�/+�d����H������Zg`������;���Xendstreamendobjstartxref0%%EOF66 0 obj>streamh�b“`f“�a`e`�� ĀB ,

Đang xem: Bàn về khái niệm chất lượng cuộc sống là gì, Đặc Điểm chất lượng cuộc sống

Q� ����00ܽ �fq������I�w>��楅���Ny���  ����QpS��30�2�3t��p:=�u�9���������� 2�ޥ �F�! 3���m�h�b`�NҌ
�p/�endstreamendobj23 0 obj>endobj24 0 obj>endobj25 0 obj>streamh��Xmo�8�+���D�w�Ҫ-}A��U������-�6����7��(����љ���x����JdJ��DZ¬$ ��H�j�8a�S�a�m�0�D���<6�
��������o;��r8hWٰx��:�N5ͫ���<9eCg���׻6ǏÜ4�J:U>��0�ORm|F�.kZL�r�������l���Na�^g0I{���=��i1~�oc��s�y�^�J�+:��bm�}�+�S���b=% H�S��Sj�=e,H��Oy��`�”�짒��4^��ܤ ��2A�ytW<GjX�*H�W��2q�&H�d���� ���� L>?�?�ؠy���|bi�-���ñ�3�9.Q������X��w��Vɏ������p�:t�/�<讝��sUˏ��c�r܀����*(_Sy���#ro�^�dq��v��}Y."Ys�_�խ+����og/�g<���y��<��ӱ�u�wA��`�+ziendstreamendobj26 0 obj>streamh�T�Ko�0����=���S�RDʡ5i���ǣ�����y17z8��S�H���� �b+q��e+���?>streamh�T�Oo�0 ��|7�J<�Bj�J=��n��8�(��~�%6��ߋMޓW��`��77�#N`:�^��S-�; "ݩi&z�^�����2a�f��&����er7x8�����W��u��>streamH��V�n�F}�W�#Y
���Z0`�/Eْܴ2��(�wM ����|E�¥�%K40dQ�Ι3������������f�iph ΐ`�/>qΑ 0N�&&��}���?�>��cQm����cɇ7/_1����i ��cćKdLP���E�x:�8J%ۈKN,^���”�#�>=�����l��)c���j�e��h+X��_��{�����Q�~+$�aM�>��a����x %7)��KCE��|�}m���Q�)�(a�Xm�lLP��m�+3�Mi��pS��q#�ؐ��J`��E�%ѩevp>�Ȗٞ�z,�����V����Wp���6���L�fUSu�o�*�~������x��z��^�}�Q=<� "eخa��0�D�����}��h�A�N#�U+���bJ���5c��3˛V�L9Z��ı����b��!l�*����w3.����!�
�����f}`�3)�+x�a�{�O�W7�a6�R���4�tgo�ٴ��e�R��ac>0H3i
endstreamendobj29 0 obj>streamh�T�K��0F��/;�H�IG���a�,�P������!����� ��߹��S}�}7���4أ��w���:�&+��s׫|�g���^̨�p�x��r9�~P�}����y��O���s��������a�ؼ�3��8������TY*”>I�73~7Qi����������W�s�j|���”�j|���  ���  ����14>streamH�Ė�r1�{?ŖvqB���ah��*w �c;�!�0��s�jh� �w:�|�� ��c�v������”���l����ɳ���j”�38�_M�c�~|����fV1=���f;{?=�d�V�T�”Su0������-7�”�N��X�Ih�U�Y�>�=܌�9�����6+�։K�P+}�>D�|����T��?s���I�U�F�>�%܍�”�u)�>gJT,�W�����:�yVƅv� e>streamH��V�r�0��W�3″�7��”U���yH�%1�䙘���O{Ҧ�? G���r�.