Định nghĩa của từ chi bộ tiếng anh là gì, chi bộ trong tiếng anh là gì

      217
Vào thời khắc Ra đời, bạn ta nhận định rằng đảng này có khoảng tầm 366.000 đảng viên được tổ chức triển khai thành khoảng 12 ngàn chi bộ.

Bạn đang xem: Định nghĩa của từ chi bộ tiếng anh là gì, chi bộ trong tiếng anh là gì


At the time of establishmgocnhintangphat.comt, the tiệc nhỏ is believed to lớn have sầu had about 366 000 members organized in around 12,000 tiệc nhỏ cells.
* Làm việc với các bạn sát cánh và với đưa ra bộ truyền đạo của anh/chị để thống duy nhất biện pháp cung ứng lẫn nhau.
Trong giai đoạn này, ông tham gia Đảng Cộng sản Pháp, buôn bán báo L"Humanixẻ, với tsay đắm gia vào những buổi họp của một bỏ ra bộ cùng sản.
During this period, he joined the Frgocnhintangphat.comch Communist Party, sold copies of L"Humanibửa, & took part in meetings of a communist cell.
Trong Khi ông cố gắng hiểu những từ vựng căn uống phiên bản thì những member vào đưa ra bộ truyền giáo của ông đang chuyển quý phái học tập phần đông có mang phức hợp hơn.
While he tried to lớn grasp basic vocabulary, members of his district quickly moved on khổng lồ more complex concepts.
Thương Hội lượm lặt nhiều thành công xuất sắc trong cố gắng gợi cảm sự quan tâm và ủng hộ của công bọn chúng, cùng các bỏ ra bộ của hội ban đầu trào dâng bên trên toàn cõi nước Anh.
The society was highly successful in raising public awargocnhintangphat.comess and support, và local chapters sprang up throughout Great Britain.
Ông kéo Chi bộ Pháp của Quốc tế Công nhân (SFIO) (cơ mà sau ni biến đổi Đảng Cộng sản Pháp) năm 1919 với đã trở nên bắt giam các lần do những hoạt động chính trị của bản thân mình.
He joined the Frgocnhintangphat.comch Section of the Workers" International (SFIO) in 1919 và was imprisoned several times for his political activism.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Stout Là Gì, Nghĩa Của Từ Stout, Nghĩa Của Từ Stout Trong Tiếng Việt


Nói cthị xã với các bạn đồng hành của chính mình với những thành viên trong đưa ra bộ của chính bản thân mình ví như anh/chị ko chắc chắn là mình có đang thực hiện công nghệ một cách không đam mê xứng đáng hay không.
Talk with your companion & members of your district if you are unsure about whether or not you are misusing giải pháp công nghệ.
Lúc còn là 1 trong người truyền giáo tthấp tuổi được hướng dẫn và chỉ định giao hàng làm việc Phái Sở Truyền Giáo Anh Quốc, Quanh Vùng Giao hàng thứ nhất của tôi bây giờ là Chi Bộ Truyền Giáo Bristol.
Whgocnhintangphat.com I was a young missionary assigned khổng lồ the British Mission, my first area of labor was in what was thgocnhintangphat.com the Bristol District.
Trong các ngôi trường vừa lòng, bọn họ chứng kiến các tổ chức xịn bố cùng nổi loạn thay đổi những chuyển động tù túng nhằm tài trợ mang đến đưa ra bộ và phần đông cuộc tiến công gồm mục tiêu của bọn chúng.
In many instances, we’re seeing terrorist & insurggocnhintangphat.comt organizations turn to lớn criminal activities khổng lồ fund their cells & targeted attacks.
Là 1 đơn vị quảng bá, tôi diễn giả tại TED Evil, 1 tổ chức triển khai kết nghĩa kín đáo của TED -- tổ chức mà đưa ra trả toàn cỗ chi giá thành.
Normally, as an advertising man, I actually speak at TED Evil, which is TED"s secret sister that pays all the bills.
* Chia sẻ, phân tích và lý giải, cùng nói về phần đa cảm giác của anh/chị cùng với bạn đồng hành của mình, người chỉ đạo bỏ ra bộ truyền giáo, bạn chỉ đạo quần thể cỗ tuyên giáo, hoặc fan lãnh đạo đào tạo và huấn luyện các chị truyền giáo.
* Share, explain, and talk through your feelings with your companion, district leader, zone leader, or sister training leader.
Đột nhiên, thước đo thành công xuất sắc của mình thay đổi từ những việc tín đồ chúng ta sát cánh cùng các member vào đưa ra bộ truyền đạo của tôi đã làm việc ra sao đến việc Chúa cảm giác tôi nên làm việc ra sao.”
All of a suddgocnhintangphat.com, my measuring stick changed from how my companion and district members were doing khổng lồ how the Lord felt that I was doing.”
*