Chủ tài khoản tiếng anh là gì, từ vựng tiếng anh chuyên ngành ngân hàng phần 1

      262

Ngân sản phẩm thương thơm mại làm chủ không hề ít tài khoản liên quan không chỉ của công ty cá nhân, công ty lớn Ngoài ra của những tổ chức tài chủ yếu không giống. Một doanh nghiệp lớn quan trọng điều đó, các nhiều loại thông tin tài khoản cũng nhiều.

Xem thêm: Thân Sinh Là Gì - Thân Sinh Nghĩa Là Gì

Vì vậy, ngày hôm nay, gocnhintangphat.com xin share bài học kinh nghiệm các thuật ngữ bank tmùi hương mại về tài khoản bởi giờ đồng hồ Anh. Mời chúng ta cùng tra cứu hiểu!

Sở thuật ngữ tiếng Anh bank tmùi hương mại về những các loại thông tin tài khoản bằng giờ Anh

A

Above/ over (prep): cao hơn

Accept (v): chấp nhận

Acceptance (n): sự chấp nhận

Acceptable (adj): rất có thể chấp nhận

Account (n): tài khoản

Account charge/ fee: chi phí tài khoản

Account holder/ owner: nhà tài khoản

Account number: số tài khoản

Account statement: bảng sao kê tài khoản

Advantage (n): ưu điểm

Advice (n): lời khulặng, sự tứ vấn

Advise (v): khulặng, bốn vấn

Allow somebody to vị something (v): chất nhận được ai làm cho gì

Amount = sum (n): lượng tiền, số tiền

Applicant (n): bạn xin mnghỉ ngơi tài khoản

Apply for (v): nộp 1-1 xin

Application (n): câu hỏi nộp đơn

Approve sầu = agree to lớn (v): thông qua, đồng ý

Arrange (v): thu xếp

Arrangement (n): sự thu xếp

B

Background information: thông tin cơ bản

Bank account: thông tin tài khoản ngân hàng

Bank of England: bank trung ương Anh

Banking service: dịch vụ ngân hàng

Base rate: lãi suất vay cơ bản

Be likely to lớn do: có chức năng làm

Be satisfied with: chấp nhận với

Bill (n): hóa đơn

Branch (n): đưa ra nhánh

Business / corporate account: thông tin tài khoản doanh nghiệp

C

Cash (n): tiền mặt

Certain (adj): tốt nhất định

Cheque (n): séc

Cheque book (n): sổ séc

Collect (v): thu, nhận

Complicated (adj): phức tạp

Computer programmer (n): xây dựng viên lắp thêm tính

Convenience (n): sự thuận tiện

Convenient (adj): thuận tiện

Current account = checking account: thông tin tài khoản vãng lai

D

Day-to-day: sản phẩm ngày

Define (v): định nghĩa

Definition (n): định nghĩa

Demand – deposit tài khoản (n): tài khoản tiền gửi không kỳ hạn

Deposit account: tài khoản tiền gửi

Disadvantage: nhược điểm

E

Earn interest: kiếm lợi nhuận, kiếm lời

Embarrass (v): băn khoăn lo lắng, bối rối

Enable sombodyto vị something (v): mang đến ai tài năng làm gì

Eurocheque (n): séc châu Âu

F

Facility (n): một thể ích

Facilitate (v): trsinh sống yêu cầu đối chọi giản

Finance (n): tài chính, tài trợ

Financial (adj): nằm trong về tài chính

First of all: trước nhất, trước tiên là

Firstly/ secondly/ thirdly (adv): đồ vật nhất/ sản phẩm hai/ thứ ba

Fix (v): ấn định

Foreign currency: ngoại tệ

Form (kind) of investment: hiệ tượng đầu tư

Form (n): đơn

Future (n): tương lai

G

Generally (adv) = in general: nói bình thường, quan sát chung

Giro credit slip: phiếu ghi tất cả Giro

Grant (n, v): tiền trợ cấp cho học tập, cung cấp, phát