�(鸸�����1����s��Y �����PU�������biwF��|��E9�q�T�.��:N��F� C�ݞ���mi�*B���W�5��Mi��&*��L�7��5QJ#ŘG�j|(���~��&��Z�X�8��yv����:9�JN����ʇ�����Ta�qu��p��)P;��A��G��M�J��v2Ҏ�Z>”Z7�}���ņ�1�i�oZ%���l”���zt��,���Y�>*�`���z�./,��2/Tw�;�3�ݍ��ݻ~��Ϩ�u�:”�,g��iu����bw�F�/E��X�)Gt��fC3,��E�I��1#7c���x���R���Wz����b�r�ђ���?�”�Ĭ�?�D¤��5��ѯs��`�x˸c�s����X߃�3�����f����t��3��s^�w�6�?=q���|��� ��”8�������M���{�ΎyIx��~l�k��streamH��V;��0�}�4`1��R�J�J>��O�l”���r�� “t��4�;
e����B��Ԇ:B)cm���e<���xz��a��� �%����������! �^����t����>� ��rԇ�}t��A�f���$������ ��-| �v��C��N”���1גH���SH�J�e�2��p^��wr�C��2�g6G”TX=�*T�?N�q�N��J���-�y��S�E)�/�D�%za��V���;lKC�c�u���*����jbh>ZM �x�l�����+���c�Z�tG;���Td�P�}GM/t�Ohwq~��/����M�p#��T�s:�m+L�����a>r0И�-��4���i��(�{�1KP93Vw}�,��By��ef���>��X���Uˆ���Q�+>streamH��V�n�P��+f�H��}?$Ħ, ����8К�M|���l˪���^”���l�H�Ϝ9s挏����tB� (�o&3B)���A�?&YW����8�Mx�j�/P�,�Ͻ�r�^���Y��!�qf�|>Œ*�����d�j�>f05″�?x{�ζ0���k�PD ��$���A�9�PQ7��2�NS��+R`n��FѴӑ~�������H�B��Լ3X&dq�~qG�� ”B{I�CğN�l�?#�W�(�����r�V�>��bH��:�5c�u6G~�E�ΉRfh���tC�5Hg*��f�-�
� ���ȻQ�1���M�u���SH���wǨծ�. ޭ�|�%t9��=s/��+�j��aE (3�tSH�H��}0��s���d �9�+X�n��В�;�ç�������qn��O� ����A� �H#>�^Q6j������j����t2�<�(�j"��?H���ņ�>streamH��V�r�0��W�3��#�I�*5;O��Mű�q����|��.�T��
9��+A�lI� �����,��ʜPg��C�g��G�|唠�k_�q�u�ՙ`D�`ƈ���q476�F뻜5N��%�.�<4�mPv�=���y^�Q�w�,v톮�Эϧ���>v�ۼ$N�Tv(��*�1�Srs�ks��j�Jk�zfKL:�.C�}�7��K����*�t��S���♘�)�퀝�������_0��D�A�H�>�#�S���)5�+Q�-7�H�˜r%����+D�ޘ�<�p��kz�M��2��zf���jb���DhW��~�n$��۲��m����%�{|���/
��endstreamendobj35 0 obj>streamH���ˎ�0��}/S�x|�o��X�b�*bðh��)��� ���p�8�/Ӗ>*�|�}��߽iM�4���AF�� ���1 ����%c�-j�ĝ~�|�4M劀Jͪ�HtE����0�얮
�%�P�f;�U��#�����sȥ��9��y�L�q=z�EW�8Z�ӗ���xA~,?4of��r�l/��>�9�R��zg�r��E�1�i�&c&湃�5Ȃɧ�oC֑lqJgedz�v3�Rg�����h�<)?�.��/�����C�%ڌ,⋱�2�d�X����Zc8S�=Ԗ��4:ۇ��P!к�P_�K���$�T��=�(9�IA��s���!{O�����:tf��,���1�v�{�
Xem thêm:

