Tra từ chính phủ tiếng anh là gì, tên các bộ, ngành, cơ quan trong

      226
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietphái nam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật Học Anh ViệtThiền lành Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary) chính phủ nước nhà
*
noun
*
Government, cabinet lập cơ quan chỉ đạo của chính phủ to form a government thủ tướng mạo cơ quan chỉ đạo của chính phủ the Prime Minister cabinet; administration; government Một cơ quan chỉ đạo của chính phủ bình ổn A stable government Chính sách của cơ quan chính phủ Government policy nhà nước Anh British Government; Whitehall nhà nước Pháp là cơ quan chỉ đạo của chính phủ quốc tế trước tiên gửi sản phẩm cứu giúp trợ nạn nhân bạn bè lụt The French Government is the first foreign government lớn skết thúc relief to lớn the flood victims Lập chính phủ To size a government cỗ vũ chính phủ sẽ vắt quyền To back/tư vấn the government in power Lật đổ một chính phủ nước nhà thối hận nát To topple/overturn/overthrow a rotten government Một đề án vì cơ quan chính phủ tài trợ A government-funded project; A government-financed project Một tổ chức triển khai vày chính phủ nước nhà lập ra A governmental organization
*

*