Great (adj): cao, to lớn, lớn

H

Handle (v): giao dịch

I

In credit: dư có

In fact: trong thực tiễn, trên thực tế

In return: nhằm đổi lại

Inherit (v): thừa kế

Inheritance (n): sự vượt kế

Interest (n): lãi

Interest rate (n): lãi suất

It is possible to lớn vì chưng something: hoàn toàn có thể làm, có khả năng làm

J

Joint account: thông tin tài khoản chung

L

Leave sầu collegue: tốt nghiệp

Living expenses: đầu tư cuộc sống

Loan (n, v): khoản vay mượn, cho vay

Lose some interest: trừ lãi suất

M

Mattress (n): đệm

Maximum (n): về tối đa

Minimum (n): về tối thiểu

N

Normal cheque : séc thường

Normal rate = base rate: lãi suất thông thường

O

Occupation (n): nghề nghiệp

Opposite (prep): trái lập, đối diện

Organize (v): tổ chức triển khai, thu xếp

Organization (n): tổ chức

Overdraw (v): rút ít quá

Overdraft (n): sự rút thừa, thấu chi

P

Passbook (n): sổ ngày tiết kiệm

Pay (v): trả, thanh hao toán

Pay in (v): gửi tiền

Paying-in-book: sổ gửi tiền

Permission (n): sự đến phép

Permit (v): mang lại phép

Personal account: thông tin tài khoản cá nhân

Petrol station: trạm phân phối xăng

Place of work: địa điểm làm việc

Popular (adj): thịnh hành, phổ biến

Positive point: điểm trên 0, điểm dương, điểm xuất sắc, ưu điểm

Prior notice: giấy thông báo trước

Probably (adv): có lẽ

Provide (v): cung cấp

Provision (n): dự trữ, sự cung cấp

Puzzle (n): đố chữ

R

Rate of interest = interest rate: lãi suất

Record (n): bản ghi chép

Recordkeeping (n): sự ghi chép

Refer khổng lồ (v): thay thế, ám chỉ

Regularly (adv): một biện pháp thường xuyên xuyên

Require (v): đề nghị, đòi hỏi

Requirement (n): sự yêu cầu

Return (n): lợi nhuận

Risk (n): đen thui ro

Risky (adj): rủi ro ro

Run a business: kinh doanh, mở đơn vị tởm doanh

S

Save sầu (v): máu kiệm

Saver (n): fan ngày tiết kiệm

Savings account: tài khoản huyết kiệm

Security/ safety (n): sự an toàn

Secure/ safe (adj): an toàn

Shortage: thiếu, ko dủ

Short term: ngắn thêm hạn

Short of (adj): thiếu

Sole account: thông tin tài khoản riêng

Standing order: lệnh bỏ ra định kỳ

Subtract (v): trừ

T

That’s why: vì vậy

There is no need lớn do: không đề xuất phải

Time-deposit tài khoản (n): thông tin tài khoản tiền gửi kỳ hạn

To put it simply,…: đơn giản dễ dàng là …

Transfer (v): đưa tiền

Travel facilities: app đi du lịch

Travellers’ cheque: séc du lịch

W

Whereas (conj) = while: trong những lúc đó

Whether = if (conj): liệu, nếu

Withdraw (v): rút ít tiền

Withdrawal slip: phiếu rút tiền

gocnhintangphat.com mong muốn những thuật ngữ bank thương thơm mại bởi giờ đồng hồ Anh nhưng mà gocnhintangphat.com reviews bên trên đây sẽ giúp đỡ bạn cũng có thể khám phá kỹ năng giờ Anh chuyên ngành cũng như cung cấp một công cuh giỏi hơn để làm Việc công dụng. Với lĩnh vực này, bạn hãy bài viết liên quan những từ bỏ vựng giờ đồng hồ Anh chăm ngành tài thiết yếu ngân hàng nhé!


*
TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ COVID-19

Từ khi nở rộ hồi tháng 12/2019, Covid-19 hay đại dịch SARS-CoV-2...

*