Vkontakte là gì

chuỗi giá trị là gì

Chuỗi giá trị là gì

vibrate là gì

Vibrate là gì

unprecedented là gì

Unprecedented là gì

subscriber là gì

Subscriber là gì

ssf là gì

Ssf là gì

chỉ số irr là gì

Chỉ số irr là gì

true love là gì

True love là gì

chủ quan tiếng anh là gì

Chủ quan tiếng anh là gì

wireframe là gì

Wireframe là gì

tiín chỉ là gì

Tiín chỉ là gì

tropical house là gì

Tropical house là gì

tele là gì

Tele là gì

trackback là gì

Trackback là gì

chi phí vận hành là gì

Chi phí vận hành là gì

wax paper là gì

Wax paper là gì

vu quy là gì

Vu quy là gì

chạy trong hộp cát là gì

Chạy trong hộp cát là gì

togaf là gì

Togaf là gì