kߟv�x�_|NU���L˩I�o��W�+�-v�i��>b9�����v�t����H�4LB�rk׌�t� �Xyendstreamendobj36 0 obj>streamH��VMo�
�8��8��”%��&E�~ ���Y����M���e��7o�̼�j1��q��z7�G �”W�n�����uU9�!�)eT�c���Xƹ ����1ڶ�^�R^��3�vdЩ������H3�����X��4uLPU�´wz�L~v0���ML�����O�{����|�)�Ÿ”,NVT�� �jB�d�d>H�߄�LӻeB!q�����:U�(�2�ש�a�����X&ؒI�� ����mTzSRQQ߮`7Z*mDFgU�_��h���� G���0�=�W�|��j�{K#?d���Yu^�L{xJ�K��M>Lilm�6��5��G�z��-+�����;#m�”��As�����ae”M���3��ş���CY��Z����H6�N�Ke�݌��FC”:��p����a���ǣ(������ >�g�6
7$s��g�_6� ��$���7+�������s~�)f��%w���佯&!b�U���|����c��{dռ�w���I�Z�(:��f53X�x6m�h�MQ%�ÞZ�{�
i���9dL�s���9T�.�C,NZ�lO)�ci��#�y쯲�W�9���˥�=Z�v 6�I��9i��/�HJ-���ZK���͆���C���O_�endstreamendobj37 0 obj>streamh�j`�����$(�� SBY>EE�0�C�endstreamendobj38 0 obj>streamh��{|T����{w7����쮛��PLH �IC�%�&t�M�”(R �`�”$j6 �EZ����z��r��t�~�T����ԗ�a}Y>�� Z�:.ʤt�J�� ������f�K�G��#��G�Q>S 2ߣ��m6}hy”r?`����|O^��RRKjG�l�����z�E> �Lz�Ec��h4�
6�D�3i4v���� >B�6l��”W��g.�r+~{1+�b�XcH�;�o1 �� I�H�G#i*��2ZN<�t�>�����,�e�i�+�����=��=�P>/?��A�8hh壯۠�մ��C��e��:Ru>U�Ο�zӘ�_dSD”�aip#�4U�e�(�?<����k�w�E��U��^⹪zUE�-����ҏ8����d �³�h�|�a|<v��,�Qw�����{h�"��ys�ny��g;��滜��WAQV��FT�7�S3�i����(��t,t���q� h+��9%�<�,m�C�t�o�e_��4��D��a����{��spLJ��L���Q�W��*�� �U *)�t&����4�=��<�_h����e���>�6&R�u���;EN�X��A��&.��%Z�G<)�_ ;s�Z>��c�5�&�?;��6�G�i(�K��9-������ZOЍu-m�� ����^�U�wP:W�Ά�W�����|�`=�_��?��H��~:��ՠ>e{5��*Bк�N��6����v”��H�b:��We3�^ه�e����=0yP�������%�$`��hQ�?�
�e�z��V��l&D�}�/aߪq*���j�>�6���aT���%��Xҭ�L�F3�}��1�zA�N��z��3s�F�:�Y+(s92l�ET�g��:��O%mM0�#�?�L�D~a�gf�E�Kk#ī�BͲ�6����YB�����������S�I�<���^����z͑ǔ>P��^2.b�S�����2�.�?�o�_Q{)֡^��z�����P1�2�*�S��<� �u�����6�"���F�>��”QW�� 3���)��=�(����5t��f/�+_(.�f��֣r���t�9��
ob,����tݿ�ƪ-k�f4�G��Su�.W)}(�ԅ�aS�6+���t�UE�¸ܧ`iL”��f���J6�|��.���O=�=ԉ_�_�����{�&����w���z��b0OK�&cnp��{������e#拁xB�I��ӮW0:S7s�m�`���.ڳk}�3:P���”�`�^d �Qq����(��fj�)�G&���Kr�H��%=���s�XR�b*�L�����x)v4��TX9�ûH����
�y3�:�8Ј���}�T�r�XN%���B���ψ&a8h2���^�&V�>b-=”>����|��w���S4ˆ������E�5����Ay�הW��3$c�|5nݮ���1L^�O��Wqyw�׵�ʥdK|Л���cD�ˁ-�>��*�Y��ܠ�Q�0�^>�f��g4�A?����d`�oI�xF�C�9�|6�0�� �4���f���z.�������qX?�J�3�*z����� ��>���Qtm�|��%�����z��*ڡ6��h|m����U���;r����G�������Ԯ�6����rk�������
��`��K�yqM��)7>��`�C�XM,�i��_����P�>�q�W����sQ>W>���8��3��0″dYOߨ�-l����{��r�m�Oe)b���|-��77��q�l�3�k8s��{�T���}”Hmgi��1��9���Ùx��;�����Z��R�9� �g��T%���zG��Χ��b”�{y��+O�s8�9V+n���F�f���بy��n�9y���*��Ӊ}z��#�Y���y�����_���qG*�>uf�
� ^�������S���I�z�=x�Z؄3�O8��vH��p����PG��?����U8�C6�#�?h��”�o���O”�,�d�I�.”�Aц�L9*.�p�z�BP��8J���b m�)��L�|*e�~�ѯp�� ���ا�Zqx������$~���:m�c>�f7(�?���14-�� ���QԝwE|�(�0����

Xem thêm: Textiles Là Gì – Phân Biệt Textile Và Fabric

~��+�VZ�”�h^L��m�iH �Aj�G�L�ͼ|������G���4���3�I�)_+˹G�s 쥔J�l��ᕻ�?bZ�������”WwI�=.o�RP�!��?~���9}����5lX O��_g�?e�:ּ^�3OcO���ǡ�Bh��.�������}�5 �g��k
�����1a`%��ɂǧ޻��$�<��D�Sz�`��xk�g!����(��C�?�

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *